Giáo án toán lớp 5 - Tiết 25 : MILIMET VUÔNG. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS Nắm được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của milimet vuông. Quan hệ giữa milimet vuông và xăngtimet vuông. Nắm được bảng đơn vị đo diện tích : Tên gọi và kí hiệu của các đơn vị đo, thứ tự các đơn vị trong bảng, mối liên hệ giữa các đơn vị kế tiếp nhau.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 25 : MILIMET VUÔNG. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 25 : MILIMET
VUÔNG.
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
Tuần : Ngày dạy :

I. MỤC TIÊU :
Giúp HS

 Nắm được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của
milimet vuông. Quan hệ giữa milimet
vuông và xăngtimet vuông.

 Nắm được bảng đơn vị đo diện tích :
Tên gọi và kí hiệu của các đơn vị đo,
thứ tự các đơn

 vị trong bảng, mối liên hệ giữa các đơn
vị kế tiếp nhau.
 Biết chuyển đổi các số đo diện tích từ
đơn vị này sang đơn vị khác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV chuẩn bị :

 Hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài
1cm như trong phần a) SGK (phóng to).

 Một bảng có kẻ sẵn các dòng, các cột như
trong phần b) SGK nhưng chưa viết chữ và
số.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1. Khởi động :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt đông 1 : Giới HS dựa vào những đơn
thiệu đơn vị đo diện vị đo diện tích đã học
để tự nêu được :
tích milimet vuông
“Milimet vuông là diện
GV gợi ý để HS nêu
tích của hình vuông có
những đơn vị đo diện
tích đã được học (cm2, cạnh dài 1mm”.
dm2, m2, hm2, km2).
GV nêu : “Để đo HS quan sát hình vẽ
những diện tích rất bé biểu diễn hình vuông
người ta còn dùng đơn có cạnh dài 1cm được
vị milimet vuông”. chia thành các hình
vuông nhỏ như trong
GV có thể cho HS tự
phần a) SGK, tự rút ra
nêu cách viết kí hiệu
nhận xét : Hình vuông
milimet vuông : mm2
1cm2 bao gồm 100 hình
(tương tự như đối với
các dơn vị đo diện tích vuông 1mm2 . Từ đó,
đã học). HS tự phát hiện ra mối
quan hệ giữa milimet
vuông và xăngtimet
Hoạt động 2 : Giới
vuông.
thiệu bảng đơn vị đo
1cm2 = 100 mm2
diện tích
1
2=
cm2
1 mm
GV hướng dẫn HS hệ 100


thống hoá các đơn vị
đo diện tích đã học
Cho HS nêu các đơn vị
thành bảng đơn vị đo
đo diện tích đã học (HS
diện tích, chẳng hạn :
có thể nêu không theo
Hướng dẫn HS nêu lại thứ tự).
các đơn vị đo diện tích
HS nhận xét : những
theo thứ tự (chẳng
đơn vị nhỏ hơn mét
hạn, từ lớn đến bé). GV
vuông là : dm2, cm2,
điền vào bảng kẻ sẵn
mm2 – ở bên phải cột
(đã nêu ở mục Đồ dùng m2; những đơn vị lớn
hơn mét vuông là dam2,
dạy học).
hm2, km2 – ở bên trái
cột m2.
HS nêu mối quan hệ
gv giúp HS quan sát
giữa mỗi đơn vị với
bảng đơn vị đo diện
đơn vị kế tiếp nó rồi
tích vừa thành lập, nêu
điền tiếp vào bảng kẻ
nhận xét :
sẵn để cuối cùng có
Mỗi đơn vị đo diện tích
bảng đơn vị đo diện
đều gấp 100 lần đơn vị
tích giống như bảng
nhỏ hơn, liền sau nó.
trong SGK.
Mỗi đơn vị đo diện tích
1
đều bằng đơn vị lớn
100


hơn, liền trước nó.
Nên đặc biệt lưu ý HS
HS đọc lại bảng đơn vị
nhận xét này để thấy rõ
sự khác biệt với bảng đo diện tích để ghi nhớ
đơn vị đo độ dài (hay bảng này.
khối lượng) đã học.
Hoạt động 3 : Thực
hành

GV tổ chức cho HS
làm các bài trong vở
bài tập và chữa bài.
HS tự làm bài, rồi có
Bài 1 :
thể đổi vở cho nhau đề
Nhằm rèn luyện cách
kiểm tra chéo và chữa
đọc, viết số đo diện
bài.
tích với đơn vị mm2.
Bài 2 : Nhằm rèn cho
HS có thể đổi đơn vị
HS kĩ năng đổi đơn vị
như sau :
đo.
Một đơn vị đo diện tích
Phần a : Đổi đơn vị từ
lớn sang đơn vị nhỏ ứng với hai chữ số
(bao gồm cả những số trong số đo diện tích,
đo với 2 tên đơn vị) chẳng hạn :
5 00 00 cm2 = …..
Phần b : Đổi từ đơn vị
m2
nhỏ sang đơn vị lớn
(bao gồm cả những số m2 dm2 cm2 Như vậy,
đo với 2 tên đơn vị). ta có : 50000cm2 = 5m2
GV hướng dẫn HS dựa
vào mối quan hệ giữa
các đơn vị đo diện tích
để làm bài rồi chữa bài
(lần lược theo các phần
a),b) và theo từng cột.
Bài 3 : Cho HS tự làm
bài rồi chữa bài lần
lượt theo từng cột
Củng cố, dặn dò :
4.


IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản