Giáo án văn học - Truyện: Sự tích Hồ Gươm

Chia sẻ: samsung1209

- Trẻ làm quen với các nhân vật trong truyện và hiể được nội dung câu chuyện - Biết làm những vật có nét đặc trưng theo từng nhân vật theo từ nguyên vật liệu - Biết được tính cách riêng của từng nhân vật - Giáo dục biết yêu thương quê hương đất nước II. Chuẩn bị - Tranh rời Tranh 1: Quân lính trên thuyền Tranh 2: Quân lính kéo lưới có thanh gươm Tranh 3:Quân lính dâng gươm lên cho Lê Lợi Tranh 4: Lê Lợi đánh giặc toàn thắng Tranh 5: Rùa vàng ngậm gươm...

Nội dung Text: Giáo án văn học - Truyện: Sự tích Hồ Gươm

Giáo án văn học

Truyện: Sự tích Hồ Gươm

Tiết 1

I. Mục đích và yêu cầu

- Trẻ làm quen với các nhân vật trong truyện và hiể được nội dung câu chuyện

- Biết làm những vật có nét đặc trưng theo từng nhân vật theo từ nguyên vật liệu

- Biết được tính cách riêng của từng nhân vật

- Giáo dục biết yêu thương quê hương đất nước

II. Chuẩn bị

- Tranh rời

Tranh 1: Quân lính trên thuyền

Tranh 2: Quân lính kéo lưới có thanh gươm

Tranh 3:Quân lính dâng gươm lên cho Lê Lợi

Tranh 4: Lê Lợi đánh giặc toàn thắng

Tranh 5: Rùa vàng ngậm gươm

- Tập tranh của cô+ rối

- Các nguyên vật liệu cho trẻ làm mô hình rối, vẽ, nặn

III. Hướng dẫn
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định

- Trò chơi" Phi ngựa" - Trẻ chơi trò chơi

- Các con ơi cô có một số tranh vẽ rất - Trẻ ngồi thành 5 nhóm

đẹp cô cho lớp mình xem nhé. - Đại diện nhóm lên kẹp tranh

- Cô mời trẻ lên kẹp tranh trên đây

- Cô mời lần lượt 5 trẻ lên nhận xét tranh

- Cô cũng có một câu chuyện mà các - Trẻ tự do phát biểu

nhân vật trong truyện giống như các

nhân vật trong bức tranh mà các con vừa

xem

2. Tiến hành - Trẻ chú ý lắng nghe

a. Cô đọc bài thơ

- Lần 1: Cô đọc diễn cảm + tranh

- Lần 2: Cô kể diễn cảm + rối

b. Đàm thoại

- Cô vừa kể vừa hỏi một vài trẻ để nhớ - Trẻ tự do phát biểu

lại câu chuyện

- Trong câu chuyện cô vừa kể có những

nhân vật nào?

- Qua câu chuyện cô vừa kể có những
nhân vật nào? - Trẻ thích thú khi được tạo ra các nhận

- Các con ghét nhân vật nào? Tại sao? vật bằng nguyên vật liệu( trẻ ngồi thành

- Theo con con thích đặt tên câu chuyện 4 nhóm thực hiện)

là gì? - Nhóm 1 : Tranh rỗng cho trẻ tô

- Còn cô sẽ đặt tên câu chuyện là "Sự - Nhóm 2: Làm rối

tích Hồ Gươm" - Nhóm 3: Nặn nhân vật

3. Kết thúc - Nhóm 4: Thổi bao nilong to

- Cô cũng có nhiều các nguyên vật liệu ở

góc tạo hình, bây giờ các con làm các

nhân vật trong truyện mà các con thích

bằng các nguyên vật liệu đó nghe

- Cô mở băng cho trẻ nghe khi trẻ tạo sản

phẩm

- Trong khi trẻ làm cô theo dõi, quan sát

và gợi ý cho trẻ

- Trẻ nào xong cô nhận xét (tại nhóm).

Trẻ nào chưa làm xong chuyển qua hoạt

động góc làm tiếp
Giáo án văn học

Truyện: Sự tích Hồ Gươm Tiết 2
I. Mục đích và yêu cầu

- Trẻ ghi nhớ nội dung câu chuyện và khắc sâu tính cách nhân vật

- Biết phối hợp cùng cô và bạn kể lại theo trình tự câu chuyện

- Từng nhóm trẻ kể lại câu chuyện sáng tạo dựa vào nội dung câu chuyện bằng

ngôn ngữ của trẻ

- Giáo dục trẻ có tính nhường nhịn bạn trong giờ của chuyện, mạnh dạn, tự tin, lễ

phép và thương yêu bố mẹ

II. Chuẩn bị

- Cho các cháu tái hiện lại câu chuyện qua nhiều hình thức( kể chuyện góc văn

học, nghe băng, tô màu...)

- Con rùa

- Nhân vật bằng các nguyên vật liệu

- 5 tranh thứ tự theo nội dung câu chuyện

- Nhân vật làm bằng rối

- Sân khấu, vật dụng hoá trang để đóng kịch

- Băng, máy casset

III. Hướng dẫn

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ

1. Ổn định -giới thiệu

- Cho trẻ quan sát "con rùa trong hồ - Trẻ lắng nghe cô
nước " - Thưa cô! Đó là câu chuyện " Sự tích

- Cô nhớ có một câu chuyện cũng có một Hồ Gươm"

con rùa vàng nữa. Đó bé là câu chuyện

gì?

- Bây giờ các con cùng cô kể lại câu

chuyện đó nha

2. Tiến hành - Trẻ chú ý lắng nghe

a. Cô và trẻ kể chuyện

- Cô kể lời dẫn: Ngày xưa giặc minh tàn

bạo đến cướp nước. Chúng cướp của giết

người, đốt nhà khắp nơi nhân dân ta rất - Thưa cô! Giọng phải cao và chậm rãi

cực khổ. Bấy giờ nước ta có ông Lê - Với Long Quân thì giọng phải chầm

Lợi... vang

b. Đàm thoại

- Trong quá trình kể chuyện và đàm - Và giọng rùa phải ồm ồm , chậm

thoại với trẻ, cô chú ý đến ngữ điệu, lời

thoại nhân vật nhằm bộc lộ tính cách

nhân vật: - Trẻ tự do phát biểu

- Để diễn tả sự ngạc nhiên của quân lính

giọng phải thế nào?

- Còn với Long quân thì giọng phải thế
nào?

- Và rùa chậm chạp nên giọng phải

nhanh phải không?

- Trong câu chuyện con thích nhân vật

nào? Vì sao? - Trẻ thích thú khi được kể chuyện bằng

- Nếu con là ông Lê Lợi con giúp nước các nhân vật làm từ nguyên vật liệu

nhà đi đánh giặc không?

- Vì sao Hồ Tà Vọng được đặt tên là Hồ

Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

- Vì để tưởng nhớ đến công của Long

Quân với nước ta. Khi đánh giặc xong

Lê Lợi trả lại gươm cho Long Quân. Nên - Trẻ thích thú khi được xem kịch

được đặt tên là Hồ Gươm hay là Hồ

Hoàn Kiếm.

c. Trẻ diễn đạt lại nội dung truyện theo

ngôn ngữ của trẻ

- Cô chia thành 4 nhóm:

- Nhóm 1: Lấy rối để kể

- Nhóm 2: Tranh đã tô màu

- Nhóm 3: Đất nặn

- Nhóm 4: Đóng kịch
- Cô bao quát đến từng nhóm gợi ý động

viên trẻ nhút nhát

3. Kết thúc

- Nhận xét và tuyên dương

- Cho cả lớp xem các bạn đóng kịch
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản