Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: CƠ QUAN THẦN KINH

Chia sẻ: abcdef_13

- Kể tên, chỉ trên sơ đồ và trên cơ thể vị trí các bộ phận của cơ quan thần kinh. - Nêu vai trò của não, tuỷ sống, các dây thần kinh và các giác quan. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 26, 27. III. Hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu. -Gv nêu câu hỏi: +Tại sao chúng ta phải giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu? +Nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ quan...

Nội dung Text: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: CƠ QUAN THẦN KINH

Đề bài: CƠ QUAN THẦN KINH.
I.Mục tiêu:
- Sau bài học, hs biết:
- Kể tên, chỉ trên sơ đồ và trên cơ thể vị trí các bộ phận của cơ
quan thần kinh.
- Nêu vai trò của não, tuỷ sống, các dây thần kinh và các giác
quan.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK trang 26, 27.
III. Hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Hs
dạy học
-Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu.
A.Bài cũ
-Gv nêu câu hỏi:
(5 phút)
+Tại sao chúng ta phải giữ vệ sinh cơ -3 hs trả lời.
quan bài tiết nước tiểu?
+Nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh
cơ quan bài tiết nước tiểu?
+Nêu những việc không nên làm để giữ
vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu?
-Gv nhận xét.
-GT bài
B.Bài mới
-Mục tiêu: Kể tên và chỉ được vị trí các
HĐ 1:
bộ phận của cơ quan thần kinh trên sơ đồ
Quan sát,
thảo luận và trên cơ thể mình.
nhóm đôi -Tiến hành:
-Bước 1: Làm việc theo cặp. -Quan sát và thảo luận theo cặp.
(11 phút)
-Gv hướng dẫn các nhóm quan sát sơ đồ
ở hình 1,2 t 26, 27 và trả lời theo gợi ý:
+Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan
thần kinh trên sơ đồ?
+Trong các cơ quan đó, cơ quan nào -Não.
được bảo vệ bởi hộp sọ? -Tuỷ sống.
+Cơ quan nào được bảo vệ bởi cột sống? -Hs tự chỉ não bộ, tuỷ sống trên cơ
-Bước 2: Làm việc cả lớp. thể của mình hoặc của bạn.
-1 cặp hs lên bảng chỉ trên sơ đồ
-Gv treo hình Cơ quan thần kinh (phóng các bộ phận của cơ quan thần
to). kinh?
-Yêu cầu 1 cặp lên trình bày ( chỉ trên sơ
đồ các bộ phận của cơ quan thần kinh ).
-Nói rõ đâu là não, tuỷ sống, các dây -Hs quan sát hình vẽ và lắng nghe.
thần kinh?
-Sau đó, gv vừa chỉ vào hình vẽ, vưà
giảng:
- Từ não và tuỷ sống, các dây thần kinh
toả đi khắp nơi của cơ thể. từ các cơ
quan bên trong ( tuần hoàn, hô hấp, bài
tiết ) và các cơ quan bên ngoài ( mắt,
mũi, tai, lưỡi, da ) của cơ thể lại có các
dây thần kinh đi về tuỷ sống và não
-Kết luận: Cơ quan thần kinh gồm bộ
não ( nằm trong hộp sọ ), tuỷ sống ( nằm
trong cột sống ) và các dây thần kinh. -Hs tham gia trò chơi.
-Mục tiêu:
HĐ 2:
Thảo luận -Nêu được vai trò của não, tuỷ sống, các
dây thần kinh và các giác quan.
(13 phút)
-Mắt, tai…
-Tiến hành:
-Bước 1: Chơi trò chơi:
-Gv cho cả lớp cùng chơi trò chơi đòi hỏi
phản ứng nhanh, nhạy bén.
-Ví dụ: trò chơi: “ Con thỏ ” . -Đọc thầm mục : “Bạn cần biết ”
-Kết thúc trò chơi, gv hỏi: -Trả lời các câu hỏi
+ Các em đã sử dụng các giác quan nào -Điều khiển mọi hoạt động của cơ
để chơi? thể.
-Bước 2: Thảo luận nhóm: -Mắt để nhìn, tai để nghe, lưỡi để
-Yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển nếm…
các bạn trong nhóm đọc mục: “ Bạn cần
biết”, trả lời: -Rất nguy hiểm.
-Não bị hỏng, ta không học hành
+Não và tuỷ sống có vai trò gì? được…
-Đại diên các nhóm trình bày.
-Nhóm khác bổ sung.
+Kể 1 số giác quan trong cơ thể con -Hs tự trả lời.
người?
+ Nêu vai trò của các dây thần kinh và
các giác quan?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu não hoặc tuỷ
sống, các dây thần kinh hay một trong
những giác quan bị hỏng?


-Bước 3: Mời đại diện các nhóm trình
bày.
-Hs trả lời.


Liên hệ: Em đã làm gì để bảo vệ cơ quan
thần kinh?
-Kết luận: Não và tuỷ sống là trung ương
thần kinh điều khiển mọi hoạt động của
cơ thể. Một số dây thần kinh dẫn luồng
thần kinh nhận được từ các cơ quan của
cơ thể về não tuỷ sống. Một số dây thần
kinh khác dẫn luồng thần kinh từ não
hoặc tuỷ sống đến các cơ quan.
-Hỏi:
Củng cố
+Cơ quan thần kinh gồm có các bộ phận
bài:
(4 phút) nào?
+Não và tuỷ sống có vai trò gì?
+Nêu vai trò của các dây thần kinh?
-Nhận xét hs trả lời.
-Nhận xét tiết học.
Nhận xét -
-Dặn hs học bài.
dặn dò
-Chuẩn bị bài sau: Hoạt động thần kinh.
(2 phút)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản