Giáo án toán lớp 5 - Bài 27 : HEC TA

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của các đơn vị đo diện tích hec ta; quan hệ giữa hec ta và mét vuông … Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích ( trong mối quan hệ với hec ta ) và vận dụng để giải các bài toán có liên quan .

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Bài 27 : HEC TA

Giáo án toán lớp 5 - Bài 27 :
HEC TA .
Tuần 6 Ngày dạy :
I. MỤC TIÊU :
Giúp HS :

Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của các đơn vị đo
diện tích hec ta; quan hệ giữa hec ta và mét
vuông …

Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (
trong mối quan hệ với hec ta ) và vận dụng để
giải các bài toán có liên quan .
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1.Kiểm tra bài cũ :
2 .Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1 : Giới thiệu
đơn vị hec-ta
GV giới thiệu : thông
thường , khi đo diện tích
một thửa ruộng , một khu
rừng … người ta dùng đơn
vị hec-ta.
GV giới thiệu : “1 hec-ta
bằng một hec tô mét
vuông”và hec ta viết tắt là
ha.
Tiếp đó, hướng dẫn HS tự Trong mỗi phần a) b)
phát hiện được mối quan hệ nên yêu cầu HS chữa
giữa hec ta và mét vuông bài theo cột.
1 ha = 10 000 m2.
Hoạt động 2 : Thực hành: GV cho HS tự làm bài
Bài 1 : Nhằm rèn luyện cho rồi chữa bài
H cách đổi đơn vị đo Kết quả : 22 200 ha =
222 km2.
 Đổi đơn vị lớn sang đơn
Bài 4 : G yêu cầu H tự
vị bé.

 Đổi từ đơn vị bé sang đọc bài toán và giải bài
toán rồi chữa bài
đơn vị lớn .
Bài giải
Bài 2 :Rèn luyện cho HS kĩ
:
năng đổi đơn vị đo
12ha = 120
000 m2
Bài 3 :cho HS tự nêu yêu
Diện tích mảnh đất
cầu của bài rồi làm bài và
dùng để xây tòa nhà
chữa bài. Khi chữa bài, nên chính của trường là :
yêu cầu H nêu cách làm. 120 000 : 40 =
a) 85km2 = 850 ha  3000 ( m2 )
ta có : 85 km2= 8500ha, ĐÁP SỐ :
3000 m2.
8500ha> 850ha

nên 85km2 > 850ha
vậy ta viết S vào ô trống.

4. Củng cố, dặn dò :

5. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :


......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản