Giáo án toán tuần 24

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
117
lượt xem
11
download

Giáo án toán tuần 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc, viết, so sánh các số tròn chục - Bước đầu nhận ra “cấu tạo” của các số tròn chục (từ 10 đến 90) VD: số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) viêt, đọc số 20, 40, 80 B.Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) 2. Luyện tập (SGK-128) a) Bài 1: Nối theo mẫu (7 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - HS...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán tuần 24

 1. TUẦN 24 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP (Tiết PPCT: 93) I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS về: - Đọc, viết, so sánh các số tròn chục - Bước đầu nhận ra “cấu tạo” của các số tròn chục (từ 10 đến 90) VD: số 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp viêt, đọc số 20, 40, 80 - HS, GV nhận xét B.Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu 2. Luyện tập (SGK-128) - GV hướng dẫn HS làm bài a) Bài 1: Nối theo mẫu (7 phút) - HS thực hành, nêu kết quả (3HS)
 2. - HS, GV nhận xét - GV viết các số tròn chục lên bảng b) Bài 2: Viết (theo mẫu) (7phút) - GV hỏi: Các số tròn chục có gì giống nhau? - GV hướng dẫn HS phân tích cấu tạo spố - HS làm bài, nêu kết quả - HS làm bài nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét sửa sai Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS đọc nêu yêu cầu c) Bài 3: Khoanh vào số lớn nhất, bé - GV hướng dẫn cách làm nhất (6phút) - HS thực nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét d) Bài 4: Viết theo thứ tự từ lớn đến - HS đọc yêu cầu bé, từ bé đến lớn (7phút) - GV hướng dẫn cách làm - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP
 3. I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS: - Đọc, viết, cấu tạo các số tròn chục - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-24) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Nối (theo mẫu) (7phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành vở - HS nêu kết quả (4HS) b) Bài 2: Viết (theo mẫu) (6 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Khoanh vào số bé nhất, số lớn nhất (6phút) - HS nêu yêu cầu
 4. - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành vở, nêu kết quả (3HS) d) Bài 4: Viết số theo thứ tự từ bé đến - HS, GV nhận xét lớn, từ lớn đến bé (7 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài đ) Bài 5: Số tròn chục? (6phút) - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu, GV hướng dẫn HS - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỦ CÔNG CẮT DÁN HÌNH CHỮ NHẬT (Tiết PPCT: 24) I. MỤC TIÊU: - HS kẻ được hình chữ nhật - HS biết cắt dán hình chữ nhật theo 2 cách - Giáo dục HS tính kiên trì, óc sáng tạo II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - HCN mẫu bằng giấy
 5. - Bút chì, thước kẻ, giấy vở HS III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (3phút) - GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. Kiểm tra đồ dùng của HS - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - HS quan sát hình mẫu 2. Nội dung (14phút) - GV hỏi: a) Quan sát và nhận xét + HCN có mấy cạnh? Độ dài các cạnh như thế nào? - HS trả lời, GV kết luận b) Hướng dẫn mẫu - Kẻ HCN - GV thao tác mẫu từng bước để HS quan sát - Cắt HCN rời ra và dán - GV hướng dẫn HS kẻ HCN đơn giản Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS thực hành kẻ, cắt dán HCN trên giấy HS c) HS thực hành (10 phút) - GV quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng 3. Củng cố dặn dò: (2phút) - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học
 6. Tiết 4: ĐẠO ĐỨC ĐI BỘ ĐÚNG QUI ĐỊNH (Tiết PPCT: 24) I. MỤC TIÊU: - HS thực hiện đi bộ đúng qui định II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (3 phút) - GV nêu câu hỏi - Ở nộng thôn khi đi bộ cần đi ở - HS trả lời phần đường nào? - HS, GV nhận xét B. Bài mới - 1. Giới thiệu bài: (1 phút) - GV giới thiệu trực tiếp bài học. 2. Các hoạt động: - HS quan sát tranh, GV nêu câu hỏi: a) Bài tập 3: Xem tranh và trả lời + Các bạn trong tranh đi bộ có đúng qui định câu hỏi (8 phút) không? + Điều gì có thể xảy ra? vì sao? + Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình như thế? - HS trả lời - GV nhận xét kết luận
 7. b) Hoạt động 2. (8 phút) - HS nêu yêu cầu - Bài tập 4: Nối tranh vẽ đi bộ đúng - GV hướng dẫn HS làm bài qui định với mặt cười - HS làm bài, nêu kết quả - GV hỏi: + Vì sao em nối tranh đó? trong những việc đó, Nghỉ giữa giờ (5phút) việc nào em đã làm? c) Hoạt động 3: (8phút) - HS trả lời, lớp nhận xét bổ xung Bài tập 5: “đèn xanh, đèn đỏ” - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi 3. Hoạt động nối tiếp: ( 2 phút) - HS tham gia chơi - GV hướng dãn HS đọc câu thơ cuối bài - GV nhận xét giờ học - Nhắc HS đi đúng qui định Ngày giảng: Thứ ba, ngày 24 tháng 02 năm 2009 Tiết 1: TOÁN CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC (Tiết PPCT: 94) I. MỤC TIÊU: - Bước đầu giúp HS biết cộng một số tròn chục với một số tròn chục trong phạm vi 100 (đặt tính, thực hiện phép tính) - Tập cộng nhẩm một số tròn chục với một số tròn chục (trong phạm vi 100)
 8. - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các thẻ chục que tính III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp 16-2= 10+5= - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS lấy 3 thẻ mỗi thẻ chục que tính 2. Nội dung: (10 phút) - GV hỏi: 3 chục còn gọi là bao nhiêu? a) Giới thiệu cộng các số tròn chục - HS lấy tiếp 2 thẻ mỗi thẻ chục que tính 30 + 20 - GV hỏi: 2 chục còn gọi là bao nhiêu? - Thao tác trên que tính - GV hướng dẫn HS xếp 2 thẻ dưới 3 thẻ que tính trên - Kĩ thuật làm tính cộng - GV hướng dẫn cách đặt tính, cách tính Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu cách cộng c) Thực hành (SGK- 129) * Bài 1: tính (6 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài
 9. - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) * Bài 2: Tính nhẩm (7phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu * Bài 3: Giải toán (9phút) - GV hướng dẫn HS cách cộng - HS làm bài, nêu kết quả (4HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS, GV nhận xét - HS đọc bài toán, phân tích bài toán - GV hướng dẫn HS giải bài toán - HS giải bài vào bảng con, bảng lớp (1HS) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học *Nội dung điều chỉnh: Nếu không có điều kiện có thể giảm Bài tập 2 cột 2 (Tr-129) Tiết 2: LUYỆN TOÁN CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS: - Cộng các số tròn chục trong phạm vi 100 - Cộng nhẩm các số tròn chục với một số tròn chục - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập
 10. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-25) - HS nêu yêu cầu, nêu cách tính a) Bài 1: Tính (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành vở, bảng lớp (3HS) b) Bài 2: Tính nhẩm (8 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (5HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS đọc bài toán, phân tích bài toán - GV hướng dẫn HS trình bày bài giải - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) d) Bài 4: Điền dấu , = (8 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - GV hướng dẫn HS so sánh rồi điền dấu
 11. - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 3: THỂ DỤC BÀI THỂ DỤC- ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (Tiết PPCT: 24) I. MỤC TIÊU: - Học động tác điều hoà. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng - Ôn điểm số hàng dọc theo tổ hoặc lớp. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường, còi III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A) Phần mở đầu: (5 phút) - GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung bài
 12. Khởi động - HS đứng vỗ tay hát B) Phần cơ bản: - GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích 1. Nội dung1: (8 phút) động tác - Học động điều hoà - HS tập bắt chước theo GV - GV hô nhịp cho HS thực hiện - GV nhắc HS: cổ tay, bàn tay, các ngón tay đều lắc, thả lỏng - Ôn toàn bài thể dục - GV nêu tên động tác, làm mẫu - HS tập Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS điểm số theo lớp 2. Nội dung 2: ( 8phút) - GV uốn nắn HSnhắc lại cách điểm số - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số - HS điểm số - GV giúp đỡ HS 3. Nội dung 3: Trò chơi - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh” (4 phút) - HS tham gia chơi - GV quán xuyến HS trong khi chơi C) Phần kết thúc: (5phút) - HS đứng vỗ tay hát 1.Thả lỏng - GV củng cố nội dung bài 2. Hệ thống bài - GV nhận xét giờ học 3. Nhận xét giờ học
 13. Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ TRÒN CHỤC CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I. MỤC TIÊU: - Củng cố về đọc, viết, cấu tạo các số tròn chục - Giải toán có lời văn - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - Số 20 gồm... chục và...đơn vị - HS thực hành vở - Số 40 gồm ...chục và...đơn vị - HS nêu kết quả (4HS) - Số 90 gồm ...chục và...đơn vị - HS, GV nhận xét - Số 50 gồm ... chục và...đơn vị - HS nêu yêu cầu b) Bài 2: Viết theo thứ tự (8 phút) - GV hướng dẫn làm bài Từ bé đến lớn: 70, 50, 80, 30, 40 - HS làm bài, nêu kết quả (4HS)
 14. Từ lớn đến bé: 60, 20, 80, 10, 70 - HS, GV nhận xét Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS đọc tóm tắt, phân tích bài toán, nêu câu lời giải - GV hướng dẫn HS làm bài c) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) Tóm tắt - HS, GV nhận xét Có : 20 con gà Thêm : 10 con gà - HS đọc tóm tắt, nêu bài toán Có tất cả:...con gà? - GV hướng dẫn HS làm bài d) Bài 4: Giải toán (8 phút) - HS làm bài vở, bảng lớp (1HS) Tóm tắt: - HS, GV nhận xét Có : 15 con gà }- GV củng cố nội dung bài Bán : 5 con gà - Nhận xét giờ học Còn lại:...con gà? 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) Ngày giảng: Thứ năm, ngày 26 tháng 02 năm 2009 Tiết 1: TOÁN LUYỆN TẬP (Tiết PPCT: 95) I. MỤC TIÊU:
 15. Giúp HS: - Củng cố về làm tính cộng (đặt tính, tính) và cộng nhẩm các số tròn chục (trong phạm vi 100) - Củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng (thông qua các ví dụ cụ thể) - Củng cố về giải toán II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - HS thực hiện bảng con, bảng lớp 30+50=; 50+40= - HS, GV nhận xét B.Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - HS nêu yêu cầu, nhắc lại cách đặt tính, cách 2. Luyện tập (SGK-130) tính a) Bài 1: Đặt tính rồi tính (7 phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hiện bảng con, bảng lớp (2HS) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu b) Bài 2: Tính nhẩm (7phút) - GV hướng dẫn HS làm bài
 16. - HS làm bài nêu kết quả (4HS) - HS, GV nhận xét sửa sai - HS đọc bài toán, phân tích bài toán Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS nêu câu lời giải c) Bài 3: Giải toán (7phút) - HS viết phép tính bảng con - HS, GV nhận xét - HS đọc yêu cầu d) Bài 4: Nối (theo mẫu) (6phút) - GV hướng dẫn cách làm - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS, GV nhận xét - GV nhắc lại nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 2: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Củng cố cho HS: - Cộng các số tròn chục trong phạm vi 100 - Cộng nhẩm các số tròn chục với một số tròn chục - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập
 17. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (VBT-26) - HS nêu yêu cầu, nêu cách tính a) Bài 1: Tính (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - HS thực hành vở, bảng lớp (3HS) b) Bài 2: Tính nhẩm (8 phút) - HS, GV nhận xét - HS nêu yêu cầu Nghỉ giữa giờ (5 phút) - GV hướng dẫn làm bài - HS làm bài, nêu kết quả (5HS) - HS, GV nhận xét c) Bài 3: Giải toán (8phút) - HS đọc bài toán, phân tích bài toán - GV hướng dẫn HS trình bày bài giải - HS thực hành vở, bảng lớp (1HS) d) Bài 4: Nối hai số để cộng lại bằng - HS, GV nhận xét 60 (8 phút) - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm bài
 18. 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS làm bài, nêu kết quả (3HS) - HS, GV nhận xét }- GV củng cố nội dung bài - Nhận xét giờ học Tiết 1: TỰ NHIÊN XÃ HỘI CÂY GỖ (Tiết PPCT: 24) I. MỤC TIÊU: - HS kể tên một số cây gỗ có ở địa phương và nơi sống của chúng - Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây gỗ - Nói được lợi ích của việc trồng cây lấy gỗ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Hình ảnh các cây gỗ trong bài III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm trabài cũ: (5 phút) - GV nêu câu hỏi Hoa dùng làm gì? kể tê các loại hoa mà - HS trả lời em biết? - HS, GV nhận xét B. Bài mới: - GV giới thiệu trực tiếp
 19. 1. Giới thiệu bài: (1phút) - GV tổ chức cho HS ra sân trường HS ch 2. Nội dung bài: cây nào là cây gỗ và nói tên cây đó? a) Nội dung 1. (12phút) - GV cho HS quan sát 1 cây gỗ và hỏi: Mục tiêu: HS nhận ra cây nào là cây gồ + Cây gỗ này tên là gì? và phân biệt các bộ phận chính của cây gỗ + Thân, lá của cây như thế nào? Em có nhìn thấy rễ của cây không? Thân có đặc điểm gì? - HS trả lời, GV kết luận Nghỉ giữa giờ (5 phút) - HS quan sát tranh trong SGK theo cặp, lầ b) Nội dung 2. (10phút) lượt đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi trong - Làm việc với SGK SGK Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi và trả lời câu - GV nêu câu hỏi: hỏi dựa trên các hình ảnh trong SGK, biết + Cây gỗ được trồng ở đâu? ích lợi của việc trồng cây gỗ + Kể tên một số cây gỗ được trồng ở xóm em? + Kể tên các đồ dùng được làm bằng gỗ? + Nêu ích lợi của cây gỗ? 3. Củng cố dặn dò: (2 phút) - HS trả lời - HS khác nhận xét - GV kết luận - GV nhắc HS biết bảo vệ cây
 20. - Nhận xét giờ học Tiết 4: LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ TRÒN CHỤC CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng viết cấu tạo các số tròn chục - Cộng các số tròn chục trong phạm vi 100 - Giải toán có lời văn - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV giới thiệu trực tiếp 2. Luyện tập: (Bài chọn ngoài) - HS nêu yêu cầu a) Bài 1: Viết (8phút) - GV hướng dẫn HS làm bài - Số 40 gồm... chục và...đơn vị - HS thực hành vở - Số 70 gồm ...chục và...đơn vị - HS nêu kết quả (4HS) - Số 30 gồm ...chục và...đơn vị - HS, GV nhận xét
Đồng bộ tài khoản