Giáo án toán lớp 5 - TIẾT 70 : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Giúp HS biết Thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chia số thập phân cho số thập phân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bằng quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân như trong SGK.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - TIẾT 70 : CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Giáo án toán lớp 5 - TIẾT 70 : CHIA MỘT SỐ
THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Tuần : 14
I. MỤC TIÊU :
Giúp HS biết

 Thực hiện phép chia một số thập phân cho
một số thập phân.
 Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến
chia số thập phân cho số thập phân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bằng quy tắc chia một số thập phân cho một
số thập phân như trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1: Hình
thành quy tắc chia một
số thập phân cho một số
thập phân
a) Ví dụ 1 :
HS nêu tóm tắt bài
GV nêu bài toán ở ví dụ
toán bằng phép chia :
1.
23,56 : 6,2.
HS chuyển phép chia
GV động viên để nhiều
23,56 : 6,2 thành phép
HS phát biểu các thao
chia số thập phân cho
tác để thực hiện phép
số tự nhiên (như SGK)
chia 23,56 : 6,2.
rồi thực hiện phép chia
GV tóm tắt bước làm 235,6 : 62 (như SGK).
lên góc bảng.
b) Ví dụ 2 Phát biểu quy tắc chia
GV nêu phép chia ở ví số thập phân cho số
dụ 2, cho HS vận dụng thập phân.
cách làm ở ví dụ 1 để
thực hiện phép chia.
Lưu ý : GV cần nêu rỗ
thực hiện phép chia
1 số HS đọc quy tắc.
gồm mấy bước (thuật
toán).
Gọi 1 HS lên bảng làm
GV treo bảng quy tắc
lên bảng, giải thích cách bài, các HS làm bài
thực hành đối với phép vào vở rồi chữa bài.
GV hướng dẫn để HS
chia cụ thể.
thảo luận tình huống,
Hoạt động 3 : Thực
khi phần thập phân của
hành
một số có một chữ số .
Bài 1 :
trong khi phần thập
GV ghi phép chia lên
phân của số bị chia có
bảng 19,72 : 5,8
2 chữ số , chẳng hạn
phần d) 17,4 : 1,45 G
thực hiện hướng dẫn
GV hướng dẫn để HS theo qui tắc để đưa về
thực hiện các phép chia phép chia 1740 : 145.G
còn lại ở Vở bài tập. hướng dẫn H thực hiện
phép chia còn lại vào
vở.
Kết quả phép tính là :
a) 3,4 b)1,58
c)51,52 d)12 .

Bài 2 :
GV tóm tắt bài toán lên
bảng.H giải vào vở : 1 HS đọc đề bài.
Tóm tắt : HS cả lớp ghi lời giải
bài giải vào vở.
1l dầu
4,5l:3,42kg Bài 3 :
hỏa cân nặng là :
429,5 : 2,8 = 153 ( dư
8l : …….kg 1,1)
3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)
vậy 429,5m vải được
8l dầu hỏa nhiều nhất là 153 bộ
nặng là : quần áo và còn thừa
0,76 1,1m
x 8 = 6,08 (kg) Đáp số :
ĐS : 153 bộ quần áo, thừa
6,08 ( kg) 1,1m

Bài 3 : cho H làm rồi
chữa bài, chẳng hạn

3. Củng cố, dặn dò :
Rút kinh nghiệm :

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản