Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
624
lượt xem
48
download

Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập về các phép tính cơ bản trên số tự nhiên . - Ôn tập đọc , viết , so sánh số tự nhiên . - Giải toán về tìm số trung bình cộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

  1. ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I I Mục tiêu : - Ôn tập về các phép tính cơ bản trên số tự nhiên . - Ôn tập đọc , viết , so sánh số tự nhiên . - Giải toán về tìm số trung bình cộng. II Các hoạt động dạy - học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 . Kiểm tra bài cũ : Gv nêu yêu cầu của tiết học 2 Hướng dẫn hs luyện tập Bài 1 : Đặt tính rồi tính 5836+ 7284 9416 + 8352 287 x 6 6503- 3264 7641 +859 365 x7 - Gv lần lượt cho hs làm bảng con, đồng - Hs làm bảng con thời theo dõi , giúp đỡ hs yếu . Bài 2 : a)Đọc số: 700 836 , 75 511 602 , 900 370 200 b) Cho biết giá trị của chữ số 7 trong mỗi - Hs cả lớp nhận xét bạn đọc số - Gv viết bảng từng số , chỉ định hs đọc , -hs viết trên bảng con yêu cầu cả lớp nhận xét .
  2. - Cho hs viết giá trị của chữ số 7 trong từng số . - Một em làm bảng , cả lớp làm vở Bài 3 : Viết số : - Nhận xét bài làm của bạn trên a) Chín triệu ba trăm hai mươi nghìn bảng năm trăm mười sáu : b) Mười hai nghìn triệu c) Gồm 3 triệu , 3 chục nghìn , 3 trăm. Bài 4 : Tóm tắt ; Khối 4 tham gia lao động trồng cây, kết Lớp 4/1 : 35 cây quả như sau :Lớp 4/1trồng được 35 cây, Lớp 4/2, 4/3 : mỗi lớp trồng 30 lớp 4/2 và 4/3 trồng bằng nhau và mỗi lớp cây trồng được 30 cây .Lớp 4/4 trồng ít hơn Lớp 4/4 : ít hơn 4/1là 10 lớp 4/1 là 10 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp cây trồng được bao nhiêu cây? - Trung bình mỗi lớp trồng ? cây -Yêu cầu hs đọc đề , tóm tắt bài toán rồi Giải giải Số cây lớp 4/2 trồng được : 35 – 10 = 25 (cây) Số cây cả 4 lớp trồng được : 35 + 30 +30 + 25= 120 ( cây ) Trung bình mỗi lớp trồng được : 120 : 4 = 30 ( cây) 3 Củng cố , dặn dò : Nhận xét tiết học , Đáp số : 30 cây dặn dò hs về nhà ôn tập .
  3. ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I I Mục tiêu : -Rèn kỹ năng thực hiện phép tính chia trên số tự nhiên - Củng cố về đổi đơn vị đo . - Củng cố kỹ năng tính giá trị của biểu thức có chứa chữ - Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng . II Các hoạt động dạy và học : Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ : Nêu cầu của giờ học 2 Hướng dẫn hs luyện tập Bài 1 : Đặt tính rồi tính : 4692 :6 3255 :7 5624 :8 - Hs thực hiện trên bảng con Bài 2 : Điền số vào chỗ trống : 3 kg 20 g = g ; ¼ thế kỷ = năm - Một hs làm bảng , lớp làm 5 tấn 50 kg = kg ; 2tạ 40 kg = yến vở 1/ 3 giờ = phút ;7100kg = tấn yến - Gọi hs nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và giữa các đơn vị đo thời gian. - Hướng dẫn hs chấm chữa. Bài3 :
  4. Tính giá trị của biểu thức : - Hs làm vở , một em làm a) 2 x a + b với a = 27 , b = 18 bảng b) m + 3 x n với m = 16, n = 21 - Tiến hành như bài 2 Bài 4 :Một lớp có sĩ số 37 hs . Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái 5 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai , bao nhiêu học sinh gái ? - Hai hs làm bảng , mỗi hs - Yêu cầu hs đọc đề làm một cách , cả lớp làm vở - Hướng dẫn hs vẽ sơ đồ đoạn thẳng , yêu cầu hs biễu diễn trên sơ đồ nôi dung bài toán . Tóm tắt : ? HS trai 37 hs HS gái ? 5hs Số học sinh gái của lớp đó ; ( 37 – 5 ) : 2 = 16 ( gái) Số hs trai của lớp đó : Số học sinh trai của lớp đó 37 – 16 = 21( trai) : Đáp số : 21 trai , 16 gái ( 37 + 5 ) : 2 = 21 ( trai) - Hướng dẫn hs chấm chữa, hs làm làm theo Số hs gái của lớp đó : cách nào thì nhận xét bài trên bảng theo cách 37 – 21 =16 (gái)
  5. đó Đáp số : 21 trai , 16 3 Củng cố dặn dò : yêu cầu hs về nhà ôn lại gái hai cách giải bài toán tổng hiệu
Đồng bộ tài khoản