Giáo án toán lớp 5 - Tiết 158: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: - Giúp Hs củng cố kĩ năng tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải bài toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán sau: Tìm tỉ số phần trăm của: a.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 158: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 158: ÔN TẬP VỀ CÁC
PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIANI. Mục tiêu:

- Giúp Hs củng cố kĩ năng tính với số đo thời gian
và vận dụng trong giải bài toán.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán
sau: Tìm tỉ số phần trăm của:

a. 15 và 40; b. 1000 và 800; c. 0,3 và 2,5;
d. 14 và 437,5.

- Sửa bài, ghi điểm, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh

08 HĐ 1: Củng cố kĩ năng cộng, trừ
’ với số đo thời gian.
Bài 1/165:

-Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Lưu ý Hs -Nhận xét.
về đặc điểm của mối quan hệ giữa
các đơn vị đo thời gian.

HĐ2: Củng cố kĩ năng nhân, chia
08
với số đo thời gian.

Bài 2/165:
-Làm bài vào vở.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Nhận xét.
-Chấm, sửa bài, nhận xét. Lưu ý Hs
khi lấy số dư của hàng đơn vị lớn
hơn để chia tiếp phải đổi sang hàng
đơn vị bé hơn.

HĐ 3: Rèn kĩ năng giải toán có liên
17 quan đến các phép tính với số đo
’ thời gian.

Bài 3/166: -Đọc đề.
-GV gọi Hs đọc đề. -Làm bài vào vở.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.

Bài 4/166: -Đọc đề.
-Yêu cầu Hs đọc đề. -Theo dõi, trả lời.
-Dẫn dắt để Hs nêu được các bước
giải:

+Tính thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến
-Làm bài vào vở.
Hải Phòng.

+Tính quãng đường từ Hà Nội đến
Hải Phòng.
-Nhận xét.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở. Khuyến
khích Hs nên đổi số đo thời gian ra Ps
để thuận tiện và chính xác trong tính
-Trả lời.
02 toán.
’ -Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

Yêu cầu Hs nêu cách tính thời gian,
tính quãng đường.

IV. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản