Giáo án toán lớp 5 - Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
320
lượt xem
16
download

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Giúp Hs củng cố kĩ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học như hình chữ nhật, hình vuông… II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Học vẽ Học nhạc Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm 37% Hs tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khoá lớp Thể thao 5A.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

  1. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 101: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I. Mục tiêu: Giúp Hs củng cố kĩ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học như hình chữ nhật, hình vuông… II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Học vẽ Học nhạc Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm 37% Hs tham gia các nhóm sinh hoạt ngoại khoá lớp Thể thao 5A. Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết: 43% a. Hs lớp 5A đã tham gia vào mấy nhóm sinh hoạt ngoại khoá?
  2. b. Bao nhiêu phần trăm Hs lớp 5A tham gia vào nhóm học nhạc? c. Nhóm nào có số Hs tham gia nhiều nhất? - Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập: * Giới thiệu bài (1’): Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh 13 HĐ 1: Giới thiệu cách tính. ’ -GV vẽ hình ở ví dụ 1, nêu yêu -Theo dõi. cầu: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước như hình vẽ. -Thảo luận nhóm 4, -Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 để trình bày kết quả. tìm cách thực hiện yêu cầu, sau đó -Theo dõi. trình bày kết quả thảo luận. -Trả lời.
  3. -GV đặt tên các hình theo cách chia như SGK. -Thông qua ví dụ trên, GV phát vấn để Hs tự nêu quy trình tính: +Chia hình đã cho thành các hình quen thuộc có thể tính được diện tích. +Xác định kích thước của các hình 15 mới tạo thành. ’ -Đọc đề. +Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ -Trả lời. hình đã cho. HĐ 2: Thực hành. Bài 1/104: -Làm bài vào vở. -Gọi Hs đọc đề. -Nhận xét. -Phát vấn để Hs nêu hướng giải: Chia hình đã cho thành 2 hình chữ
  4. nhật, tính diện tích của 2 hình đó, -Đọc đề. từ đó tính diện tích của hình đã -Thảo luận nhóm, cho. trình bày bài làm. -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Trình bày kết quả, -Chấm, sửa bài, nhận xét. theo dõi. Bài 2/104: -GV yêu cầu Hs đọc đề. -Nhận xét. -Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4, vẽ hình, trình bày bài làm theo các -Trả lời. 02 cách khác nhau. ’ -Gọi Hs trình bày kết quả, GV hướng dẫn Hs lựa chọn cách làm nhanh, hoặc lựa chọn cách làm khác (nếu Hs tìm không ra). - Nhận xét. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. Hỏi: Nêu cách tính diện tích hình
  5. chữ nhật, diện tích hình vuông. IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………
Đồng bộ tài khoản