Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: NĂM, THÁNG VÀ MÙA

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: -Thời gian để Trái Đất chuyển động được 1 vòng quanh Mặt Trời là một năm -Một năm thường có 365 ngày và được chia thành 12 tháng -Một năm thường có 4 bốn mùa II. Đồ dùng dạy học: Các hình trong SGK trang 122, 123 -Một số quyển lịch III.Hoạt động dạy học: Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò dạy học -Ngày và đêm trên Trái Đất A.Bài cũ (5 phút) -Gv nêu các câu hỏi +Khoảng thời gian phần Trái Đất được -3 hs...

Nội dung Text: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: NĂM, THÁNG VÀ MÙA

Đề bài: NĂM, THÁNG VÀ MÙA
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng:
-Thời gian để Trái Đất chuyển động được 1 vòng quanh Mặt Trời là một
năm
-Một nă m thường có 365 ngày và được chia thành 12 tháng
-Một nă m thường có 4 bốn mùa
II. Đồ dùng dạy học:
Các hình trong SGK trang 122, 123
-Một số quyển lịch
III.Hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
dạy học
-Ngày và đêm trên Trái Đất
A.Bài cũ
-Gv nêu các câu hỏi
(5 phút)
+Khoảng thời gian phần Trái Đất được -3 hs trả lời
Mặt Trời chiếu sáng gọi là gì?
+Thời gian để Trái Đất quay được 1
vòng quanh mình nó là bao nhiêu? Một
ngày có mấy giờ?
+Khoảng thời gian phần Trái Đất không
được Mặt Trời chiếu sáng gọi là gì?
-Nhận xét
B.Bài mới -GT bài
-Mục tiêu: Biếtt thời gian để Trái Đất
HĐ 1:
Thảo luận chuyển động được một vòng quanh Mặt
theo nhóm Trời là một năm, một năm có 365 ngày
(7 phút) -Tiến hành:
-Bước1: Hs trong nhóm dựa vào vốn -quan sát và thảo
hiểu biết và quan sát lịch, thảo luận theo luận theo nhóm
gợi ý sau:
+Một năm thường có bao nhiêu ngày? -365 ngày, 12
Bao nhiêu tháng? tháng
+Số ngày trong các tháng có bằng nhau -không bằng nhau
không?
+Những tháng nào có 31, 30 ngày? -hs tự kể
Những tháng nào có 28 hoặc 29 ngày?
-Bước2: Đại diện các nhóm trình bày -đại diện các nhóm
trình bày
-Gv mở rộng:Có những năm, tháng 2 có
28 ngày nhưng có những nă m , tháng 2
lại có 29 ngày, năm đó gọi là năm nhuận,
năm nhuận có 366 ngày.Thường cứ 4
năm lại có một năm nhuận -hs quan sát tranh
-Gv yêu cầu hs quan sát tranh hình 1 và lắng nghe
trong SGK trang 122 và giảng cho hs
biết : Để Trái Đất chuyển động được một
vòng quanh Mặt Trời là một năm
+Khi chuyển động được một vòng quanh
Mặt Trời, Trái Đất đã tự quay quanh
mình nó được bao nhiêu vòng? -365 vòng
-Kết luận: Thời gian để Trái Đất chuyển -hs nhắc lại
động được một vòng quanh Mặt Trời là
một nă m. Một năm thường có 365 ngày
và được chia thành 12 tháng
-Mục tiêu: Biết một nă m thường có 4
HĐ 2:
Làm việc mùa
với SGK -Tiến hành:
-Bước1: 2 hs làm việc vời nhau theo gợi -làm việc theo cặp
theo nhóm
đôi ý sau:
+Trong các vị trí A,B,C,D của Trái Đất
(14 phút) -A: mùa xuân
trên hình 2t 123 trong SGK, vị trí nào -B: mùa hạ
của Trái Đất thể hiện Bắc bán cầu là mùa -C: mùa thu
xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông? -D: Mùa đông
+Hãy cho biết các mùa của Bắc bán cầu
vào tháng 3,6,9,12
+Tìm vị trí của nước Việt Nam và Ô-x -hs tự xác định
trây-li-a trên quả địa cầu?
+Khi Việt Nam là mùa hạ thì ở Ô-x trây- -mùa đông vì VN ở
li-a là mùa gì? Tại sao? Bắc bán cầu còn Ô-
x trây- li-a ở Nam
bán cầu, các mùa ở
VN và Ô-x trây- li-
a trái ngược nhau-Bước2: Gọi một số hs trả lời trước lớp -một số hs trình
-Gv sửa chữa và hoàn chỉnh câu trả lời bày
của hs
-Kết luận: Có một số nơi trên Trái Đất , -hs lắng nghe
một nă m có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông
.Các mùa ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu
trái ngược nhau
-Mục tiêu: Hs biết được đặc điểm khí
HĐ 3:
Trò chơi: hậu 4 mùa
Xuân. hạ, -Tiến hành:
thu, đông -Bước1:
-Gv hỏi hs về đặc trưng của khí hậu 4
(7 phút)
mùa:
+Khi mùa xuân đến, em cảm thấy như -tiết trời ấm áp
thế nào?
+Mùa hạ, em cảm thấy như thế nào? -tiết trời nóng nực
+Khi mùa thu sang, em cảm thấy như thế -mát mẻ
nào?
+Mùa đông, em cảm thấy như thế nào? -lạnh rét
-Bước2: Gv hướng dẫn cách chơi
-Khi gv nói về mùa nào thì hs phải thể
hiện hành động theo mùa đó
-Ví dụ:
-hs nói: “ Hoa nở”
+Mùa xuân:
và làm động tác tay
xoè ra như đoá hoa
+Mùa hạ: -“Ve kêu” và đặt 2
tay lên 2 vai và vẫy
vẫy
-“ Lá rụng”, 2 tay
+Mùa thu:
bắt chéo trước ngực
, nghiêng mình qua
lại làm động tác lá
rụng
+Mùa đông: -“ Lạnh quá”, hs
đặt 2 tay trước
ngực và co người
lại
-Bước3: Hs có thể chơi theo cả lớp, gv -hs tham gia chơi
nhận xét
-1 hs đọc lại mục: “Bóng đèn toả sáng” -1 hs đọc
Nhận xét-
-Nhận xét tiết học, dặn HS học bài
dặn dò
Chuẩn bị bài sau: Các đới khí hậu
(2 phút)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản