Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

Chia sẻ: iphone1209

Ôn tập về các phép tính cơ bản trên số tự nhiên . - Ôn tập đọc , viết , so sánh số tự nhiên . - Giải toán về tìm số trung bình cộng.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II Mục tiêu :

- Ôn tập về các phép tính cơ bản trên số tự nhiên .

- Ôn tập đọc , viết , so sánh số tự nhiên .

- Giải toán về tìm số trung bình cộng.

II Các hoạt động dạy - học :

Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1 . Kiểm tra bài cũ :

Gv nêu yêu cầu của tiết học

2 Hướng dẫn hs luyện tập

Bài 1 : Đặt tính rồi tính

5836+ 7284 9416 + 8352 287 x 6

6503- 3264 7641 +859 365 x7

- Gv lần lượt cho hs làm bảng con, đồng - Hs làm bảng con

thời theo dõi , giúp đỡ hs yếu .

Bài 2 :

a)Đọc số: 700 836 , 75 511 602 , 900 370

200

b) Cho biết giá trị của chữ số 7 trong mỗi - Hs cả lớp nhận xét bạn đọc

số

- Gv viết bảng từng số , chỉ định hs đọc , -hs viết trên bảng con

yêu cầu cả lớp nhận xét .
- Cho hs viết giá trị của chữ số 7 trong

từng số . - Một em làm bảng , cả lớp làm vở

Bài 3 : Viết số : - Nhận xét bài làm của bạn trên

a) Chín triệu ba trăm hai mươi nghìn bảng

năm trăm mười sáu :

b) Mười hai nghìn triệu

c) Gồm 3 triệu , 3 chục nghìn , 3 trăm.

Bài 4 : Tóm tắt ;

Khối 4 tham gia lao động trồng cây, kết Lớp 4/1 : 35 cây

quả như sau :Lớp 4/1trồng được 35 cây, Lớp 4/2, 4/3 : mỗi lớp trồng 30

lớp 4/2 và 4/3 trồng bằng nhau và mỗi lớp cây

trồng được 30 cây .Lớp 4/4 trồng ít hơn Lớp 4/4 : ít hơn 4/1là 10

lớp 4/1 là 10 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp cây

trồng được bao nhiêu cây? - Trung bình mỗi lớp trồng ? cây

-Yêu cầu hs đọc đề , tóm tắt bài toán rồi Giải

giải Số cây lớp 4/2 trồng được :

35 – 10 = 25 (cây)

Số cây cả 4 lớp trồng được :

35 + 30 +30 + 25= 120 ( cây )

Trung bình mỗi lớp trồng được :

120 : 4 = 30 ( cây)

3 Củng cố , dặn dò : Nhận xét tiết học , Đáp số : 30 cây

dặn dò hs về nhà ôn tập .
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II Mục tiêu :

-Rèn kỹ năng thực hiện phép tính chia trên số tự nhiên

- Củng cố về đổi đơn vị đo .

- Củng cố kỹ năng tính giá trị của biểu thức có chứa chữ

- Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

II Các hoạt động dạy và học :

Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1 Kiểm tra bài cũ : Nêu cầu của giờ học

2 Hướng dẫn hs luyện tập

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :

4692 :6 3255 :7 5624 :8 - Hs thực hiện trên bảng con

Bài 2 : Điền số vào chỗ trống :

3 kg 20 g = g ; ¼ thế kỷ = năm - Một hs làm bảng , lớp làm

5 tấn 50 kg = kg ; 2tạ 40 kg = yến vở

1/ 3 giờ = phút ;7100kg = tấn

yến

- Gọi hs nêu lại mối quan hệ giữa các đơn vị

đo khối lượng và giữa các đơn vị đo thời

gian.

- Hướng dẫn hs chấm chữa.

Bài3 :
Tính giá trị của biểu thức : - Hs làm vở , một em làm

a) 2 x a + b với a = 27 , b = 18 bảng

b) m + 3 x n với m = 16, n = 21

- Tiến hành như bài 2

Bài 4 :Một lớp có sĩ số 37 hs . Số học sinh

trai nhiều hơn số học sinh gái 5 bạn. Hỏi lớp

đó có bao nhiêu học sinh trai , bao nhiêu học

sinh gái ? - Hai hs làm bảng , mỗi hs

- Yêu cầu hs đọc đề làm một cách , cả lớp làm vở

- Hướng dẫn hs vẽ sơ đồ đoạn thẳng , yêu cầu

hs biễu diễn trên sơ đồ nôi dung bài toán .

Tóm tắt :

?

HS trai 37 hs

HS gái ? 5hsSố học sinh gái của lớp đó ;

( 37 – 5 ) : 2 = 16 ( gái)

Số hs trai của lớp đó : Số học sinh trai của lớp đó

37 – 16 = 21( trai) :

Đáp số : 21 trai , 16 gái ( 37 + 5 ) : 2 = 21 ( trai)

- Hướng dẫn hs chấm chữa, hs làm làm theo Số hs gái của lớp đó :

cách nào thì nhận xét bài trên bảng theo cách 37 – 21 =16 (gái)
đó Đáp số : 21 trai , 16

3 Củng cố dặn dò : yêu cầu hs về nhà ôn lại gái

hai cách giải bài toán tổng hiệu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản