Giáo án Toán lớp 5 - HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: nokiac3

Giúp HS : - Nhận biết được về hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn như tâm, bán kính, đường kín. - Thực hành vẽ hình tròn bằng compa. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bộ đồ dùng dạy học Toán 5 - Compa dùng cho GV và compa dùng cho HS, thước kẻ. III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Kiểm tra bài cũ: 1.Tính diện tích hình tam giác biết: a=2,2dm; h= 9,3 cm 2.Tính diện tích hình thang biết: a= 2,5dm; b= 1,6dm; h= 1,2dm a) Gọi...

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN

HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN
I- MỤC TIÊU :

Giúp HS :

- Nhận biết được về hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn như tâm, bán kính,

đường kín.

- Thực hành vẽ hình tròn bằng compa.

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

- Bộ đồ dùng dạy học Toán 5

- Compa dùng cho GV và compa dùng cho HS, thước kẻ.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy Hoạt động học

Kiểm tra bài cũ:

1.Tính diện tích hình tam giác biết: Gọi 2HS làm

a=2,2dm; h= 9,3 cm

2.Tính diện tích hình thang biết:

a= 2,5dm; b= 1,6dm; h= 1,2dm

a) Gọi 1 HS lên bảng làm bài 1 - HS làm bài trên bảng

* Bài 1 : Em hãy vẽ hình tròn có tâm O; bán kính *Bài 1 :

10cm (dưới lớp vẽ vào giấy nháp bán kính 2cm) - HS dưới lớp làm bài ra nháp.
Hỏi : Hãy nêu cách vẽ hình tròn biết tâm và bán - 1 -> 2 HS nêu

kính ?

- GV vừa vẽ trên bảng vừa nhắc lại 4 thao tác. - Hs nhắc lại.

- Giới thiệu : Khi đầu chì quay một vòng xung

quanh O vạch trên giấy một đường tròn. Yêu cầu

HS nhắc lại.

- GV lưu ý HS phân biệt đường tròn với hình tròn : Hình tròn Đường tròn
(toàn bộ) (đường viền xung quanh)
“Đường viền bao quanh hình tròn là đường tròn”
D
b) Gọi HS khác lên bảng vẽ bán kính và đường

kính của hình tròn mà bạn trước đã vẽ. N
A
N

B C
- Một vài HS lên vẽ.- Dưới lớp làm tiếp vào nháp (đã vẽ hình tròn) - Ở dưới lớp HS vẽ vào nháp.
Hỏi : Bán kính vẽ được như thế nào ? - HS nêu cách vẽ bán kính, đường kính.

Đường kính vẽ như thế nào ?

- Hãy so sánh các bán kính (OA và OB) - Tất cả các bán kính của một hình tròn đều

bằng nhau.

- Hãy so sánh đường kính và bán kính hình tròn. - Đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

- HS nhẩm lại, ghi nhớ.

Thực hành vẽ hình tròn với kích thước cho sẵn.

* Bài 1 : * Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. - Vẽ hình tròn. 3cm

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. - HS làm bài
- Chữa bài :

- Nhận xét, kiểm tra b ài của HS.

Hỏi : Khi vẽ hình tròn với kích thước cho sẵn, ta - Đề bài cho kích thước là bán kính hay

phải lưu ý điều gì ? đường kính.

- Yêu cầu HS nêu lại cách vẽ hình tròn khi biết bán - HS nêu lại 4 thao tác như trên.

kính

* Bài 2 * Bài 2

- Gọi HS đọc đề bài - 1 HS đọc, lớp đọc thầm,

- Yêu cầu HS xác định những yếu tố của các hình - Tâm A bán kính 2cm và tâm B bán kính

tròn cần vẽ. 2cm.

Hỏi : Vẽ hình tròn khi đã biết tâm cần lưu ý điều - Đặt mũi nhọn com pa đúng vị trí tâm.
gì?

Hỏi : Khẩu độ compa bằng bao nhiêu ? - 2cm

- Yêu cầu HS làm vào vở

- Nhận xét một số bài của HS. - HS làm bài.


2cm 2cm
A B
* Bài 3 * Bài 3

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Vẽ theo mẫu.

- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.

+ Hình vẽ gồm những hình gì ? - Một hình tròn lớn và hai nửa hình tròn nhỏ.

+ Có nhận xét gì về các tâm của hình tròn lớn và - Cùng nằm trên một đường thẳng.

hai nửa hình tròn ?

- Ta nên bắt đầu vẽ hình tròn nào trước ? - Vẽ hình tròn lớn trước, rồi vẽ hai nửa hình

- Yêu cầu HS vẽ vào vở. tròn sau

- Nhận xét một vài bài của HS. - HS làm bài

- Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản