Giáo án toán lớp 5 -: Tiết 103: LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: Giúp HS rèn kĩ năng tính độ dài đoạn thẳng; tính diện tích các hình đã học như: hình chữ nhật, hình thoi, ... tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải các bài toán có liên quan.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 -: Tiết 103: LUYỆN TẬP CHUNG

Giáo án toán lớp 5 -: Tiết 103: LUYỆN
TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

Giúp HS rèn kĩ năng tính độ dài đoạn thẳng; tính
diện tích các hình đã học như: hình chữ nhật, hình
thoi, ... tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải các
bài toán có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập
sau:

Tính diện tích mảnh đất ABCDE có kích thước như
hình vẽ:

A 8m B5m

E 10m C
6m 8mD

- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập
* Giới thiệu bài mới: (1’)Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh

08 HĐ 1: Rèn kĩ năng tính độ dài
’ đáy, biết diện tích và chiều cao
của hình tam giác.

Bài 1/106:
-Đọc đề.
-Gọi Hs đọc đề.
-Nhắc lại công
-Yêu cầu Hs nhắc lại công thức tính thức tính diện tích,
diện tích hình tam giác, từ đó suy ra suy ra công thức
cách tính độ dài đáy, biết diện tích tính độ dài đáy.
và chiều cao của hình tam giác. -Làm bài vào vở,
-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở, rồi đổi vở.
đổi vở sửa bài. -Nhận xét.
-GV kết luận, nhận xét.
10
HĐ 2:Rèn kĩ năng tính diện tích

các hình đã học như hình chữ nhật,
hình thoi.
-Đọc đề.
Bài 2/106:
-Theo dõi, trả lời.
-Gọi Hs đọc đề.

-Hướng dẫn Hs nhận biết diện tích
khăn trải bàn bằng diện tích hình chữ
nhật có chiều dài 2m, chiều rộng
1,5m. Hình thoi có độ dài các đường -Làm bài vào vở.
chéo là 2m và 1,5m. Từ đó, tính -Nhận xét.
được diện tích hình thoi.
10 -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở.
’ -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Đọc đề.

-Theo dõi, trả lời.
HĐ 3: Rèn kĩ năng tính chu vi
hình tròn.

Bài 3/106:

-Gọi Hs đọc đề.

-Hướng dẫn Hs nhận biết độ dài sợi
dây chính là tổng độ dài của 2 nửa
đường tròn cộng với hai lần khoảng
-Làm bài vào vở.
cách giữa 2 trục. Nói khác đi, độ
-Nhận xét.
dài sợi dây chính là chu vi hình
tròn (có đường kính 0,35m) cộng
với 2 lần khoảng cách 3,1m giữa 2 -Trả lời.
02 trục.
’ - GV yêu cầu Hs làm bài vào vở.

- GV chấm, chữa bài, nhận xét.

HĐ 4: Củng cố , dặn dò.
-Hỏi: +Nêu cách tính đáy tam giác
khi biết diện tích và chiều cao.

+Nêu cách tính diện tích hình
thoi.

+Nêu cách tính chu vi hình
tròn.

IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản