Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH.

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết: - Các thế hệ trong một gia đình. - Phân biệt được gia đình có 2 thế hệ và gia đình có 2 thế hệ. - Giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình của mình. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK t 38, 39. - HS mang ảnh chụp của gia đình đến lớp hoặc chuẩn bị giấy và bút vẽ. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ B.Bài mới -GT về chương trình xã hội (3 phút) HĐ 1:...

Nội dung Text: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH.

Đề bài: CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH.

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết:

- Các thế hệ trong một gia đình.

- Phân biệt được gia đình có 2 thế hệ và gia đình có 2 thế hệ.

- Giới thiệu với các bạn về các thế hệ trong gia đình của mình.

II. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK t 38, 39.

- HS mang ảnh chụp của gia đình đến lớp hoặc chuẩn bị giấy và bút vẽ.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của HS

dạy học

A.Bài cũ

-Gv giới thiệu về chương trình xã hội. -Hs lắng nghe.
B.Bài mới

-GT về -GT bài.

chương -Ghi đề bài.

trình xã hội

(3 phút)

-Mục tiêu: Kể được người nhiều tuổi và
HĐ 1:

Thảo luận ít tuổi nhất trong gia đình mình.
theo cặp -Tiến hành:

-Bước1: Gv hướng dẫn.
( 7 -10

-Hs làm việc theo cặp, một em hỏi, một -Thảo luận theo cặp
phút)

em trả lời.

+Trong gia đình bạn, ai là người nhiều

tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất?

-Bước 2:

-Gọi một số hs lên kể trước lớp. -Một số hs kể trước

-Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có lớp.

những người ở các lứa tuổi khác nhau

cùng chung sống.

-Mục tiêu: Phân biệt được gia đình 2 thế

hệ và gia đình 3 thế hệ.
HĐ 2:

Quan sát -Tiến hành:

-Bước1: Làm việc theo nhóm: -Nhóm trưởng điều
tranh theo

+Gia đình bạn Minh, gia đình bạn Lan khiển các bạn trong
nhóm

có mấy thế hệ cùng chung sống, đó là
(15-17 nhóm quan sát các

những thế hệ nào?
phút) hình t 38, 39 SGK,

+Thế hệ thứ nhất trong gia đình bạn Lan hỏi và trả lời theo

gợi ý.
là ai?
+Bố mẹ bạn Minh là thế hệ thứ mấy

trong gia đình Minh?

+Bố mẹ Lan là thế hệ thứ mấy trong gia

đình của Minh?

+Lan và em của Lan là thế hệ thứ mầy

trong gia đình của Lan?

+Đối với những gia đình chưa có con,

chỉ có hai vợ chồng cùng chung sống thì

được gọi là gia đình mấy thế hệ?

-Bước2: Một số nhóm trình bày kết quả -1 số nhóm lên

thảo luận. trình bày.

-Nhóm khác bổ

sung.

-Gv nhận xét và kết luận.

-Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có -Hs lắng nghe.

nhiều thế hệ cùng chung sống. Có những

gia đình 3 thế hệ (gia đình bạn Minh ),

có những gia đình 2 thế hệ ( gia đình bạn

Lan) , cũng có gia đình chỉ có một thế hệ

-Mục tiêu: Biết giới thiệu với các bạn
trong lớpvề các thế hệ trong gia đình của
HĐ 3:

Giới thiệu mình.

về gia đình -Tiến hành:

-Bước 1: Làm việc theo nhóm: -Sinh hoạt theo
mình

-Gv hướng dẫn.
(8 -10phút) nhóm.

-Tuỳ từng hs, em nào có ảnh gia đình -Hs đem ảnh hoặc

đem đến lớp thì giới thiệu với các bạn vẽ tranh của gia

trong nhóm, hs nào không có ảnh thì vẽ đình để giới thiệu

mô tả vầ các thành viên trong gia đình với các bạn.

của mình, sau đó giới thiệu với các bạn

trong nhóm.

-Bước2: Làm việc cả lớp:

-Yêu cầu một số hs lên giới thiệu về gia -1 số hs lên giới

đình mình trước lớp. thiệu.

-Nhận xét. -Nhóm bạn nhận

-Kết luận: Trong mỗi gia đình thường có xét.

nhiều thế hệ cùng chung sống.

-Gv gọi 2 hs đọc mục: “ Bóng đèn toả

sáng ”, nhận xét tiết học. -Đọc.
Nhận xét -

dặn dò(2p) -Dặn: Chuẩn bị bài sau: Họ nội, họ ngoại
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản