Giáo án toán : Phân số và phép chia số tự nhiên

Chia sẻ: xinh_la

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án toán : phân số và phép chia số tự nhiên', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án toán : Phân số và phép chia số tự nhiên

 

  1. Viết các phân số sau: 3 - Ba phần 4 tư: - Năm phần chín: 5 9 6 - Sáu phần bảy: 7
  2. a Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được mấy quả cam ? - Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Mỗi em được: 8 : 4 = 2 (quả cam)
  3. Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi b em được bao nhiêu phần của cái bánh? 1 1 1 4 4 4 3 Mỗi em cái bánh 4
  4. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới Bài 1(108) dạng phân số: 7 7: 9 = 9 =6 =5 1 1: 3 = 6: 19 5: 8 8 19 3
  5. Viết theo mẫu Bài 2(108) 24 Mẫu 24 : 8 = =3 8 : 88 = 8 36= 4 88 : 11 = 36: 9 = 11 9 7 =1 0 =0 7:7= 0:5= 7 5
  6. Bài 3(108) a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu) 6 6= 1 0 1 0 =1 1= 1 3 27 3= 27 = 1 1
  7. Một số tính chất của phân số: + Mọi phép chia số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số , tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. cho bất kì số tự nhiên + 0 chia nào đều bằng 0 + Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số bằng 1.
  8. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH LỚP 4C TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG KHAI
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản