Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 16:Các thành viên trong nhà trường.

Chia sẻ: abcdef_20

Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Các thành viên trong nhà trường: HT, HP, Gv và các thành viên khác, Hs. + Công việc của từng thành viên trong nhà trường và vai trò của họ đối với trường học. + Yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà trường. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 34,

Nội dung Text: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 16:Các thành viên trong nhà trường.

 

  1. Bài 16: Các thành viên trong nhà trường. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Các thành viên trong nhà trường: HT, HP, Gv và các thành viên khác, Hs. + Công việc của từng thành viên trong nhà trường và vai trò của họ đối với trường học. + Yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà trường. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 34, 35. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước: Hãy nêu về cảnh quan của trường mình. 3. Bài mới:
  2. Hoạt động 1: Làm việc với sgk.  Mục tiêu:  Biết các thành viên và công việc của họ trong nhà trường.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm.  Chia nhóm ( 5-6 em/ nhóm ), phát cho mỗi nhóm 1 bộ bìa.  Gv hướng dẫn hs quan sát các hình tr. 34, 35/ sgv. Bước 2: Làm việc cả lớp. + Các thành viên trong nhà trường: HT, HP, Gv và các thành viên khác, Hs. + Công việc của từng thành viên trong nhà trường và vai trò của họ đối với trường học. + Yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà trường.  Gv gọi đại diện 1 số nhóm lên trình bày.  Kết luận: sgv/ 56. Hoạt động 2: Thảo luận về các thành viên và công việc của họ trong trường của mình.
  3.  Mục tiêu: Biết giới thiệu các thành viên trong trường mình và biết yêu quý, kính trọng và biết ơn các thành viên trong nhà trường.  Cách tiến hành: Bước 1: Hs hỏi và trả lời trong nhóm vế nd/ sgv. Bước 2: Gv gọi 2, 3 hs lên trình bày trước lớp.  Kết luận: Hs phải biết kính trọng và biết ơn tất cả các thành viên trong nhà trường, yêu quý và đoàn kết với các bạn trong trường. Hoạt động 3: Trò chơi “ Đó là ai? “  Mục tiêu: Củng cố bài.  Cách tiến hành:  Gv hướng dẫn hs cách chơi/ sgv.  Nếu 3 hs khác đưa ra 3 thông tin mà Hs A không đoán ra người đó là ai thì Hs A sẽ bị phạt, Hs A phải hát 1 bài. Bước 2: Làm việc cả lớp Hs diễn trước lớp _ Hs khác nhận xét 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò
  4. Trong trường, bạn biết những thành viên nào? Họ làm những việc gì?. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản