Bài giảng điện tử Toán mầm non 2

Chia sẻ: halienanh

Bài giảng làm quen toán của trẻ mầm non. Chủ đề: Tổ ấm gia đình. Hoạt động: Bé chơi với hình khối - ôn khối cầu, khối trụ, khối chữ nhật, khối vuông. Lứa tuổi: Trẻ 5 tuổi. Thời gian: 25 phút.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng điện tử Toán mầm non 2

 

  1. Chủ đề: TỔ ẤM GIA ĐÌNH Tên hoạt động: BÉ CHƠI VỚI HINH KHÔI – ÔN KHỐI CẦU, ̀ ́ KHỐI TRỤ, KHỐI CHỮ NHẬT, KHỐI VUÔNG Lứa tuổi : trẻ 5 tuổi Thời gian: 25 phút Người dạy: HÀ THỊ BÉ DIỄM (lớp ĐHGDMN08A)
  2. Khối cầu 1 2 Khung của khối 1. Mặt tròn bao quanh. 2. Khối cầu có thể lăn. cầu.
  3. Khối trụ 1 2 3 4 Khung của khối trụ. 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Mặt tròn bao quanh. 3. Khối trụ có thể trượt. 4. Khối trụ có thể lật và
  4. Khối vuông 1 2 3 4 5 Khung của khối 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. vuông. 3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối vuông có thể lật. 5. Khối vuông có thể trượt.
  5. Khối chữ nhật 1 2 3 4 5 Khung của khối chữ 1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt nhật. mặt trước. 4. Khối chữ nhật có thể sau và 5. Khối chữ nhật có thể trượt.
  6. x b c r f s xx bb cc rr ff ss
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản