Giáo án toán lớp 5 - Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: Giúp HS ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. II. Đồ dùng dạy học: III.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 120: LUYỆN TẬP
CHUNGI. Mục tiêu:

Giúp HS ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính diện
tích, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập
phương.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1.Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs làm bài tập sau:

Cho hình vẽ gồm hình chữ nhật ABCD có AD =
2dm và một nửa hình tròn tâm 0, bán kính 2dm.
Tính diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật
ABCD.

- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.
2.Luyện tập:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh

12 HĐ 1: Rèn kĩ năng tính diện tích,
’ thể tích hình hộp chữ nhật.

Bài 1/128:
-Yêu cầu Hs nhắc lại cách tính -Nhắc lại cách tính.
diện tích xung quanh, diện tích
đáy và thể tích của hình hộp chữ
nhật.
-Quan sát, đọc và
-Yêu cầu Hs quan sát hình vẽ,
tìm hiểu đề.
đọc và tìm hiểu đề bài.
-Thảo luận nhóm
-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm đôi,
đôi, nêu hướng giải.
tìm hướng giải, trình bày hướng
giải. Lưu ý Hs: Phải có bước đổi
các số đo về cùng một đơn vị đo
trước khi tính toán. -Làm bài vào vở.

-Yêu cầu Hs giải bài toán vào vở. -Nhận xét.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 2: Rèn kĩ năng tính diện tích,

20 thể tích của hình hộp chữ nhật và
’ hình lập phương. -Nhắc lại cách tính.
Bài 2/128:

-Yêu cầu Hs nhắc lại cách tính
diện tích xung quanh, diện tích
-Đọc và tìm hiểu đề.
toàn phần, thể tích của hình lập
-Làm bài vào bảng
phương.
con.
-Yêu cầu Hs đọc và tìm hiểu đề
bài.
-Nhận xét, nêu cách
-Yêu cầu Hs thực hiện từng yêu
tính.
cầu của bài toán vào bảng con.

-Chữa bài, nhận xét, nêu cách
-Theo dõi, trả lời.
tính.
Bài 3/128:

-GV gợi ý để Hs thực hiện: Tính -Làm bài vào vở.
thể tích của từng hình rồi so sánh -Nhận xét.
thể tích của hai hình.

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Trả lời.
02
-Chấm, chữa bài, nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

-Yêu cầu Hs nêu cách tính diện
tích, thể tích của hình hộp chữ
nhật, hình lập phương.

IV. Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản