Giáo án toán lớp 5 - Tiết 143: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo)

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
256
lượt xem
19
download

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 143: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: Cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân. II. Đồ dùng dạy học: III.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 143: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo)

  1. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 143: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: Cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Điền dấu >,
  2. 6,030 … 6,0300 0,02 …. 0,019 - Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh 07 HĐ 1: Củng cố cách viết số thập ’ phân hoặc phân số dưới dạng phân số thập phân. Bài 1/151: -Hs làm bài vào -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. vở. -Sửa bài, nhận xét. -Nhận xét. 07 HĐ 2: Củng cố cách viết số thập ’ phân dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại.
  3. -Hs làm bài vào Bài 2/151: vở. -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Chấm, sửa bài, nhận xét. 07 HĐ 3: Củng cố cách viết số đo dưới ’ dạng số thập phân. Bài 3/151 -GV gọi Hs đọc yêu cầu đề. -Hs đọc. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Hs làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. HĐ 4: Củng cố cách so sánh các số -Nhận xét. 12 thập phân. ’ Bài 4/151 -GV gọi Hs đọc yêu cầu đề. -Đọc đề. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Nhận xét. Bài 5/151
  4. -GV gọi Hs đọc yêu cầu đề. -Đọc đề. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Hs làm bài vào -Gọi 1 số Hs nêu các câu trả lời và vở. giải thích. -Nêu câu trả lời, giải thích; nhận -Nhận xét, sửa bài. xét. 02 HĐ 5: Củng cố, dặn dò. -Nêu cách so sánh 2 số thập phân. ’ -Trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………
  5. …………………………………………………… …………………………………………………… ……………..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản