Giáo án toán lớp 4 - LUYỆN TẬP

Chia sẻ: iphone1209

-Hs vận dụng kiến thức một tổng (một hiệu) chia cho một số để giải các bài toán có liên quan. -Rèn giải toán có lời văn. II Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của thầy A. Nêu mục tiêu của tiết học

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 4 - LUYỆN TẬP

LUYỆN TẬP

I Mục tiêu :

- Rèn kỹ năng nhân nhân với số có hai, ba chữ số.

-Hs vận dụng kiến thức một tổng (một hiệu) chia cho một số để giải các bài toán có liên

quan.

-Rèn giải toán có lời văn.

II Các hoạt động dạy và học :

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

A. Nêu mục tiêu của tiết học

B. Hướng dẫn hs luyện tập

Bài tập 1:Tính diện tích của hai hình

chữ nhật rồi so sánh diện tích của hai

hình

* Hình ABCD có chiều dài 234 m,

chiều rộng 82m

* Hình MNPQ có chiều dài bằng ½

chiều dài của hình ABCD, chiều rộng + Hs hđộng nhóm đôi:

gấp đôi chiều rộng của hình chữ nhật Hai hs làm bảng , mỗi em tính diện tích của

MNPQ một hình

- Hs làm bảng đặt tính nháp trên bảng, * Diện tích HCN ABCD = 234 x 82=19188

gv giữ lại để củng cố cách nhân. m2

*Chiều dài HCN MNPQ = 234 :2 =
117m

Chiều rộng HCNMNPQ= 82 x 2 = 164

- Gọi hs các nhóm trình bày kết quả m

làm việc. Diện tích HCN MNPQ = 117x 164

- Kiểm tra bài làm trên bảng, gv kết =19188m2

hợp củng cố kthức về nhân với số có

2, 3 chữ số, diện tích HCN

- Cho hs so sánh hai diện tích và rút ra

kết luậnôiTrong một tích,nếu ta chia

thừa số này và nhân thừa số kia với

cùng một số > 1 thì tích sẽ không thay

đổi.

Bài 2 :Tính giá trị biểu thức sau bằng

hai cách:

(248 + 524) : 4 297 : 3 + 318 : 3

- Gọi hs nhắc lại qui tắc chia một tổng

( hiệu) cho một số

- Hướng dẫn chấm chữa + hs nhắc lại qui tắc

Bài 3 :Một phân xưởng ngày đầu sx Hai hs làm bảng , cả lớp làm vở.

được 105 sphẩm, ngày thứ hai sx 110

sphẩm, ngày thứ ba sx 85 sphẩm.Số

sphẩm này được đóng vào các hộp ,
mỗi hộp có 5 sphẩm. Hỏi số sphẩm đó

đóng được mấy hộp ?

- Cho hs thảo luận nhóm tìm hai cách

giải - Hs thảo luận , giải vào vở bằng một

- Hd chấm chữa cách,hai hs làm bảng mỗi em giải một cách

C . Củng cố : Nhận xét tiết học
LUYỆN TẬPI Mục tiêu :

- Rèn kỹ năng chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.

- Củng cố kỹ năng giải toán tổng hiệu

- Củng cố tính chất một tổng ( hiệu) chia cho một số

II Các hoạt động dạy và học

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

A . Nêu mục tiêu tiết học :

B . Hướng dãn hs luyện tập:

Bài1: Đặt tính rồi tính :

45879 :8 657489:9 , 120483:6

-Lần lượt cho hs làm bảng con - Hs làm bảng con

Bài2 :
Một lớp có 38 hs, số hs nam nhiều hơn - Hs đọc đề

nữ 6 em . Tính số hs nam, hs nữ của lớp

đó ?

- GV hd hs tìm dạng toán , chỉ ra hai số

cần tìm , số lớn, số bé, tổng, hiệu

Bài 3 :

Một khu đất hcn có chu vi 458m, dài

hơn rông 46m. Tính diện tích khu đất - Hs thảo luận nhóm 4 tìm ra dạng toán

đó? và các yếu tố có trong bài toán

- Cho hs thảo luận nhóm tìm ra dạng - Hai hs làm bảng, một em giải bài2,

toán , số lớn, số bé, tổng , hiệu một em giải bài 3
- Hd chấm chữa

Bài4: - Hai hs làm bảng , cả lớp làm vở

Tính giá trị biểu thức bằng hai cách

( 14578+ 45789) :2

871524: 9 – 263097 :9

- Hd chấm chữa - Hs trả lời

C . Củng cố :

Nhắc lại hai cách giải bài toán tìm hai số

khi biết tổng và hiệu của chúng?
Nhắc lại qui tắc chia một tổng ( hiệu)

cho một số

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản