Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN LIÊN LẠC.

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: - Kể tên một số hoạt động diễn ra ở bưu điện tỉnh. - Nêu ích lợi của các hoạt động bưu điện, truyền thông, phát thanh trong đời sống, nêu được tên 1 bưu điện, đài phát thanh, đài truyền hình. II. Đồ dùng dạy học: - Một số bì thư. - Điện thoại đồ chơi ( cố định, di động ). III. Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ ( 5 phút) -Tỉnh ( thành phố ) nơi em đang sống. -Gv nêu các câu hỏi: +Để...

Nội dung Text: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN LIÊN LẠC.

Đề bài: CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN LIÊN LẠC.
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết:
- Kể tên một số hoạt động diễn ra ở bưu điện tỉnh.
- Nêu ích lợi của các hoạt động bưu điện, truyền thông, phát thanh
trong đời sống, nêu được tên 1 bưu điện, đài phát thanh, đài truyền
hình.
II. Đồ dùng dạy học:
- Một số bì thư.
- Điện thoại đồ chơi ( cố định, di động ).
III. Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của
dạy học HS
-Tỉnh ( thành phố ) nơi em đang
A.Bài cũ
sống.
( 5 phút)
-Gv nêu các câu hỏi: -3 hs trả lời.
+Để điều hành công việc, phục vụ
đời sống vật chất, tinh thần… ở
mỗi tỉnh có các cơ quan nào?
+Kể tên vài cơ quan văn hoá, y tế,
giáo dục, hành chính ở thành phố
Đà Nẵng?
+Nếu có dịp đến những nơi đó,
em sẽ làm gì?
B.Bài mới
-Gv nhận xét.
HĐ 1:
Làm việc -GT bài.
với SGK -Mục tiêu: Nhận biết được một số
cơ sở thông tin liên lạc ở hình v.
(12-14
-Kể được một số hoạt động diễn ra
phút)
ở bưu điện.
-Nêu được ích lợi của các hoạt
động bưu điện trong đời sống. Quan sát các
hình 56,57 và
-Tiến hành:
-Bước1: Quan sát theo cặp: thảo luận theo
Gv hướng dẫn các cặp quan sát cặp.
các hình trong SGK t 56, 57, gợi
ý:
+Các em đã được nhìn thấy những
gì trong hình?
+Kể một số cơ sở thông tin liên
lạc có trong hình vẽ? -Một số cặp lên.
-Bước2: Làm việc cả lớp: trình bày.
-Gọi 1 số cặp lên trình bày. -Lớp nhận xét,
bổ sung.


-Gv nhận xét, bổ sung.
-Hỏi: -Hs suy nghĩ và
trả lời.
+Em đã đến bưu điện thành phố,
quận chưa?
+Em hãy nêu một số hoạt động
diễn ra ở bưu điện?
+Nêu ích lợi của các hoạt động
bưu điện diễn ra trong đời sống?
+ Kể tên một, vài bưu điện trong
thành phố nơi em ở?
+Nếu không có hoạt động bưu
điện thì chúng ta có nhận được thư
tín, bưu phẩm từ nơi xa gởi về
hoặc có gọi điện thoại được
-Hs lắng nghe.
không?
-Bước3: Gọi một số hs trả lời.
-Gv nhận xét, bổ sung.
-Kết luận: Bưu điện thành phố
giúp chúng ta chuyển phát tin tức,
thư tín, bưu phẩm giữa các địa
HĐ3:
Làm việc phương trong nước và giữa trong
nước với nước ngoài.
theo nhóm
-Mục tiêu: Biết được ích lợi của -Thảo luận nhóm
(10-12
các hoạt động phát thanh, truyền theo nội dung đã
phút)
gợi ý.
hình.
-Tiến hành:
-Bước1: Thảo luận nhóm:
-Chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi
nhóm 4 em, các nhóm thảo luận
theo gợi ý sau:
+Nêu nhiệm vụ và ích lợi của các -Đại diện các
hoạt động phát thanh, truyền hình? nhóm trình bày.
+Kể tên một đài phát thanh, -Nhóm khác bổ
truyền hình của thành phố Đà sung.
Nẵng? -Hs lắng nghe.
-Bước2: các nhóm trình bày kết
quả
HĐ 3
Trò chơi: -Gv nhận xét và kết luận:
Đóng vai -Kết luận: Đài truyền hình, đài
hoạt động phát thanh giúp chúng ta biết được -Một số hs tham
tại nhà bưu những thông tin về văn hoá, giáo gia chơi.
điện dục, y tế… -Lớp theo dõi,
( 6 -8 phút) -Mục tiêu: Hs biết cách ghi địa nhận xét về cách
chỉ ngoài phong bì thư, cách quay giao tiếp qua
số điện thoại, cách giao tiếp qua điện thoại, gửi
điện thoại. thư, gửi quà gửi
và nhận hàng của
-Tiến hành:
-Một số hs đóng vai nhân viên bán các bạn.
tem, phong bì, trực điện thoại và
nhận gởi thư, hàng hoá… -1 hs đọc.
-Một vài em đóng vai người gửi
thư, quà.
Nhận xét - -Một số em khác chơi gọi điện
thoại.
dặn dò:
( 2 phút)


-Gv nhận xét, tuyên dương.
-Gọi một hs đọc mục: “ Bóng đèn
toả sáng”.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs học bài.
-Chuẩn bị bài sau: Hoạt động
nông nghiệp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản