Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương. - Có ý thức gắn bó với quê hương. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 62, 63. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Hoạt động công nghiệp, thương mại. -Gv nêu câu hỏi: +Các hoạt động như khai thác khoáng sản, -3 hs trả lời. luyện thép, dệt may được gọi là...

Nội dung Text: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng:
- Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị.
- Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương.
- Có ý thức gắn bó với quê hương.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK trang 62, 63.
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hs
dạy học
-Hoạt động công nghiệp, thương mại.
A.Bài cũ
-Gv nêu câu hỏi:
(5 phút)
+Các hoạt động như khai thác khoáng sản, -3 hs trả lời.
luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động
gì?
+Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt
động gì?
+Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi
em ở ?
-Gv nhận xét.
B.Bài mới: -GT bài.
-Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa
HĐ 1:
Làm việc làng quê và đô thị.
theo nhóm -Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát tranh -Quan sát và thảo
( 10-12
trong SGK và thảo luận theo nhóm. luận theo nhóm.
phút)
+Hình 1 vẽ cảnh gì? -Làng quê ở đồng
bằng.
+Hình 2 vẽ cảnh gì? -Làng quê ỏ miền
núi.
+Hình 3 vẽ cảnh gì? -Đô thị.
Nêu sự khác nhau giữa làng quê và đô thị -Các nhóm quan
và ghi lại kết quả theo bảng dưới đây: sát tranh, thảo
luận và ghi vào
Đô thị
Làng quê
phiếu học tập.
Phong cảnh,
nhà cửa
Hoạt động
sinh sống
chủ yếu của
nhân dân
Đường sá,
hoạt động
giao thông
Cây cối


-Bước2: Đại diện các nhóm lên trình bày -Đại diện các
Kêt quả thảo luận. nhóm trình bày.
-Nhóm bạn bổ
sung.
-Gv căn cứ vào kết quả trình bày của các
nhóm, nhận xét, phân tích và nêu rõ sự
khác nhau giữa làng quê và đô thị.
-Kết luận: Ở làng quê, người dân sống -Hs lắng nghe.
bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới
và các nghề thủ công khác… xung quanh
nhà thường có vườn cây, chuồng, trại,
đường làng nhỏ, ít người qua lại, ở đô thị,
người dân thường đi làm trong công sở,
cửa hàng, nhà máy…, nhà ỏ tập trung san
sát, đường phố có nhiều người và xe cộ
qua lại.
-Giáo dục môi trường, dân số: Ở đô thị -Hs tham gia phát
đông vui, hoạt động kinh tế sôi động song biểu về môi
vấn đề môi trường như rác thải, khói, bụi, trường ỏ làng quê
đang xuống cấp nghiê m trọng, trường học và đô thị, về dân
bệnh viện quá chật vì người đông, không s ố.
có không gian cho hs vui chơi, rèn luyện
thân thể.
-Mục tiêu: Kể được tên một số nghề
HĐ 2
Thảo luận nghiệp mà người dân ở làng quê và đô thị
thường làm.
nhóm
( 7-10 -Tiến hành:
phút) -Bước 1: Chia nhóm:
-Gv chia các nhóm, mỗi nhóm căn cứ vào -Thảo luận nhóm
thảo luận ỏ hoạt động để tìm ra sự khác để tìm ra sự khác
biệt về nghề nghiệp của người dân ỏ làng biệt giữa làng quê
quê và đô thị. và đô thị.
-Bước2: Một số nhóm trình bày kết quả
theo bảng sau:
Nghề nghiệp ỏ Nghề nghiệp ỏ đô
thị
làng quê
-trồng trọt -buôn bán
- -
- -
- -
-Bước 3: Căn cứ vào kết quả thảo luận, gv -Hs lắng nghe.
giới thiệu cho các em biết thê m về sinh
hoạt của làng quê để các em hiểu khi chưa
có cơ hội đến thăm.
-Kết kuận:
-Ỏ làng quê, người dân sống bằng nghề
trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề
thủ công khác.
-Ỏ đô thị, người dân thường đi làm trong
các công sở, cửa hàng, nhà máy…
-Mục tiêu: khắc sâu và tăng thê m những
HĐ 3: hiểu biết của hs về đất nước:
Vẽ tranh -Đô thị.
+Nơi em đang ở là làng quê hay đô thị?
(11-12 -Tiến hành:
phút) -Gv nêu chủ đề: Hãy vẽ về thành phố quê
em.
-Yêu cầu mỗi em vẽ một tranh. -Hs chuẩn bị
giấy, tham gia vẽ
-Hv trình bày tranh. tranh.
-Gv và cả lớp nhận xét ( nếu em nào vẽ -Một số em trình
chưa xong, các em có thể về nhà vẽ tiếp) bày bài vẽ của
mình.
2 hs đọc lại mục: “ Bạn cần biết”. -Bạn nhận xét.
-Liên hệ giáo dục hs về ý thức bảo vệ môi -2 hs đọc.
trường, góp phần làm cho đô thị ngày càng
xanh, sạch, đẹp hơn.
-Gv nhận xét tiết học.
Nhận xét-
-Dặn hs học bài.
dặn dò
-Chuẩn bị bài sau: An toàn khi đi xe đạp.
( 2 phút)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản