Giáo án toán lớp 5 - Bài 24 :ĐỀ CA MÉT VUÔNG – HÉC TÔ MÉT VUÔNG

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS : Hình thành được biểu tượng ban đầu về đecamet vuông, hectômat vuông. Biết đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đêcamet vuông, hectômec vuông. m được mối quan hệ giữa đecamet vuông và mét vuông, giữa hectômet vuông và đêcamet vuông; biết đổi đúng các đơn vị đo diện tích (trường hợp đơn giản).

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Bài 24 :ĐỀ CA MÉT VUÔNG – HÉC TÔ MÉT VUÔNG

Giáo án toán lớp 5 - Bài 24 :ĐỀ CA MÉT
VUÔNG – HÉC TÔ MÉT VUÔNG
Tuần : Ngày dạy :

I. MỤC TIÊU :
Giúp HS :

 Hình thành được biểu tượng ban đầu về
đecamet vuông, hectômat vuông.
 Biết đọc, viết đúng các số đo diện tích theo
đơn vị đêcamet vuông, hectômec vuông.
 Nắm được mối quan hệ giữa đecamet vuông
và mét vuông, giữa hectômet vuông và
đêcamet vuông; biết đổi đúng các đơn vị đo
diện tích (trường hợp đơn giản).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV chuẩn bị trước hình vẽ biểu điền hình
vuông có cạnh dài 1dam, 1hm (thu nhỏ) như
trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1. Khởi động :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1 : Giới
thiệu đơn vị đo diện
tích đêcamet vuông

a) Hình thành biểu
HS quan sát hình vẽ
tượng về đêcamet
biểu diễn hình vuông
có cạnh dài 1dam (thu
vuông
GV yêu cầu HS nhắc nhỏ, chưa được chia
lại những đơn vị diện thành 100 hình vuông
nhỏ), dựa vào những
tích đã học.
đơn vị diện tích đã học
GV có thể cho HS tự
để tự nêu được :
nêu cách đọc và viết kí
“Đêcamet vuông là
hiệu đecamet vuông
diện tích của hình
(dam2) (tương tự như
cạnh dài
vuông có
đối với các đơn vị đo
1dam”.
diện tích đã học).


b) Phát hiện mối quan
hệ giữa đecamet vuông HS quan sát hình vẽ; tự
xác định : số đo diện
và mét vuông.
tích mỗi hình vuông
GV hướng dẫn HS chia
nhỏ, số hình vuông
mỗi cạnh 1dam (của
1dam2) nhỏ; tự rút ra nhận xét :
hình vuông
thành 10 phần bằng hình vuông 1dam2 bao
nhau. Nối các điểm gồm 100 hình vuông
chia để tạo thành các 1m2.
hình vuông nhỏ. Từ đó HS tự phát hiện
ra mối quan hệ giữa
đêcamet vuông và mét
vuông
1dam2 = 100 m2.
Hoạt động 2 : Giới
thiệu đơn vị đo diện
tích hectômet vuông
Tương tự như phần 1.
Hoạt động 3 : Thực
hành

GV tổ chức cho HS
làm các bài tập
Bài 1 : Rèn luyện cách Bài 2 : HS rèn kĩ năng
đọc, viết số đo diện đổi đơn vị đo.
tích với đơn vị dam2, Phần a) Đổi đơn vị lớn
hm2. sang đơn vị nhỏ (bao
GV yêu cầu HS tự làm gồm cả số đo với hai
bài, rồi có thể đổi vở tên đơn vị).
cho nhau để kiểm tra HS dựa vào mối quan
chéo và chữa bài. hệ giữa các đơn vị đo
diện tích để làm bài rồi
chữa bài (lần lượt theo
các phần a,b và theo
Bài 3 :
từng cột).
Nhằm rèn cho HS kĩ
năng đổi đơn vị đo
Bài 4 : Hướng dẫn HS
trước hết phải đổi đơn
vị, rồi so sánh chẳng
hạn với bài :
12km2 5hm2
125hm2
ta đổi : 12km2 5hm2 =
1205hm2

so sánh : 1205hm2 >
125hm2.
Do đó phải viết dấu >
vào ô trống.

Củng cố, dặn dò :
4.


IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản