Giáo án toán lớp 5 - Tiết 98: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
245
lượt xem
11
download

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 98: LUYỆN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng tính diện tích hình tròn. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 98: LUYỆN TẬP

  1. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 98: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng tính diện tích hình tròn. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó. - Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Luyện tập * Giới thiệu bài mới: (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh 08 HĐ 1: Bài 1/100:
  2. -Yêu cầu Hs nhắc lại công thức tính -Nhắc lại công ’ diện tích hình tròn. thức. - GV yêu cầu Hs làm từng phần vào bảng con. -Làm bài vào bảng con. HĐ 2: Bài 2/100: 08 -Gọi Hs đọc đề. ’ -Phát vấn, giúp Hs tìm ra hướng giải: -Đọc đề. Từ chu vi tính bán kính hình tròn sau -Trả lời. đó vận dụng công thức để tính diện tích hình tròn. -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Nhận xét. HĐ 3: Bài 3/100: 12 -Gọi Hs đọc đề. -Đọc đề. ’ -Phát vấn, giúp Hs tìm ra hướng giải: -Trả lời. Tính diện tích miệng giếng; tiếp đến, bán kính và diện tích của hình tròn
  3. lớn; cuối cùng tìm diện tích thành giếng. -Làm bài vào vở. -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Chấm, sửa bài, nhận xét. 02 HĐ 4: Củng cố , dặn dò. -trả lời. -Hỏi: Nêu cách tính diện tích hình ’ tròn. IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………
Đồng bộ tài khoản