Giáo án toán lớp 5 - Tiết 32 : KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS : Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (dạng đơn giản) Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 32 : KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 32 : KHÁI NIỆM
SỐ THẬP PHÂN
Tuần : Ngày dạy :
7

I. MỤC TIÊU :
Giúp HS :

 Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập
phân (dạng đơn giản)

 Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Các bảng nêu trong SGK (kẻ sẵn vào bảng phụ
của lớp).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
GIÁO VIÊN

Hoạt động 1 : Giới
thiệu khái niệm ban
đầu về số thập phân 9
Có 0m 1dm tức là có
dạng đơn giản )
1dm; viết lên bảng :
a) Hướng dẫn HS tự 1dm = 110 m.
nêu nhận xét từng
hàng trong bảng ở
phần a) để nhận ra.
GV giới thiệu : 1dm
hay 110 m viết thành

0,1m; viết 0,1m lên
Các phân số thập phân
bảng cùng hàng với
11 1
(dùng thước chỉ
1
m (như SGK). , ,
10 100 1000
10
Tương tự với 0,01m; khoanh vào các phân số
này ở trên bảng) được
0,001m.
viết thành 0,1; 0,01;
GV giúp HS tự nêu.
0,001 (chỉ khoanh vào
0,1; 0,01; 0,001 ở trên
bảng).
GV vừa viết lên bảng
vừa giới thiệu : 0,1 đọc
là không phẩy một (gọi
vài HS chỉ vào 0,1 và
đọc). GV giúp HS tự
nêu rồi viết lên bảng :
0,1 = 110 .

GV giới thiệu tương tự
với 0,01; 0,001.
GV chỉ vào 0,1; 0,01;
0,001 (đọc lần lượt
từng số) và giới thiệu
0,1; 0,01; 0,001 gọi là
các số thập phân.
Bài 2 : HS đọc các phân
b) Làm hoàn toàn
số thập phân ứng với
tương tự với bảng ở
các vạch trên trục số rồi
phần b) để HS nhận ra
viết số thập phân thích
được 0,5; 0,07; 0,009
hợp vào ô trống.
là các số thập phân.
Bài 3 : HS tự làm bài
Hoạt động 2 : Thực
rồi chữa bài. Nên kẻ
hành đọc, viết các số
bảng này trên bảng của
thập phân (dạng đã
lớp để chữa bài cho cả
học)
lớp. Khi chữa bài, HS
Bài 1 : GV hướng dẫn
viết rồi đọc phân số
HS tự viết cách đọc thập phân và số thập
các số thập phân. Khi phân thích hợp ở từng
chữa bài nên cho HS hàng của bảng.
đọc các số thập phân
trong bài tập.Củng cố, dặn dò :
4.


III. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :


......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản