GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (1)

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
301
lượt xem
20
download

GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến. 2. Kĩ năng: - Học sinh biết tạo ra các câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí các vế câu, nối các vế câu ghép bằng 1 quan hệ từ hoặc 1 cặp quan hệ từ thích hợp. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ. + HS: SGK.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (1)

  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ (tt) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến. 2. Kĩ năng: - Học sinh biết tạo ra các câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí các vế câu, nối các vế câu ghép bằng 1 quan hệ từ hoặc 1 cặp quan hệ từ thích hợp. 3. Thái độ: - Bồi dưỡng thói quen dùng từ, viết thành câu. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ. + HS: SGK. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát
  2. 4’ 2. Bài cũ: MRVT: “Trật tự, an ninh” - Nêu ví dụ từ thuộc chủ - Học sinh nêu. đề “Trật tự, an ninh”. - Đặt câu với từ an ninh. 1’ - Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Nối 32’ các vế câu ghép bằng quan 15’ hệ từ (tt) 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Nhận xét. Bài 1 Mục tiêu: Học sinh hiểu - Học sinh đọc yêu cầu. câu ghép thể hiện quan hệ - Cả lớp đọc thầm. tăng tiến. - 1 học sinh lên bảng phân Phương pháp: Đàm tích: thoại, thảo luận.
  3.  Bài 1 Chẳng những Hồng / chăm học mà bạn ấy/ còn - Phân tích cấu tạo câu rất chăm làm. ghép đã cho. - Cặp quan hệ từ: Chẵng - Giáo viên treo bảng phụ những … mà còn … có sẵn câu ghép. - Hãy nêu cặp quan hệ từ trong câu? - 1 học sinh đọc yêu cầu.  GV nhận xét + chốt: - Học sinh trao đổi nhóm đôi, thay thế các quan hệ Cặp quan hệ từ chẵng từ khác vào câu ghép những … mà còn … thể BT1. hiện quan hệ tăng tiến giữa 2 vế câu. - Học sinh phát biểu.  Bài 2: Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối 5’ các vế câu có quan hệ tăng tiến. - Giáo viên nhận xét, chốt lời giải đúng: Ta có thể sử
  4. dụng các cặp quan hệ từ khác: - Học sinh đọc ghi nhớ 10’ Không những … mà còn SGK/ 58. … Không những … mà … Không phải chỉ … mà còn …  Hoạt động 2: Rút ra ghi nhớ. Mục tiêu: Nắm kiến thức - Học sinh đọc yêu cầu cơ bản. đề. Phương pháp: Đàm thoại. - Lớp đọc thầm. - Giáo viên gọi học sinh - Cả lớp làm việc cá nhân đọc ghi nhớ. tìm và ghi, phân tích câu ghép có quan hệ tăng tiến.  Hoạt động 3: Luyện tập. - 1 vài học sinh phát biểu, phân tích câu ghép  lớp Mục tiêu: Học sinh biết nhận xét. tạo câu ghép có quan hệ
  5. từ tăng tiếng. Bọn bất lương ấy không C V Phương pháp: Luyện chỉ ăn cắp tay lái mà tập. chúng còn lấy luôn cả bàn C V đạp phanh  Bài 1: Tìm và phân tích câu ghép chỉ quan hệ tăng - HS đọc đề. tiến. - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh làm cá nhân. - Sửa bài thi đua theo dãy (1 dãy/ 3 em) đính cặp 4’ quan hệ từ thích hợp. - Nhận xét lẫn nhau. - Học sinh sửa bài. - Giáo viên nhận xét. - 1 dãy/ 3 em thi đua câu 1’ ghép.  Bài 2: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống.
  6. - Giáo viên treo bảng phụ. - Giáo viên nhận xét.  Hoạt động 4: Củng cố. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức. Phương pháp: Động não. - Thi đua 2 dãy đặt câu ghép có cặp quan hệ từ tăng tiến. - Giáo viên nhận xét + tuyên dương. 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bị: MRVT: “Trật tự, an ninh (tt)”. - Nhận xét tiết học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản