Giáo án toán lớp 5 - Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: Giúp Hs củng cố kĩ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học như hình chữ nhật, hình vuông… II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Học vẽ Học nhạc Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm 37% Hs tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khoá lớp Thể thao 5A.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ
TÍNH DIỆN TÍCH
I. Mục tiêu: Giúp Hs củng cố kĩ năng thực hành tính
diện tích của các hình đã học như hình chữ nhật, hình
vuông…

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs làm bài tập sau:
Học vẽ Học nhạc

Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm
37%

Hs tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khoá lớp
Thể thao

5A. Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:
43%

a. Hs lớp 5A đã tham gia vào mấy nhóm sinh hoạt

ngoại khoá?
b. Bao nhiêu phần trăm Hs lớp 5A tham gia vào
nhóm học nhạc?

c. Nhóm nào có số Hs tham gia nhiều nhất?

- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập:

* Giới thiệu bài (1’):Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh

13 HĐ 1: Giới thiệu cách tính.
’ -GV vẽ hình ở ví dụ 1, nêu yêu -Theo dõi.
cầu: Tính diện tích của mảnh đất
có kích thước như hình vẽ.
-Thảo luận nhóm 4,
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 để trình bày kết quả.
tìm cách thực hiện yêu cầu, sau đó
-Theo dõi.
trình bày kết quả thảo luận.
-Trả lời.
-GV đặt tên các hình theo cách chia
như SGK.

-Thông qua ví dụ trên, GV phát vấn
để Hs tự nêu quy trình tính:

+Chia hình đã cho thành các hình
quen thuộc có thể tính được diện
tích.

+Xác định kích thước của các hình
15
mới tạo thành.
’ -Đọc đề.
+Tính diện tích của từng phần nhỏ,
từ đó suy ra diện tích của toàn bộ -Trả lời.
hình đã cho.

HĐ 2: Thực hành.

Bài 1/104: -Làm bài vào vở.
-Gọi Hs đọc đề. -Nhận xét.
-Phát vấn để Hs nêu hướng giải:
Chia hình đã cho thành 2 hình chữ
nhật, tính diện tích của 2 hình đó, -Đọc đề.
từ đó tính diện tích của hình đã -Thảo luận nhóm,
cho. trình bày bài làm.
-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Trình bày kết quả,
-Chấm, sửa bài, nhận xét. theo dõi.

Bài 2/104:
-GV yêu cầu Hs đọc đề. -Nhận xét.

-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4, vẽ
hình, trình bày bài làm theo các -Trả lời.
02
cách khác nhau.

-Gọi Hs trình bày kết quả, GV
hướng dẫn Hs lựa chọn cách làm
nhanh, hoặc lựa chọn cách làm
khác (nếu Hs tìm không ra).

- Nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

Hỏi: Nêu cách tính diện tích hình
chữ nhật, diện tích hình vuông.

IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản