GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU QUAN HỆ TỪ

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
6
download

GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU QUAN HỆ TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Học sinh bước đầu nắm được khái niệm về quan hệ từ. 2. Kĩ năng: - Nhận biết về một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thường dùng, thấy được tác dụng của chúng trong câu hay đoạn văn. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: + HS: Bài soạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN VĂN 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU QUAN HỆ TỪ

  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU QUAN HỆ TỪ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh bước đầu nắm được khái niệm về quan hệ từ. 2. Kĩ năng: - Nhận biết về một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thường dùng, thấy được tác dụng của chúng trong câu hay đoạn văn. 3. Thái độ: - Có ý thức dùng đúng quan hệ từ. II. Chuẩn bị: + GV: + HS: Bài soạn. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH
  2. 1’ 1. Khởi động: - Hát 3’ 2. Bài cũ: - Giáo viên cho học sinh - Học sinh sửa bài 3. nhắc lại ghi nhớ. - Thế nào là từ nhiều nghĩa? Nêu ví dụ? - Giáo viên nhận xét – cho điểm. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: 34’ 4. Phát triển các hoạt 15’ Hoạt động nhóm, lớp. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh bước đầu nắm được khái niệm về quan hệ từ, nhận biết về một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thường dùng. - Học sinh đọc yêu cầu bài
  3. Phương pháp: Thảo luận 1. nhóm, - Cả lớp đọc thầm. thực hành, hỏi đáp. - 2, 3 học sinh phát biểu. * Bài 1: - Dự kiến: Nối các từ hoặc nối các câu lại nhằm giúp • Giáo viên chốt: người đoạn người nghe Và: nối các từ say ngây, hiểu rõ mối quan hệ giữa ấm nóng. các từ hoặc quan hệ về ý. Của: quan hệ sở hữu. - Các từ: và, của, nhưng, Như: nối đậm đặc – hoa như  quan hệ từ. đào (quan hệ so sánh). - Học sinh làm bài. Nhưng: nối 2 câu trong - Học sinh sửa bài. đoạn văn. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc kỹ yêu cầu * Bài 2: bài 2. - Yêu cầu học sinh tìm a. Nếu …thì … quan hệ từ qua những cặp b. Tuy …nhưng … từ nào?
  4. - Học sinh nếu mối quan hệ giữa các ý trong câu khi dùng cặp từ trên. a. Quan hệ: nguyên nhân – kết quả. b. Quan hệ: đối lập. - Thảo luận nhóm. - Gợi ý học sinh ghi nhớ. - Cử đại diện nhóm trình 15’ + Thế nào là quan hệ từ? bày. + Nêu từ nhữ là quan hệ - Cả lớp nhận xét. từ mà em biết? + Nêu các cặp quan hệ từ thường gặp. • Giáo viên chốt lại: ghi trên bảng ghi nhớ kết hợp với thành phần trình bày của học sinh.  Hoạt động 2: Hướng Hoạt động nhóm, lớp. dẫn học sinh nhận biết về
  5. một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thường dùng thấy được tác dụng - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu của chúng trong câu hay bài 1. đoạn văn. - Cả lớp đọc thầm. Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành. - Học sinh làm bài. * Bài 1: - Học sinh sửa bài – Nêu tác dụng. - 1 học sinh đọc yêu cầu • Giáo viên chốt. bài 2. - Cả lớp đọc thầm. * Bài 2: - Học sinh làm bài. a. Nguyên nhân – kết quả. 4’ b. Tương phản . - Học sinh sửa bài – Nêu sự biểu thị của mỗi cặp từ. - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 3. * Bài 3: - Cả lớp đọc thầm.  Giáo viên chốt lại cách
  6. dùng quan hệ từ. • Hướng câu văn gợi tả. - Học sinh làm bài. 1’ - Học sinh sửa bài – Đọc nối tiếp những câu vừa  Hoạt động 3: Củng cố. đặt. Phương pháp: Thảo luận Hoạt động lớp. nhóm. + Tổ chức cho học sinh quan hệ từ tác dụng điền bảng theo nhóm. của đại từ sở và hửu như nối từ, nối câu nhưng 5. Tổng kết - dặn dò: so sánh - Làm bài 1, 2, 3 vào vở. nối câu - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường”. - Nhận xét tiết học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản