Giáo án toán lớp 5 - Tiết 98: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: phalinh9

Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng tính diện tích hình tròn. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 98: LUYỆN TẬP

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 98: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố kĩ năng tính diện tích hình
tròn.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập
sau:

Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán
kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.

2. Luyện tập

* Giới thiệu bài mới: (1’)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
T.gi
an sinh

08 HĐ 1: Bài 1/100:
-Yêu cầu Hs nhắc lại công thức tính -Nhắc lại công

diện tích hình tròn. thức.

- GV yêu cầu Hs làm từng phần vào
bảng con. -Làm bài vào bảng
con.
HĐ 2: Bài 2/100:
08
-Gọi Hs đọc đề.

-Phát vấn, giúp Hs tìm ra hướng giải: -Đọc đề.
Từ chu vi tính bán kính hình tròn sau -Trả lời.
đó vận dụng công thức để tính diện
tích hình tròn.

-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
-Nhận xét.
HĐ 3: Bài 3/100:
12
-Gọi Hs đọc đề.
-Đọc đề.

-Phát vấn, giúp Hs tìm ra hướng giải:
-Trả lời.
Tính diện tích miệng giếng; tiếp đến,
bán kính và diện tích của hình tròn
lớn; cuối cùng tìm diện tích thành
giếng. -Làm bài vào vở.
-GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.

02 HĐ 4: Củng cố , dặn dò. -trả lời.
-Hỏi: Nêu cách tính diện tích hình

tròn.IV. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản