GIÁO ÁN TOÁN: LUYỆN TẬP (tt)

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
3
download

GIÁO ÁN TOÁN: LUYỆN TẬP (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các đơn vị đo diện tích đã học. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: Giải các bài toán có liên quan đến diện tích. Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi mở rộng kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN TOÁN: LUYỆN TẬP (tt)

  1. TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các đơn vị đo diện tích đã học. 2. Kĩ năng: Giải các bài toán có liên quan đến diện tích. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi mở rộng kiến thức. II. Chuẩn bị: - Thầy: Phấn màu - Bảng phụ - Trò: Vở bài tập, SGK, bảng con III. Các hoạt động: T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC G 1’ 1. Khởi động: - Hát
  2. 4’ 2. Bài cũ: - Học sinh nêu miệng kết quả bài 3/32. - Học sinh lên bảng sửa bài _ 1 HS lên bảng sửa bài 4  Giáo viên nhận xét - ghi - Lớp nhận xét điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Để củng cố, khắc sâu kiến thức về đổi đơn vị đo diện tích, giải các bài toán liên quan đến diện tích. Chúng ta học tiết toán “Luyện tập” 33’ 4. Phát triển các hoạt động: 10’ * Hoạt động 1: Luyện tập - Hoạt động cá nhân Mục tiêu: Củng cố cho học
  3. sinh cách đổi các đơn vị đo diện tích đã học. Phương pháp: Đ. thoại, thực hành, động não  Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề. - 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh nhắc lại mối - Học sinh đọc thầm, xác quan hệ giữa 2 đơn vị đo định dạng đổi bài a, b, c... diện tích liên quan nhau. - Học sinh làm bài  Giáo viên chốt lại - Lần lượt học sinh sửa bài a) 5ha =50000 m2 b) 2km2 = 2 000 000m2 a) 400dm2 =4m2 1500dm2 =15 m2
  4. 70 000cm2 = 7m2  Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề - 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài bài - Học sinh nêu cách làm - Học sinh đọc thầm, xác định dạng bài (so sánh). - Học sinh làm bài  Giáo viên nhận xét và - Lần lượt học sinh sửa bài chốt lại giải thích tại sao điền dấu (, =) (Sửa bài chéo). 9’ * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động nhóm bàn Mục tiêu: Rèn học sinh kỹ năng so sánh. Phương pháp: Đ. thoại, thực hành, động não  Bài 3:
  5. - Giáo viên gợi ý yêu cầu - 2 học sinh đọc đề học sinh thảo luận tìm cách - Phân tích đề giải. - Giáo viên theo dõi cách - Học sinh làm bài làm để kịp thời sửa chữa. - Học sinh sửa bài 2m2 9dm2> 29dm2 790ha < 79 km2 8dm2 5cm2
  6. tìm cách giải và tự giải. Tóm tắt - Học sinh nêu công thức tìm diện tích hình chữ nhật  Giáo viên nhận xét và - Học sinh làm bài và chốt lại sửa bài Diện tích sàn nhà: 6 x 4 = 24(m2) Số tiền mua gỗ để lát sàn: 280 000 x 24 =6 720 000 (đồng) 4’ * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Đ. Thoại, (Thi đua ai nhanh hơn) động não, thực hành - Củng cố lại cách đổi đơn 4 ha 7 a = ................. a vị 8 ha 7 a 8 m2 = .................... - Tổ chức thi đua m2  Giáo viên chốt lại vị trí
  7. của số 0 đơn vị a. 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bị: “Luyện tập chung” - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản