Giáo án toán lớp 5 - Tiết 30 : LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố về : So sánh phân số, các phép tính về phân số. Giải toán liên quan đến tìm 1 phân số của 1 số, tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của hai số đó. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 30 : LUYỆN TẬP CHUNG

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 30 : LUYỆN TẬP
CHUNG
Tuần : Ngày
dạy :
I. MỤC TIÊU :
Giúp HS củng cố về :

 So sánh phân số, các phép tính về phân số.

 Giải toán liên quan đến tìm 1 phân số của 1
số, tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA
CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH
GV tổ chức, hướng Bài 2 : HS tự làm bài rồi
dẫn HS làm lần lượt chữa bài. Chẳng hạn :
các bài tập rồi chữa a) 3 2 5 9  8  5 22 11
   
4 3 12 12 12 6
bài.
Bài 1 : HS tự làm
b)
rồi chữa bài. Chẳng 7 7 11 28 14 11 28  14  11 3
     
8 16 32 32 32 32 32 32
hạn :
3 2 5 3 2 5 6 1
c)   
18 28 31 31 32
a) 5 7 6 5  7  6 42 7
;;;;
35 35 35 35 35

d)
15 3 3 15 8 3 15  8  3 15 x8 15
:   
16 8 4 16 3 4 16  3  4 8 x 2  4 8
1 235
b) ;;;.
12 3 4 6
Bài 4 : HS tự giải rồi chữa
Khi HS chữa bài,
bài. Chẳng hạn :
nên yêu cầu HS
nhắc lại cách so
sánh 2 phân số có
Theo sơ đồ , hiệu số phần
cùng mẫu số; có
cùng tử số. bằng nhau là :
4-1 = 3(
phần )
Tuổi con là :
30 : 3 = 10 (
Bài 3 : GV cho HS
tuổi )
tự làm bài rồi chữa
Tuổi bố là :
bài.
Bài 10 x 4 = 40 (
giải tuổi )
Đáp số : Bố : 40 tuổi
5
ha = 50 000 m2 Con : 10 tuổi
Diện
tích hồ nước là :
50 000
= 15 000 (m2)
1
x 3
Đáp
15000 (m2)
số :

Củng cố, dặn dò :

III. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản