Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS : - Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Hình thành được cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan. B. Đồ dùng dạy học: - Một số hình hộp chữ nhật có thể triển khai được. - Bảng phụ có vẽ các hình triển khai. ...

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

DIỆN TÍCH XUNG QUANH

VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

A. Mục tiêu: Giúp HS :

- Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Hình thành được cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn

phần của hình hộp chữ nhật.

- Vận dụng được các quy tắc tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan.

B. Đồ dùng dạy học:

- Một số hình hộp chữ nhật có thể triển khai được.

- Bảng phụ có vẽ các hình triển khai.

C. Các hoạt động dạy học:

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
gian

I/ Bài cũ:

+ Hình hộp chữ nhật gồm có mấy mặt? là những mặt - HS trả lời

nào? Các mặt đó có đặc điểm gì?

+ Hình hộp chữ nhật có những kích thước nào?

II/ Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2.Giảng bài:
HĐ1: Hình thành công thức tính DTXQ & DTTP

của hình hộp chữ nhật

a) Diện tích xung quanh

- GV cho HS quan sát các mô hình trực quan về hình - 1 HS lên chỉ

hộp chữ nhật. Yêu cầu HS chỉ ra các mặt xung quanh.

+ Lớp nhận xét - HS nhận xét

* GV: Tổng diện tích 4 mặt của hình hộp chữ nhật

được gọi là DTXQ của hình hộp chữ nhật. - HS nghe

* GV: Nêu bài toán và gắn hình minh hoạ lên bảng (ví

dụ SGK trang 109).

+ Cho HS quan sát mô hình và gọi 1 HS lên tháo hình - HS thao tác

hộp chữ nhật ra và gắn lên bảng.

* GV: tô màu phần DTXQ của hình hộp chữ nhật

+ Yêu cầu thảo luận nhóm tìm cách tính DTXQ của - HS tìm cách tính

hình hộp chữ nhật.

+ Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm nháp. - HS làm bài và chữa bài

* GV nhấn mạnh: 5 + 8 + 5 + 8 = (5 + 8) x 2, đây là

chu vi mặt đáy, 4 là chiều cao.

+ Yêu cầu HS đọc quy tắc SGK. - 2 HS đọc

*** Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đo

b) Diện tích toàn phần
* GV: Diện tích của tất cả các mặt gọi là DTTP

+ Em hiểu thế nào là DTTP của hình hộp chữ nhật? - Tổng diện tích 6 mặt

+ Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật ta làm thế - Lấy DTXQ + DT 2 đáy

nào?

+ 1 HS lên bảng tìm DTTP của hình hộp chữ nhật vừa - HS làm bài

cho. Lớp làm nháp.

+ HS nhận xét. - HS chữa bài.

* GV: Muốn tính DTTP của hình hộp chữ nhật, ta lấy

tổng của DTXQ và diện tích 2 đáy.

+ Gọi HS nhắc lại công thức. - 2, 3 HS nhắc lại

*** Lưu ý: Các kích thước cùng đơn vị đo

HĐ2: Luyện tập:

Bài 1 : HS nêu yêu cầu của bài - HS đọc

+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp. - HS làm bài

+ Nhận xét, chữa bài - HS chữa bài

+ Gọi HS đọc quy tắc tính DTXQ & DTTP của Hình - 2 HS nêu quy tắc

hộp chữ nhật. (cả phần lưu ý)

Bài 2 : Yêu cầu HS nêu đề bài - HS đọc

+ Thùng tôn có đặc điểm gì ? - Không có nắp, dạng hình hộp

chữ nhật

+ DT thùng tôn dùng để làm thùng chính là DT của - DTXQ + DT 1 đáy (vì không
những mặt nào ? có nắp)

+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở; 1 HS làm bảng lớp - HS làm bài

+ Nhận xét, chữa bài - HS chữa bài.

III/ Nhận xét - dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Bài sau: Về nhà học thuộc các quy tắc vừa học, tiết

sau luyện tập.
LUYỆN TẬP


A. Mục tiêu: Giúp HS :

- Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp

chữ nhật

- Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn

phần trong một số tình huống đơn giản.

B. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ cho HS tham gia trò chơi bài tập 3

C. Các hoạt động dạy học:

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
gian

I/ Bài cũ:

+ Hãy đọc quy tắc tính diện tích xung quanh và diện - 4 HS

tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

* GV và HS nhận xét

*** Nhấn mạnh các kích thước phải cùng đơn vị đo.

II/ Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng

2.Thực hành - Luyện tập

Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài - 1 HS đọc
+ Các số đo có đơn vị đo thế nào? - Chưa cùng đơn vị đo, phải đưa về

cùng đơn vị

+ Gọi 1 HS lên bảng, HS cả lớp làm vào vở - HS làm bài

* GV theo dõi giúp đỡ HS còn chậm. - HS chữa bài

+ Yêu cầu HS nhận xét

* GV nhận xét, đánh giá.

+ Muốn tính diện tích xung quanh và diện tích toàn - DTXQ = Chu vi mặt đáy nhân với

phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào? chiều cao (cùng đơn vị đo)

- DTTP = DTXQ + DT 2 đáy.

Bài 2: HS đọc đề bài - 1 HS đọc

+ Yêu cầu 1 HS nêu cách làm. - DT quét sơn chính là DTTP trừ đi

+ HS nhận xét và bổ sung DT cái nắp mà DT cái nắp là DT

mặt đáy.

+ Gọi 1 HS lên bảng làm – HS cả lớp làm vào vở. - HS làm bài

* HS nhận xét và GV nhận xét, đánh giá.

+ Khi tính DTXQ và DTTP của hình hộp chữ nhật ta - Cùng đơn vị đo

cần lưu ý điều gì?

Bài 3: HS đọc đề bài - 1 HS đọc

+ Yêu cầu HS tham gia trò chơi thi đua theo nhóm - HS chia nhóm tham gia trò chơi.

+ HS nhóm nào có kết quả trước là thắng

* GV và HS nhận xét
+ Tại sao DTTP của hai hình hộp bằng nhau? - DTTP = Tổng DT các mặt nên khi

+ Tại sao lại điền S (sai) vào câu c? thay đổi vị trí hộp, DTTP không

thay đổi.

III/ Nhận xét - dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Bài sau: Về nhà cắt sẵn 1 hình thoi bằng giấy màu để

tiết sau học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản