Giáo án toán lớp 5 - Tiết 156: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia, viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân; tìm tỉ số phần trăm của hai số. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 156: LUYỆN TẬP

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 156: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia,
viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số
thập phân; tìm tỉ số phần trăm của hai số.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập
sau: Tính :
4 3
a. 8729 : 43 b. 470,04 : 1,2 c. :
5 7


- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh
16 HĐ 1: Củng cố kĩ năng thực hành
’ phép chia.

Bài 1/164: -Làm bài vào vở.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét và nêu
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu cách làm.
Hs nêu lại cách làm.

Bài 2/164: -Trao đổi nhóm 4.
-Yêu cầu Hs trao đổi nhóm 4 làm -Đại diện nhóm
bài. nêu kết quả.
-Gọi lần lượt đại diện các nhóm nêu -Nhận xét.Nêu
kết quả của phép tính nhẩm theo dãy. cách chia nhẩm.

-Sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs nêu
cách chia nhẩm cho 0,1 ; 0,01…;chia
08
nhẩm cho 0,25; 0,5

HĐ 2: Củng cố cách viết kết quả
-Nêu y cầu và phân
phép chia dưới dạng phân số và số
tích mẫu.
thập phân.
-Làm bài vào vở.
Bài 3/164:

-Yêu cầu Hs nêu yêu cầu của bài và -Nhận xét.
phân tích mẫu.

08 -Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
’ -Đọc đề, suy nghĩ
HĐ 3: Củng cố cách tìm tỉ số phần làm bài.
trăm của 2 số.

Bài 4/164: -Nêu kết quả.
-Yêu cầu Hs đọc đề, suy nghĩ và lựa -Nhận xét. Nêu
chọn câu trả lời. cách tìm tỉ số phần
-Gọi Hs nêu kết quả. trăm.

-Chấm, sửa bài, nhận xét. Khuyến
03
kích Hs nêu lại cách tìm tỉ số phần -Trả lời.

trăm của 2 số.

HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

-Yêu cầu Hs nhắc lại cách thực hiện
phép chia số tự nhiên, số thập phân,
phân số: cách tìm tỉ số phần trăm
của 2 số.

IV. Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản