Giáo án toán lớp 5 - Tiết 43 : VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS ôn : Quan hệ giữa1 số đơn vị đo diện tích thường dùng. Luyện tập viết số đo dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 43 : VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 43 :
VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH
DƯỚI DẠNG SỐ
THẬP PHÂN
Tuần : 9 Ngày dạy :

I. MỤC TIÊU :
Giúp HS ôn :

 Quan hệ giữa1 số đơn vị đo diện tích
thường dùng.

 Luyện tập viết số đo dưới dạng số thập
phân theo các đơn vị khác nhau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bảng mét vuông (có chia ra các ô đễimet
vuông).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT
ĐỘNG
CỦA
HỌC
SINH

Hoạt động 1 : Ôn lại hệ thống đơn vị HS nêu
đo diện tích quan hệ
giữa
a) GV cho HS nêu lại lần lượt các đơn
các đơn
vị đo diện tích đã học
vị đo
2 2
km hm (h dam ( m dm cm mm
liền kề,
2 2 2 2 2
a) a)
ví dụ :
1km2 =
100hm2
b)
; 1hm2
Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích
=
như kilômet vuông, ha, a với mét
km2
1
100
vuông :
=
2 2
1km = 1 000 000m
0,01km
1a = 100m2 ; 1ha = 10 000m2 2
.
chú ý : 1m2 =
100dm2
1dm2 =
GV cần cho khắc sâu kiến thức bằng
m2 =
1
cách cho HS quan sát bảng mét vuông. 100

0,01m2.
HS dễ
nhầm
rằng
1m2 =
10dm2
như
Hoạt động 2 : Điền tiếp vào bảng đơn
quan hệ
vị đo diện tích
đơn vị
GV nêu yêu cầu, cho HS làm bài tập 1
đo độ
ở Vở bài tập, sau đó cả lớp thống nhất
dài.
kết quả.
HS sẽ
Hoạt động 3 : Thực hành
nhận rõ
a) GV cho HS làm 1 số bài mẫu (như
rằng :
các bài tập mẫu ở SGK)
Tuy 1m
Bài tập về nhà : Bài 3,4,5 (SGK)
= 10dm
và 1dm
= 0,1m

Nhưng
1m2 =
100dm2

1dm2 =
0,01m2(
ô mét
vuông
gồm
100 ô
đề xi
mét
vuông).
Từ đó
HS sẽ
tự đi
đến các
nhận
xét hợp
lí,
chẳng
hạn :
1 đơn
vị đo
độ dài
gấp 10
lần đơn
vị đo
độ dài
liền sau
nó và
bằng
0,1 đơn
vị đo
độ dài
liền
trước
nó.
Nhưng
1 đơn
vị diện
tích gấp
100 lần
đơn vị
liền sau
nó và
bằng
0,01
đơn vị
liền
trước
nó.
b) HS
làm bài
tập 2 ở
Vở bài
tập, sau
đó
thống
nhất kết
quả.
c) HS
làm bài
tập 3 ở
Vở bài
tập, sau
đó
thống
nhất kết
quả.
d) HS
làm bài
tập 4 ở
Vở bài
tập, sau
đó
thống
nhất kết
quả.

4. Củng cố, dặn dò :

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản