Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 21: Cuộc sống xung quanh.

Chia sẻ: abcdef_20

ghiệp và nói những hành động sinh sống của người dân địa phương. + Hs có ý thức gắn bó, yêu quê hương. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 44, 45, 46, 47. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước:  Khi đi xe buýt, ta cần lưu ý điều gì? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Làm việc với

Nội dung Text: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 21: Cuộc sống xung quanh.

 

  1. Bài 21: Cuộc sống xung quanh. I. Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: + Kể tên 1 số nghề nghiệp và nói những hành động sinh sống của người dân địa phương. + Hs có ý thức gắn bó, yêu quê hương. II. Đd dạy học: + Hình vẽ trong sgk/ 44, 45, 46, 47. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước:  Khi đi xe buýt, ta cần lưu ý điều gì? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Làm việc với sgk.  Mục tiêu:  Nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị.  Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm.
  2.  Hs quan sát tranh/ sgk và nói về những gì các em cảm thấy trong tranh.  Gv nêu câu hỏi gợi ý/ sgv. Bước 2:  Hs ở các nhóm lên trình bày  Các hs khác bổ sung  Kết luận:  Những bức tranh tr. 45, 46 thể hiện nghề nghiệp và sinh hoạt của người dân ở nông thông các vùng miền khác nhau đất nước.  Những bức tranh tr. 46, 47 thể hiện nghề nghiệp và sinh hoạt của người dân ở thành thị trấn. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Hãy nêu nghề nghiệp của người nông dân?. Sau bài học, hs biết: + Kể tên 1 số nghề nghiệp và nói những hành động sinh sống của người dân địa phương. + Hs có ý thức gắn bó, yêu quê hương. II. Đd dạy học:
  3. + Hình vẽ trong sgk/ 44, 45, 46, 47. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài trước:  Hãy kể công việc của người nông dân? 3. Bài mới: Hoạt động 1: Nói vế cuộc sống ở địa phương.  Mục tiêu:  Hs có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân ở địa phương.  Cách tiến hành:  Gv yêu cầu hs sưu tầm tranh ảnh, các bài báo nói về cuộc sống hay nghề nghiệp của người dân ở địa phương.  Hs tập trung các tranh ảnh và bài báo đã sưu tầm được và trang trí, xếp đặt theo nhóm và cử người giới thiệu trước lớp. Hoạt động 3: Vẽ tranh.  Mục tiêu: Biết mô tả bằng hình ảnh những nét đẹp của quê hương.  Cách tiến hành: Bước 1:
  4.  Gv gợi ý đề tài: có thể là nghề nghiệp, chợ quê em, nhà văn hóa...  Hs tiến hành vẽ. Bước 2:  Các em dán tất cả tranh vẽ, gọi 1 số em mô tả tranh vẽ.  Gv nhận xét, khen ngợi. 4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò Hãy kể cuộc sống của người dân địa phương em. IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản