Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS : Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân. Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 48: CỘNG HAI SỐ
THẬP PHÂN
Tuần : 10

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân.

 Biết giải bài toán với phép cộng các số thập
phân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1 : Hướng dẫn
HS thực hiện phép cộng 2
số thập phân
HS tự tìm cách thực hiện
a) GV nêu bài toán dưới phép cộng hai số thập
dạng ví dụ để dẫn tới phân (bằng cách chuyển
phép cộng 1,84 + 2,45= ? về phép cộng 2 số tự
nhiên rồi chuyển lại thành
(m).
phép cộng 2 số thập
Lưu ý HS về sự tương tự
phân). Chẳng hạn, có thể
giữa hai phép cộng :
thực hiện như ví dụ 1 của
SGK.
184

245

1,84

2,45


429
4,29

(Đặt tính giống nhau,
cộng giống nhau, chỉ khác
ở chỗ có hoặc không có
dấu phẩy)

Nên cho HS tự nêu cách
cộng hai số thập phân.
b) Tương tự như a) đối
với ví dụ 2 của SGK. HS tự làm bài rồi chữa
c) Hướng dẫn HS tự nêu bài.
cách cộng 2 số thập phân Chẳng hạn :
(như SGK). 58,2
* 2 cộng 3

24,3
Hoạt động 2 : Thực hành
bằng 5, viết 5
GV hướng dẫn HS làm
* 8 cộng 4
82,5
bài tập rồi chữa bài.
bằng 12, viết 2 nhớ 1
Bài 1 : Khi chữa bài
* 5 cộng 2
(chẳng hạn, chữa ở trên
bằng 7, thêm 1 bằng
bảng lớp) nên yêu cầu HS
8, viết 8
nêu bằng lời kết hợp với
* Đặt dấu
viết bảng cách thực hiện
phẩy thẳng cột với các
từng phép cộng.
dấu phẩy của các số hạng
:

Tổng là : tám mươi
hai phẩy năm.
HS tự làm bài rồi chữa
bài. Sau khi tự đặt tính,
HS làm và chữa bài tương
tự như bài 1.
Bài 2 :

GV nhắc HS đặt tính
Bài 3 :
đúng, chẳng hạn :
HS đọc thầm rồi nêu tóm
57,648

35,37
tắt bài toán , sau đó giải
và chữa bài.

Bài giải :

Tiến cân nặng là :

32,6 +4,8 = 37,4 (kg)

ĐÁP SỐ : 37,4 (kg)4. Củng cố, dặn dò :

Rút kinh nghiệm :
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản