Giáo án toán lớp 5 - Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: phalinh9

. MỤC TIÊU : Giúp HS :iết cách thực hiện phép trừ hai số thập phân. Bước có kĩ năng trừ 2 số thập phân và vận dụng kĩ năng đó trong giải bài toán có nội dung thực tế.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 52: TRỪ HAI
SỐ THẬP PHÂN

Tuần : 11

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS :

 Biết cách thực hiện phép trừ hai số thập phân.

 Bước có kĩ năng trừ 2 số thập phân và vận dụng
kĩ năng đó trong giải bài toán có nội dung thực
tế.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ :

2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1 : Hướng dẫn
HS tự tìm cách thực hiện
trừ hai số thập phân HS tìm cách thực hiện

a) Cho HS tự nêu ví dụ 1 phép trừ hai số thập phân,
chẳng hạn, phải :
(trong SGK), tự nêu
phép tính để tìm độ dài Chuyển về phép trừ hai số
của đoạn thảng BC đó là tự nhiên (như SGK).
: 4,29-1,84 = ? (m). Chuyển đổi đơn vị đo để
nhận biết kết quả của phép
trừ 429-184 và 4,29-1,84
hoàn toàn như nhau (vì
245cm=2,45m)
Từ kết quả trên cho HS
tự nêu cách trừ hai số
thập phân (tương tự như
phần in đậm trong SGK)
:

Viết số trừ dưới số bị trừ
sao cho các chữ số cùng
hàng đơn vị dặt thẳng cột
với nhau, các dấu phẩy
dặt thẳng cột với nhau.

Trừ như trừ các số tự
nhiên.

Đặt dấu phẩy ở hiệu
thẳng cột với các dấu
phẩy ở số bị trừ và số
trừ.

b) Tương tự như a) đối
Bài 1 : HS tự làm rồi chữa
với ví dụ 2.
bài. Khi chữa bài nên yêu
c) Cho vài HS nhắc lại
cầu HS nêu cách thực hiện
để thuộc cách trừ hai số
từng phép trừ. Chẳng hạn :
thập phân.
Trừ từ phải sang trái :
Hoạt động 2 : Thực hành
68,4
4 không trừ được 7,

25,7
GV hướng dẫn HS tự
14 trừ 7 bằng 7,
làm bài rồi chữa bài.
viết 7, nhớ 1
42,7
Bài 2 : HS tự đặt tính, rồi
5 thêm 1 là 6, 8 trừ 6 bằng
chữa bài. Lưu ý HS đặt
2, viết 2.
tính đúng, đặt dấu phẩy 6 trừ 2 bằng 4, viết 4.
đúng chỗ. Đặt dấu phẩy thẳng cột
với các dấu phẩy đã có.
Bài 3 :

Cho HS đọc thêm rồi tự
nêu tóm tắt bài toán, tự
giải bài toán rồi chữa bài.
Khi chữa bài nên cho HS
nêu các cách giải khác
nhau. Chẳng hạn :

Bài giải (cách 1)

Số kg đường còn lại sau
khi lấy ra 10,5kg đường
là :

28,75 -10, 5 = 18,25 (
kg)

Số ki lô đường còn lại
trong thùng là :
18,25 -8 = 10,25(
kg)

ĐÁP SỐ 10,25
(kg)

bài giải cách 2 :

số kg đường lấy ra tất cả
là :

10,5 + 8 = 18,5 (kg)

số kg đường còn lại
trong thùng là :

228,25 -18,5 = 10,25 (
kg)Củng cố dặn dò : chuẩn bị bài tiết sau :
Luyện tập

Rút kinh nghiệm :

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản