Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: -Xác định một số vật dễ gây cháy và giải thích vì sao không được đặt chúng ở gần lửa -Nói được những thiệt hại do cháy gây ra -Nêu được những việc làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà -Biết cất diêm, bật lửa xa tầm vơi của em nhỏ II. Đồ dùng dạy học -Giáo viên: -Tranh vẽ phóng to các hình 44,45 SGK -Sưu tầm những mẩu tin trên báo về những vụ hoả hoạn -1 tờ phiếu to ghi câu lệnh của hoạt động1 -1...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ

Đề bài: PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng:
-Xác định một số vật dễ gây cháy và giải thích vì sao không được đặt chúng
ở gần lửa
-Nói được những thiệt hại do cháy gây ra
-Nêu được những việc làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà
-Biết cất diêm, bật lửa xa tầm vơi của em nhỏ
II. Đồ dùng dạy học
-Giáo viên:
-Tranh vẽ phóng to các hình 44,45 SGK
-Sưu tầ m những mẩu tin trên báo về những vụ hoả hoạn
-1 tờ phiếu to ghi câu lệnh của hoạt động1
-1 số đồ vật để hs đóng vai, 1 tò phiếu ghi các thông tin cung cấp cho trò
chơi
-Học sinh:
-Thu thập những thiệt hại do cháy gây ra
-Xem xét trong nhà của mình và liệt kê những vật dễ gây cháy cùng với nơi
cất gữi chúng
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
dạy học
-Cho cả lớp hát 1 bài -cả lớp hát
Ổn định
(1 phút)
-Họat động thần kinh (tt)
A.Bài cũ:
-Gv nêu câu hỏi: -2 hs trả lời
(5 phút)
+ Bộ phận nào của cơ quan thần kinh
giúp chúng ta học và ghi nhớ những
điều đã học?
+Nêu vai trò của não và tuỷ sống?
-Gv nhận xét
-GT bài
B.Bài mới:
Hoạt động1: -Mục tiêu: Xác định được một số vật
Làm việc với dễ gây cháy và giải thích tại sao
không được đặt chúng ở gần lửa
SGK và các
thông tin sưu -Nói được những thiệt hại do cháy
tầm được về gây ra
thiệt hại do -Tiến hành:
-Bước 1: thảo luận nhóm đôi -thảo luận nhóm đôi
cháy gây ra
-Gv yêu cầu hs quan sát tranh ở SGK
( 12 phút)
, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi
của dãy mình -4 hs sinh đọc câu
-Gv chia mỗi dãy thảo luận một câu hỏi
hỏi -4 cặp lên trình bày
-Bước2: Trình bày của nhóm đôi: Các nhóm bổ sung
-Gv treo tranh 1,2 ( phóng to ) ,SGK t
44,45
-Mời đại diện một số cặp lên trình
bày
-Nội dung thảo luận: -diêm, đèn dầu, can
1.Chỉ ra những gì dễ cháy trong hình dầu, củi khô, thùng
1? cót
-có thể bị vì nghịch
2.Em bé trong hình 1 có thể gặp tai lửa, có thể gây cháy
nạn gì? nhà
-làm ngã đèn dầu,
+ Tại sao em bé nghịch với đèn dầu lửa cháy lan ra xung
hoả lại có thể gây cháy nhà? quanh gây cháy nhà
-em tắt đèn, cất đèn,
+ Nếu nhìn thấy một em bé nghịch để xa tầm với của em
với đèn dầu hoả, em sẽ làm gì? nhỏ, khuyên em
đừng nghịch lửa
-gây cháy cả căn nhà
3. Điều gì sẽ xảy ra nếu can dầu hoả
hoặc đống củi khô bị bắt lửa? -vì khi củi cháy sẽ
+ Tại sao bó củi khô bị bắt lửa và gây nổ, bén tàn lửa ra
xung quanh, tàn lửa
cháy nhà?
dính vào củi, nếu
không có người, củi
sẽ bốc lửavà gây
cháy nhà
-bếp ở hình 2 an toàn
4. Theo bạn, bếp ở hình 2 hay hình1 hơn trong việc phòng
an toàn hơn trong việc phòng cháy? cháy vị mọi đồ dùng
Tại sao? được xếp gọn gàng,
ngăn nắp, các chất dễ
bắt lửa như củi khô,
can dầu hoả được để
xa bếp
+ Qua tìm hiểu 2 nội dung ở tranh 1
và 2. em thấy bếp nào an toàn hơn -bếp ở hình 2
trong cách xếp đặt, phòng cháy?
-Liên hệ và giáo dục:
-Nếu chọn bếp ở hình 2, em hãy quan
sát bếp ở nhà mình, nếu chưa gọn
gàng thì em tự xếp đặt lại
-Kết luận: Bếp ở hình 2 an toàn hơn
trong việc phòng cháy vì mọi đồ dùng
được xếp gọn gàng, ngăn nắp, các
chất dễ bắt lửa như củi khô, can dầu
HĐ 2:
Họat động cá hoả được để xa bếp
-Mục tiêu: Nêu được những vật có
nhân
thể gây cháy bất ngờ ở nhà mình
( 5-7 phút)
-Nêu được những nguyên nhân gây
cháy bất ngờ ở địa phương
-hs tự ghi lại những
-Tiến hành:
-Bước1: Động não vật dễ gây cháy
-bật lửa, diê m, can
+Ghi lại những vật có thể gây cháy dầu hoả, củi khô, tàn
bất ngờ ở nhà em hương, tàn thuốc…
-đốt kiến, đốt rác, đốt
+ Ghi lại những nguyên nhân nào có chuột, đốt vàng mã
thể gây cháy bất ngờ ở địa phương
-hs tự trả lời
em
-Bước2: Gọi một số hs trình bày -các bạn bổ sung
-GV hỏi:
+ Tại sao tàn hương có thể gây cháy
nhà?
+Đốt vàng mã tại sao lại gây cháy
nhà?
+Tại sao đốt rác có thể gây cháy?
-Kết luận: Những vật mà các em vừa
Hoạt động3: nêu như bật lửa, diê m, dầu hoả, xăng
Thảo luận và đều có thể gây cháy bất ngờ nếu để
đóng vai: gần lửa
(7 phút) -Mục tiêu
-Nêu được những việc cần làm để
phòng cháy ở nhà
-Biết cất diêm, bật lửa xa tầm với của
em nhỏ
-Tiến hành:
-Bước1: Thảo luận, đóng vai,xử lí
tình huống -các nhó m thảo luận
-Gv lần lượt nêu từng tình huống (4 để đóng vai
tình huống)
-Mỗi dãy các em sẽ thảo luận 1 tình
huống và tự phân công nhau để đóng
vai để xử lí tình huống của dãy mình.
Các em thảo luận nhóm 6 trong thời
gian 3 phút
+Tình huống 1: Một em bé đang ngồi,
tay cầm bật lửa và diêm để chơi trò
đốt pháo hoa
+Tình huống 2: Hai bạn đi mua dầu
hoả về, bạn Khánh lấy can dầu hoả
châm thê m vào bếp dầu dang cháy
+Tình huống 3: Lan đi học về, thấy
ông đang nấu nước, bên cạnh ông có
một bếp dầu hoả và một bó củi để gần
bếp lửa
+Tình huống 4: Hùng chuẩn bị đi
sinh nhật bạn , lúc đó, chị Hằng đang -mời đại diện các
nấu cơm, nồi cơm đang sôi nhóm trình bày
-nhóm bạn nhận xét
-Bước2: Các nhóm trình bày
-Gv mời đại diện các nhóm trình bày
-Nhận xét
+Kết luận: Cách tốt nhất để phòng
cháy là khi đun nấu không dể các thứ
đễ cháy ở gần bếp.Khi đun nấu, phải
Hoạt động4: trông coi cẩn thận và nhớ tắt bếp sau
Trò chơi khi sử dụng xong, không được nghịch
Phản ứng lửa
-Mục tiêu: Hs biết phản ứng về cháy -hs lắng nghe để biết
nhanh
và chữa cháy cách chơi
(5-7 phút)
-Tiến hành:
-Bước 1: Gv hướng dẫn cách chơi-
thực hiện theo nhóm đôi
-Gv cung cấp một số thông tin như:
bình chữa cháy, cát, xăng, gọi 114 (
thẻ rời ) và một số câu lệnh như: “
Cháy”, “ An toàn” , “ Chữa cháy”
-Cách chơi: Ví dụ: Cô gọi Duyên thì
Duyên và người bạn cùng bàn đứng
lên, cô hô to: “ Cháy” – hai bạn sẽ lần
lượt nêu nhanh những vật gây chaý
như: “ Lửa, xăng”, nếu nói đúng, hai
bạn sẽ đưa ra một lệnh khác và gọi
hai bạn khác… Trò chơi cứ tiếp tục -hs tham gia chơi
như thế, Gv có thể đảo ngược tình
huống để trò chơi thê m sinh động
-Bước 2: Mời hs tham gia
-Gv nhận xet, tuyên dương
-Nhận xét-
-Hướng dẫn cách thoát hiểm khi gặp
dặn dò
(2 phút) cháy
-Tổng kết bài- 1 hs đọc mục : “ Bóng
đèn toả sáng”
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò hs học bài
-Chuẩn bị bài sau: Một số hoạt động
ở trường
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản