Giáo án toán lớp 5 - Tiết 15 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên quan đến tỉ số ở lớp 4 (Bài toán “Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó” II.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 15 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 15
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
Thứ
Tuần :3
…..ngày…. . tháng …… năm 200
I. MỤC TIÊU :

Giúp HS ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên
quan đến tỉ số ở lớp 4 (Bài toán “Tìm hai số khi
biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó”

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1. Khởi động :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Sau khi nhắc lại cách
giải bài toán “Tìm hai
số khi biết tổng (hiệu)
và tỉ số của hai số đó”
như SGK, GV cho HS
ôn tập thực hành các bài
HS phải tự giải được
tập sau
cả 2 bài toán a và b
Bài 1 :
(như đã học ở lớp 4).
GV nên nhấn mạnh :
Hai HS lên bảng trình
“số phần bằng nhau” ở
bày, mỗi em 1 bài (cả
tổng là gì, ở hiệu là gì,
lớp làm ở Vở bài tập).
từ đó tìm ra cách giải
thích hợp (so sánh 2 bài
giải a và b).
HS tự làm , 1 em lên
bảng sửa , cả lớp nhận
xét và chữa bài .
Bài 3 : Bài
Bài 2 : Yêu cầu HS tự
giải
giải bài này (vẽ sơ đồ
Nửa chu vườn
trình bày bài giải).
hoa HCN :
Chẳng hạn :
120 : 2
Bài giải
= 60 (m )
Hiệu số phần bằng nhau
ta có sơ đồ
:
3- 1
= 2 ( phần
)
Theo sơ đồ, tổng số
số lít nước mắm loại 1 :
phần bằng nhau là :
12 :2 x 3 = 18( l ) 5 +7
= 12 ( phần )
số lít nước mắm loại 2 : Chiều rộng vườn hoa :
60: 12 x 5
18 -12 = 6 ( l) = 25( m )

Chiều dài vườn hoa :
ĐS : 18 l và 6 l 60 – 15
= 35( m)
Bài 3 : yêu cầu HS tính Diện tích vườn hoa :
chiều dài, chiều rộng 35 x 25
vườn hoa hình chữ nhật = 875 ( m2)
bằng cách đưa về bài
Diện tích lối đi :
toán “ tìm 2 số khi biết
875 : 25
tổng ( ở bài này là nữa
= 35 ( m2)
chu vi 60m và tỉ số của
ĐS : a) 35m và
5
2 số đó là 7 ) từ đó tính
được diện tích hình chữ 25m b) 35 m2
nhật và diện tích lối đi .
Củng cố, dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau :
4.


ôn tập bổ sung về giải toán

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :


......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản