Giáo án toán lớp 5 - Tiết 159: ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: - Giúp Hs ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, hình thang, hình bình hành, hình thoi). II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ có vẽ các hình trong bảng ôn tập như SGK.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 159: ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 159: ÔN TẬP VỀ TÍNH
CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNHI. Mục tiêu:

- Giúp Hs ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng tính
chu vi, diện tích một số hình đã học (hình vuông,
hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, hình thang,
hình bình hành, hình thoi).

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ có vẽ các hình trong bảng ôn tập như
SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài toán
sau: Một người đi xe máy từ Hà Nội lúc 7h15’ và đến
Bắc Ninh lúc 9h. Dọc đường người đó nghỉ 15’. Vận
tốc của xe máy là 25km/h. Tính quãng đường từ Hà
Nội đến Bắc Ninh.
2. Luyện tập:

* Giới thiệu bài mới: (1’)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh

10 HĐ 1: Ôn tập và hệ thống các công
’ thức tính chu vi, diện tích một số
hình.
-Theo dõi.
-GV treo bảng phụ có vẽ các hình
theo thứ tự như SGK.
-Thảo luận nhóm
-Yêu cầu Hs làm việc nhóm đôi để
đôi. Ghi kết quả vào
trao đổi và ghi lại công thức tính chu
bảng.
vi, diện tích các hình ở phiếu học tập.
Gọi đại diện vài nhóm ghi kết quả
vào bảng.
-Theo dõi, trả lời.
-Bằng hệ thống câu hỏi, GV dẫn dắt
để Hs ôn tập và củng cố các công

22 thức đó.
’ HĐ2: Rèn kĩ năng giải toán có
liên quan đến chu vi, diện tích
của một số hình.
-Đọc đề, nêu tóm
Bài 1/166: tắt.
-Yêu cầu Hs đọc đề và nêu tóm tắt. -Làm bài vào vở.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.

Bài 2/167: -Đọc đề.
-Gọi Hs đọc đề. -Theo dõi, trả lời.
-Dẫn dắt để Hs trình bày ý nghĩa của
tỉ số 1 : 1000, cách tính số đo thực
-Làm bài vào vở.
của mảnh đất.
-Nhận xét.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.
-Đọc đề.
Bài 3/167:
-Theo dõi, trả lời.
-GV gọi Hs đọc đề.
-GV vẽ hình lên bảng. Hướng dẫn
Hs từng bước từ nhận xét để giải bài
toán:

+Nhận xét và so sánh diện tích hình
vuông ABCD và diện tích các hình
tam giác.

+Nhận xét và so sánh phần tô màu
-Làm bài vào vở.
với diện tích hình tròn và hình vuông
-Nhận xét.
ABCD.

+Cách tính diện tích hình vuông
03 ABCD và diện tích phần tô màu. -Trả lời.
’ -Yêu cầu Hs làm bài vào vở.

-Chấm, sửa bài, nhận xét.

HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

Yêu cầu Hs nêu lại cách tính chu vi,
diện tích một số hình.

IV. Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản