Giáo án Văn 5: TẬP ĐỌC CHUỖI NGỌC LAM

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát bài văn. - Phân biệt lời kể với lời giới thiệu đối thoại. Phân biệt lời của các nhân vật thể hiện được tình cảm, cảm xúc qua giọng đọc. 2. Kĩ năng: - Hiểu được các từ ngữ. -Biết đọc phân biệt lời các nhân vật , thể hiện đúng tính cách từng nhân vật . 3. Thái độ: - Ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác . ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Văn 5: TẬP ĐỌC CHUỖI NGỌC LAM

TẬP ĐỌC

CHUỖI NGỌC LAM


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát bài văn.

- Phân biệt lời kể với lời giới thiệu đối thoại. Phân biệt
lời của các nhân vật thể hiện được tình cảm, cảm xúc qua
giọng đọc.

2. Kĩ năng: - Hiểu được các từ ngữ.

-Biết đọc phân biệt lời các nhân vật , thể hiện đúng tính
cách từng nhân vật .

3. Thái độ: - Ca ngợi những con người có tấm lòng
nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người
khác .

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh phóng to. Ghi đoạn văn luyện đọc.

+ HS: Bài soạn, SGK.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Học sinh đọc từng đoạn. - Học sinh trả lời câu hỏi
theo từng đoạn.

- Giáo viên nhận xét. - Học sinh đặt câu hỏi –
Học sinh trả lời.

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

Các bài trong chủ điểm - Học sinh quan sát tranh

sẽ giúp các em có hiểu thuộc chủ điểm “Vì hạnh

biết về cuộc đấu tranh phúc con người “.

chống đói nghèo, lạc hậu,
bệnh tật, vì tiến bộ, vì
30’
hạnh phúc của con người
.

4. Phát triển các hoạt
động:
 Hoạt động 1: Hướng Hoạt động lớp.
dẫn học sinh đọc đúng - Vì hạnh phúc con người.
văn bản.
- Lần lượt học sinh đọc
Phương pháp: Đàm từng đoạn.
thoại, trực quan.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến
- Giáo viên giới thiệu chủ …người anh yêu quý”
điểm.
+ Đoạn 2 : Còn lại.

- Chú Pi-e và cô bé .
- Chia bài này mấy đoạn
- Nhận xét từ, âm, bạn
?
phát âm sai.

- Dự kiến: gi – x – tr.

- Học sinh đọc phần chú
- Truyện gồm có mấy
giải.
nhân vật ?
Hoạt động nhóm, lớp.
- Đọc tiếp sức từng đoạn.

- Giáo viên giúp học sinh
giải nghĩa thêm từ : lễ
Nô-en
- Giáo viên đọc diễn cảm
bài văn. - Mỗi tố 3 HS tiếp nối
 Hoạt động 2: Hướng nhau đọc 2-3 lượt
dẫn học sinh tìm hiểu bài
và đọc diễn cảm theo
- Từng cặp HS luyện đọc
từng đoạn của bài
đoạn 1 .
Phương pháp: Bút đàm,
đàm thoại.

* Đoạn 1 : (cuộc đối
thoại giữa Pi-e và cô bé)

-GV có thể chia đoạn này
thành 3 đoạn nhỏ để HS
luyện đọc : - Cô bé mua tặng chị nhân
ngày Nô-en. Đó là người
+ Đoạn từ đầu … gói lại
chị đã thay mẹ nuôi cô từ
cho cháu
khi mẹ mất .
+ Tiếp theo …. Đừng
- Cô bé không đủ tiền mua
đánh rơi nhé !
chuỗi ngọc .
+ Đoạn còn lại
Cô bé mở khăn tay, đổ lên
- GV nêu câu hỏi :
* Câu 1 : Cô bé mua bàn một nắm xu và nói đó
chuỗi ngọc lam để tặng ai là số tiền cô đã đập con
? lợn đất…

- 3 HS đọc theo sự phân

* Câu 2 : Em có đủ tiền vai

mua chuỗi ngọc không ?
Chi tiết nào cho biết điều
đó ?
- Từng cặp HS đọc đoạn 2


- GV hướng dẫn HS đọc
Hoạt động lớp, cá nhân.
thể hiện đúng lời các
nhân vật .
- Nêu giọng đọc của bài:
- GV ghi bảng ý 1
câu hỏi, câu cảm, nghỉ hơi
* Đoạn 2 : (cuộc đối
đúng sau dấu ba chấm, thể
thoại giữa Pi-e và chị cô
hiện thái độ tế nhị nhưng
bé )
thẳng thắn của nhân
GV có thể chia đoạn này vật,ngần ngại nêu câu hỏi,
thành 3 đoạn nhỏ để HS nhưng vẫn hỏi
luyện đọc :
+ Đoạn từ ngày lễ Nô-en - Học sinh lần lượt đọc.
.… câu trả lời của Pi-e
“Phải”
- Để hỏi có đúng cô bé
+ Tiếp theo …. Toàn bộ mua chuỗi ngọc ở đây
số tiền em có không ? …
+ Đoạn còn lại - Vì em bé đã mua chuỗi
- Giáo viên giúp học sinh ngọc bằng tất cả số tiền em
giải nghĩa thêm từ : giáo dành dụm được ….
đường - Các nhân vật trong
- GV nêu câu hỏi : truyện đều là người tốt …
* Câu 3 : Chị của cô bé - Tổ chức học sinh đóng
tìm gặp Pi-e làm gì ? vai nhân vật đọc đúng
4’ * Câu 4 : Vì sao Pi-e nói giọng bài văn.
rằng em bé đã trả giá rất - Ca ngợi những con
cao để mua chuỗi ngọc ? người có tấm lòng nhân
+ Em nghĩ gì về những hậu, thương yêu người
1’
nhân vật trong câu khác, biết đem lại niềm
chuyện này ? hạnh phúc, niềm vui cho
- GV chốt ý người khác.
- GV ghi bảng ý 2 Hoạt động lớp, cá nhân.

- GV ghi bảng nội dung - Các nhóm thi đua đọc.
chính bài
 Hoạt động 3: Hướng
dẫn học sinh luyện đọc
diễn cảm.

Phương pháp: Đàm
thoại, giảng giải.

- Giáo viên hướng dẫn
học sinh đọc diễn cảm.

- Giáo viên đọc mẫu.

- Học sinh đọc.

 Hoạt động 4: Củng cố.

- Thi đua theo bàn đọc
diễn cảm.
- Giáo viên nhận xét,
tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà tập đọc diễn
cảm.

- Chuẩn bị: “Hạt gạo làng
ta”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản