Giáo án Toán lớp 5 - LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
762
lượt xem
20
download

Giáo án Toán lớp 5 - LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh : - Củng cố quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân. - Rèn kĩ năng thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân. - Luyện tìm thành phần chưa biết trong phép tính. - Giải bài toán có sử dụng phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Toán lớp 5 - LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN

  1. LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU : Giúp học sinh : - Củng cố quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân. - Rèn kĩ năng thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân. - Luyện tìm thành phần chưa biết trong phép tính. - Giải bài toán có sử dụng phép chia một số thập phân cho một số thập phân. II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ A) Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận và nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm HS B) Giới thiệu bài mới : 1) Giới thiệu bài : - GV giới thiệu bài. - HS nghe 2) Hướng dẫn luyện tập : * Bài 1 : - GV cho HS nêu yêu cầu của bài. HS tự làm - 4 HS lên bảng, HS cả lớp làm vở bài bài tập - GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu - 4 HS lần lượt nêu ví dụ của tiết 70m cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến phép tính của mình.
  2. - GV nhận xét và cho điểm HS Kết quả tính đúng là : a) 17,55 ; 3,9 = 4,5 b) 0,603 : 0,09 = 6,7 c) 0,3068 : 0,26 = 1,18 d) 98,156 : 4,63 = 21,2 * Bài 2 : - GV hỏi : bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - 1 HS nêu : Bài tập yêu cầu chúng ta tìm x - GV yêu cầu HS tự làm bài ? - 3 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập a) x x 1,8 = 72 b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02 c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08 - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên - HS nhận xét bài làm của bạn cả cách bảng. làm và các kết quả tính. - GV nhận xét và cho diểm HS - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. * Bài 3 : - GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK - GV yêu cầu HS tự làm bài - HS cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài làm của mình trước
  3. lớp để chữa bài. HS cả lớp theo dõi bổ sung ý kiến Bài giải : 1 lít dầu hoả nặng là : 3,952 : 5,2 = 0,76 (kg) Số lít dầu hỏa có là : 5,32 : 0,76 - 7 (l) Đáp số : 7 l - GV nhận xét và cho điểm HS * Bài 4 : - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK - GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK - GV hỏi : Để tìm số dư của 218 : 3,7 chúng ta - Chúng ta phải thực hiện phép chia phải làm gì ? 218 : 3,7 - Bài tập yêu cầu chúng ta thực hiện phép chia - Thực hiện phép chia đến khi lấy đến khi nào ? được 2 chữ số ở phần thập phân - GV yêu cầu HS đặt tính và tính. - HS đặt tính và thực hiện phép tính 2180 3,7 330 58,91 340 070 33
  4. - GV hỏi : Vậy nếu lấy đến hai chữ số ở phần - HS : Nếu lấy hai chữ số ở phần thập thập phân của thương thì số dư của phép chia phân của thương thì 218 : 3,7 = 58,91 218 : 3,7 là bao nhiêu ? (dư 0,033) - GV nhận xét và cho điểm HS. C) Củng cố, dặn dò : GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập và chuẩn bị bài sau. LUYỆN TẬP CHUNG I- MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng cố về : - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân - Cộng các số thập phân - Chuyển thành các hỗn số thập phân - So sánh các số thập phân - Thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân - Tìm thành phần chưa biết của phép tính với số thập phân. II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ A) Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận và nhận xét.
  5. - GV nhận xét và cho điểm HS B) Giới thiệu bài mới : 1) Giới thiệu bài : - GV giới thiệu bài. - HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học. 2) Hướng dẫn luyện tập : * Bài 1 : - GV yêu cầu HS đọc đề bài - HS đọc thầm đề bài trong SGK 8 - GV viết phần c) của bài toán lên bảng 100 + 7 - HS nêu : trước hết chúng ta phải 100 8 + chuyển 100 số phân thành số thập và hỏi : Để viết kết quả của phép cộng trên dưới phân dạng số thập phân trước hết chúng ta phải làm gì ? - Em hãy viết dưới dạng số thập phân - HS nêu : 8 = 0,08 8 100 100 - GV yêu cầu HS thực hiện phép cộng. - HS thực hiện và nêu : 100 + 7 + 0,08 = 107,08 - GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của - 2 HS lên bảng làm bài, HS 1 làm bài phần a) và b), học sinh 2 làm phần d), HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV chữa bài và cho điểm HS * Bài 2 : - GV hỏi : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - So sánh các số 3 4 5
  6. - GV viết lên bảng một phép so sánh, chẳng hạn ... - HS nêu : Trước hết chúng ta phải 4,35 chuyển và hỏi : Để thực hiện được phép so sánh này trước hết hỗn số 3 thành số thập phân 4 5 chúng ta phải làm gì ? - GV yêu cầu HS thực hiện chuyển hỗn số - HS thực hiện chuyển và nêu : 3 4 thành số thập phân rồi so sánh. 5 3 23 4   23 : 5  4,6 5 5 4,6 > 4,35 3 Vậy : 4  4,35 5 - GV yêu cầu HS làm tương tự với các phần còn - 3 HS lên bảng làm các phần còn lại, lại, sau đó nhận xét và chữa bài HS cả lớp làm bài vào vở bài tập * Bài 3 : - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. - HS đọc thầm đề bài toán - GV hỏi : Em hiểu yêu cầu của bài toán như thế - HS nêu : nào ? + Thực hiện phép chia đến khi lấy được hai chữ số ở phần thập phân của thương. + Xác định số dư của phép chia - GV yêu cầu HS làm bài - 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV chữa bài và cho điểm HS. * Bài 4 :
  7. - GV yêu cầu HS tự làm bài - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến thống nhất bài làm đúng. C) Củng cố, dặn dò : GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn và chuẩn bị bài sau.
  8. LUYỆN TẬP CHUNG I- MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng cố về : - Kĩ năng thực hiện các phép tính với các số thập phân. - Tính giá trị của biểu thức số - Tìm thành phần chưa biết của phép tính. II - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ A) Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng. - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận và nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm HS B) Giới thiệu bài mới : 1) Giới thiệu bài : - GV giới thiệu bài. 2) Hướng dẫn luyện tập : * Bài 1 : - GV cho HS nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp cầu HS tự làm bài. làm bài vào vở bài tập - GV chữa bài của HS trên bảng lớp, GV có thể - 4 HS lần lượt nêu trước lớp yêu cầu 4 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình.
  9. - GV nhận xét và cho điểm HS * Bài 2 : - GV hỏi HS : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? -HS : bài tập yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức số - GV : Em hãy nêu thứ tự thực hiện các phép - HS nêu tính trong biểu thức a) ? - GV yêu cầu HS làm bài - 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện tính giá trị của một biểu thức, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32 b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32 - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng - 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng. - GV nhận xét và cho điểm HS - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. * Bài 3 : - GV gọi HS đọc đề bài toán - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK - GV yêu cầu HS tự làm bài - HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - GV nhận xét và cho điểm HS * Bài 4 : - GV cho HS làm bài rồi chữa bài - 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
  10. làm bài vào vở bài tập. a) x - 1,27 = 13,5 : 4,5 b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5 c) x x 12,5 = 6 x 2,5 C) Củng cố, dặn dò : GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.
Đồng bộ tài khoản