Giáo án toán lớp 5 - Tiết 72: LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: phalinh9

MỤC TIÊU : Rèn luyện cho HS thực hiện các phép tính với số thập phân qua đó củng cố các qui tắc chia số thập phân . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : 2.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 72: LUYỆN TẬP CHUNG

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 72: LUYỆN TẬP
CHUNG
Tuần : 15 Ngày dạy :

I. MỤC TIÊU :
Rèn luyện cho HS thực hiện các phép tính
với số thập phân qua đó củng cố các qui tắc chia
số thập phân .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

Cả lớp làm bài vào Vở
Bài 1 :
bài tập.
GV viết các phép
tính lên bảng, gọi 4 a) 400+50+0,07
HS đặt tính rồi tính. =450,07
b) 30+ 0,5+0,04
= 30,54
phần c) và d) GV hướng
dẫn chuyển phân số thập
phân thành số thập phân
để tính, chẳng hạn :
8
c) 100 +7 + 100 = 100 +7

+0,08 = 107,08
d) 35+
5 3
  35  0,5  0,03  35,53
10 100
Bài 2 : GV cần
Gv lưu ý H không nên
hướng dẫn HS
cộng một số tự nhiên với
chuyển các hỗn số
một phân số .
thành phân số thập
phân rồi thực hiện so Bài 4 : cho H làm bài rồi
sánh hai phân số thập chữa bài, chẳng hạn :
phân , chẳng hạn : a) 0,8 x X = 1,2 x10 b)
3
210: X=14,92– 6,52
Ta có và 4,6
4  4,6
5

0,8 x X = 12
3
>4,35 vậy 4  4 . 35
5

210: X = 8,4
Bài 3 : làm như bài
X = 12 : 0,8
tập bài tập 4 của tiết
X = 210 : 8,4
71
X = 15
X= 25
c) 25 : X = 16 : 10 d)
6,2 x X = 43,18 +18,82

25 : X = 1,6
6,2 x X = 62

X = 25 : 1,6
X = 62: 6,2
X= 15,625
X= 10
.

3. Củng cố, dặn dò :
Rút kinh nghiệm :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản