Giáo án toán lớp 5 - Tiết 129: LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân và chia số đo thời gian. - Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs giải bài toán sau: Máy thứ nhất sản xuất ra 10 dụng cụ trong 1 giờ 30 phút.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 129: LUYỆN TẬP CHUNG

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 129: LUYỆN TẬP
CHUNGI. Mục tiêu: Giúp HS:

- Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân và chia số đo
thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs giải bài toán
sau: Máy thứ nhất sản xuất ra 10 dụng cụ trong 1
giờ 30 phút. Máy thứ hai sản xuất ra 8 dụng cụ như
thế trong 70 phút. Hỏi máy nào làm xong 1 dụng
cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời gian.

-Sửa bài, nhận xét bài cũ.

2. Luyện tập:

* Giới thiệu bài mới: (1’)
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của
T.gi
học sinh
an

15 HĐ 1: Rèn kĩ năng cộng, trừ, nhân,
’ chia số đo thời gian.

Bài 1/137:

- Gọi Hs nhắc lại cách thực hiện phép -Hs nhắc lại cách
tính cộng, trừ, nhân, chia số đo thời thực hiên các
gian. phép tính.
-Yêu cầu Hs đặt tính và tính vào vở. -Làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. -Nhận xét.
Bài 2/137:

-Yêu cầu Hs nhắc lại cách tính giá trị -Nêu lại cách tính
biểu thức có dấu ngoặc đơn, không có giá trị biểu thức.
dấu ngoặc đơn.
-Làm bài vào vở.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
15
’ HĐ 2: Vận dụng giải các bài toán
thực tiễn. -Thảo luận nhóm
4.
Bài 3/138:

-Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 tìm kết -Báo cáo kết quả.
quả.

-Gọi Hs báo cáo kết quả, yêu cầu Hs
trình bày lại cách làm của mình để đi
-Đọc và tìm hiểu
đến kết quả đó.
đề.
Bài 4/138:
-Làm bài vào vở,
-Yêu cầu Hs đọc và tìm hiểu đề bài. thảo luận nhóm
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở, cho Hs phần cuối.
4’
thảo luận nhóm đôi phần cuối cùng để -Nhận xét.
tìm cách giải.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.
-Trả lời.
HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- Nêu cách thực hiện cộng, trừ, nhân,
chia số đo thời gian.
IV. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản