Giáo án toán lớp 5 - Tiết 148: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo)

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về: - So sánh các số đo diện tích và thể tích. - Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích, tính thể tích các hình đã học.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 148: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo)

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 148: ÔN TẬP VỀ ĐO
DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo)I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về:

- So sánh các số đo diện tích và thể tích.

- Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích, tính
thể tích các hình đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập
sau: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2m3675dm3 = … m3; b.
4dm3325cm3 = … dm3;

2m382dm3 = … m3;
1dm379cm3 = … dm3;

1996dm3 = … m3; 105cm3
= … dm3;
- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập:
* Giới thiệu bài mới: (1’)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh

10 HĐ 1: Củng cố về so sánh số đo
’ diện tích và thể tích.

Bài 1/155:

-Yêu cầu Hs đọc đề và làm bài vào -Đọc đề và làm bài
vở. vào vở.
-Sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu -Nhận xét, nêu
cách làm. cách làm.
23
HĐ2: Rèn kĩ năng giải toán liên

quan đến tính diện tích và thể tích
các hình đã học.

Bài 2/156:
-Đọc đề.
-Gọi Hs đọc đề. -Làm bài vào vở.

-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

-Đọc đề.
Bài 3/156:

-Gọi Hs đọc đề. -Trả lời.

-GV dẫn dắt để Hs nêu được các
bước tính:

+Tính thể tích của bể nước.

+Tính thể tích phần bể có chứa nước.

+Tính diện tích đáy bể, từ đó tính -Làm bài vào vở.
chiều cao của mức nước trong bể.
-Nhận xét.
-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở.
02
-Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

-Yêu cầu Hs về nhà học bảng đơn
vị đo diện tích và thể tích; nắm
được mối quan hệ giữa các đơn vị
đo.

IV. Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản