Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng nhận biết: -Sự chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt trời -Quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó -Cẩn thận khi sử dụng quả địa cầu II. Đồ dùng dạy học: -Các hình trong SGK trang 114,115 -Quả địa cầu III.Các hoạt động dạy học

Nội dung Text: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Đề bài: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng nhận biết:
-Sự chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt trời
-Quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó
-Cẩn thận khi sử dụng quả địa cầu
II. Đồ dùng dạy học:
-Các hình trong SGK trang 114,115
-Quả địa cầu
III.Các hoạt động dạy học


Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
dạy học
-Trái Đất- Quả địa cầu
A.Bài cũ
-Gv nêu câu hỏi:
(4 phút)
+Nêu hình dạng của Trái Đất trong -2 hs trả lời
không gian?
+Nêu tác dụng của quả địa cầu?
-Nhận xét
-GT bài
B.Bài mới
-Mục tiêu: Biết Trái Đất không ngừng
HĐ 1
Thực hành quay quanh mình nó
-Biết quay quả địa cầu theo đúng chiều
theo nhóm
đôi quay của Trái Đất quanh mình nó
(12 phút) -Tiến hành:
-quan sát và thảo
-Bước1: Hs quan sát hình 1 trang 114,
thảo luận nhóm đôi theo gợi ý: luận theo nhóm đôi
-ngược chiều kim
+Trái Đất quay quanh trục của nó theo đồng hồ
hướng cùng chiều hay ngược chiều kim
đồng hồ? -hs lắng nghe
-Gv giảng: Nếu nhìn từ cực Bắc xuống,
Trái Đất quay ngược chiều kim đồng hồ -một vài nhóm trả
-Bước2: Gọi vài nhóm lên trả lời câu hỏi lời
-vài hs lên thực
-Bước3: Gọi vài hs lên quay quả địa cầu hành quay
theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh -hs nhận xét phần
thực hành của bạn
mình nó


-Gv vừa quay quả địa cầu, vừa nói: từ
lâu, các nhà khoa học đã phát hiện rằng:
Trái Đất không đứng yên mà luôn tự
quay quanh mình nó theo hướng ngược
chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc
xuống
HĐ 2:
Thảo luận -Mục tiêu: Biết Trái Đất đồng thời tự
quay quanh mình nó vừa chuyển động
nhóm 4
quanh Mặt trời
(11 phút)
-Biết chỉ hướng chuyển động của Trái
Đất quanh mình nó và quanh Mặt trời
trong hình 3 ở SGK tranh 115 -các nhóm quan sát
và thảo luận
-Tiến hành:
-Bước1: Các nhóm hs quan sát h3, SGK
chỉ cho nhau xem hướng chuyển động
của Trái Đất quanh Mặt trời -2 chuyển động: đó
-Gợi ý: là chuyển động
+Trái Đất tham gia đồng thời mấy quanh mình nó và
chuyển động , đó là những chuyển động chuyển động quanh
Mặt trời
nào?
-Trái Đất chuyển
động theo hướng
ngược chiều kim
+Nhận xét về hướng chuyển động quanh đồng hồ khi nhìn từ
Mặt trời của Trái Đất cực Bắc xuống,
hướng cả 2 chuyển
động từ Tây sang
Đông
-đại diện các nhóm
báo cáo
-lớp nhận xét, bổ
-Bước2: Gọi vài đại diện các nhóm báo sung
-hs lắng nghe
cáo
-Kết luận: Trái Đất đồng thời tham gia -gọi vài hs lên xác
hai chuyển động: chuyển động tự quay định vị trí của nước
quanh mình nó và chuyển động quanh Việt Nam trên quả
Mặt trời địa cầu
-Giúp hs nhận biết vị trí của đất nước
Việt Nam trên quả địa cầu
HĐ 3:
Trò chơi:
Trái Đất -quan sát hình t115
-Mục tiêu: Củng cố kiến thức, tạo hứng để biết cách chơi
quay
thú trong học tập
( 6 phút)
-Tiến hành:
-Bước1: Gv chia lớp thành 4 nhóm, các -hs tham gia trò
nhóm quan sát hình cuối SGK t 115 để chơi
biết cách chơi -các bạn nhận xét
-Bước2: Mỗi nhóm cử 2 bạn chơi, 1 bạn
đóng vai Mặt trời đứng giữa vòng tròn, 1
Nhận xét-
bạn đóng vai Trái Đất sẽ vừa quay quanh
dặn dò
mình nó vừa quay quanh Mặt trời như
(2 phút)
hình t 115 ,SGK
-Bước3: Gv nhận xét trò chơi, tuyên
dương
-Nhận xét tiết học
-Dặn hs học bài
-Chuẩn bị bài sau:Trái Đất là hành tinh
trong hệ Mặt trời
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản