Giáo án Vật lý 12 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Chia sẻ: zing1209

Hiểu cấu tạo của mạch dao động LC và khái niệm dao động điện từ. Thiết lập của công thức về dao động điện từ riêng của mạch LC (các biểu thức phụ thuộc thời gian của điện tích, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, năng lượng điện từ) Hiểu nguyên nhân làm tắt dần dao động và nguyên tắc tạo ra dao động duy trì.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ


I / MỤC TIÊU :

Hiểu cấu tạo của mạch dao động LC và khái niệm dao động điện từ.

Thiết lập của công thức về dao động điện từ riêng của mạch LC (các

biểu thức phụ thuộc thời gian của điện tích, cường độ dòng điện, hiệu

điện thế, năng lượng điện từ)

Hiểu nguyên nhân làm tắt dần dao động và nguyên tắc tạo ra dao động

duy trì.

Hiểu sự tương tự điện  cơ.

II / CHUẨN BỊ :

1 / Giáo viên :

Vẽ trên giấy khổ lớn Hình 29.1b và hình minh họa dao động điện từ

tắt dần (hình 29.5 SGK)

2 / Học sinh :

 Ôn lại dao động cơ học ( Dao động cơ học, dao động tắt dần, dao động

duy trì ).
 Ôn lại định luật Ôm cho các loại mạch điện, năng lượng tụ điện tích điện (

năng lượng điện trường) và năng lượng ống dây có dòng điện (năng lượng từ

trường )

III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC :Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên

Hoạt động 1 :

HS : Điện trường. GV : Khi một tụ điện tích điện thì

nó năng lượng gì ?

HS : Từ trường. GV : Khi một cuộn cảm mang dòng

điện thì nó tích lũy năng lượng gì ?

HS : Là mạch điện khép kín gồm một GV : Quan sát hình 29.1a và nêu

tụ điện có điện dung C và một cuộn định nghĩa mạch dao động ?

dây thuần cảm có độ tự cảm L.

GV : Nếu ban đầu ta tích điện cho

HS : Hiệu điện thế tụ điện C thì trong mạch giữa hai

bản tụ điện xuất hiện cái gì ?

HS : Tụ điện sẽ phóng điện và tạo GV : Khi nối tụ điện với cuộn dây L

nên dòng điện. thì xuất hiện tượng gì ?
HS : Biến thiên tuần hoàn. GV : Dòng điện này có đặc điểm gì

HS : Biến thiên tuần hoàn. ?

GV : Hiệu điện thế giữa hai đầu

Hoạt động 2 : cuộn dây và giữ hai bản tụ điện có

HS : i =
dq
=q’ đặc điểm gì ?
dtGV : Em hãy cho biết biểu thức
di
HS : e =  L
dt cường độ dòng điện qua mạch ?

HS : uAB = e – r.i = e

GV : Em hãy cho biết biểu thức suất

q điện động tự cảm ?
HS : uAB =
c
GV : Em hãy cho biết biểu thức
1
HS : q” + .q = 0
LC hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch ?

GV : Em hãy cho biết biểu thức

HS : q = qocos(t + ) hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện ?

GV : Hướng dẫn học sinh biến đổi

HS : Nêu định nghia dao động diện từ để dẫn tới phương trình vi phân bậc

? 2?

2
HS : T =  2 LC và f = GV : Giới thiệu nghiệm của phương

trình vi phân bậc 2 ?
1

1 GV : Dao động diện từ là gì ?
T 2 LC
GV : Viết công thức chu kỳ và tần
Hoạt động 3 :
số dao động riêng của dao động điện
2 2
1q q
HS : WC =  cos 2 (t + )
o

2 C 2C từ tự do của mạch dao động LC ?

1 2 qo 2 GV : Em hãy cho biết biểu thức
HS : WL = Li  sin2(t + )
2 2C
năng lượng điện trường ( WC ) tích
2
qo
HS : W = WC + WL = =const lũy trong tụ điện được xác định như
2C

HS : Trong quá trình dao động điện thế nào ?

từ, có sự chuyển đổi từ năng lượng GV : Em hãy cho biết biểu thức

điện trường thành năng lượng từ năng lượng từ trường ( WL ) tích lũy

trường và ngược lại, nhưng tổng của trong cuộn cảm được xác định như

chúng thì không đổi. thế nào ?

Hoạt động 4 : GV : Em hãy cho biết biểu thức

HS : Nêu kết luận. năng lượng điện từ của mạch dao

HS : Nêu kết luận động ?

Hoạt động 5 :

HS : Phương trình vi phân GV : Nêu nhận xét ?

HS : Tần số góc

HS : Phương trình dao động điều hòa GV : Dao động điện từ tắt dần là gì

?
HS : Phương trình vận tốc GV : Dao động điện từ duy trì là gì

HS : Năng lượng ?GV : GV hướng dẫn cho HS thấy

những đặc điểm giống nhau giữa

dao động điện từ và dao động cơ

học (GV hướng dẫn HS lập bảng so

sánh như ở SGK).
IV / NỘI DUNG :

1. Dao động điện trong mạch LC.

Mạch LC gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn

dây thuần cảm có độ tự cảm L thành một mạch điện kín. Mạch LC

còn được gọi là mạch dao động.

Muốn cho mạch dao động hoạt động, ta tích điện cho tụ điện rồi cho

nó phóng điện trong mạch, tạo nên dòng điện có cường độ biến thiên

tuần hoàn trong mạch, hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện và giữa 2

đầu cuộn cảm biến đổi tuần hoàn. Quá trình này gọi là dao động điện.
2. Khảo sát định lượng dao động điện trong mạch dao động C.

Chọn chiều dương trong mạch là chiều đi qua cuộn cảm từ B đến A

như hình vẽ. Nếu dòng điện chạy theo chiều đó thì cường độ i > 0 , nếu đi

theo chiều ngược lại thì i < 0.

Ta có : i = q’

Dòng điện i chạy trong cuộn cảm sinh ra suất điện động tự cảm :

di
e = -L (1)
dt

Theo định luật Ôm :

uAB = e – r.i {r = 0 vì cuộn dây thuần cảm

di
=> uAB = e = -L (2)
dt

Mặt khác, u AB cũng là hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện, nên ta có :

q
uAB = (3)
c

Từ (1), (2) và (3), suy ra :

q di
= -L = -Lq”
c dt

1
=> q” + .q = 0 (4)
LC

Pt (4) có nghiệm : q = qocos(t + )
Vậy điện tích của bản A biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số

1
góc  =
LC

Cường độ dòng điện chạy trong cuộn cảm và hiệu điện thế uAB giữa

hai bản tụ điện cũng biến đổi điều hòa theo thời gian với cùng tần số

góc  :

i = q’ = -q osin(t + )

q qo
uAB =  cos(t + )
C C

Nếu trong quá trình xảy ra dao động không có tác dụng điện từ bên

ngoài lên mạch LC thì dao động đó là dao động điện tự do (dao động

riêng) của mạch dao động LC.

Sự biến thiên tuần hoàn của điện trường giữa hai bản tụ và từ trường

trong cuộn cảm trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ.

Chu kỳ và tần số dao động riêng của dao động điện từ tự do của mạch

dao động LC là :

2 1 1
T=  2 LC và f = 
 T 2 LC

3. Năng lượng điện từ của mạch dao động LC

Trong quá trình dao động điện từ, năng lượng điện từ (năng lượng

toàn phần) của mạch dao động là tổng năng lượng điện trường tích lũy
trong tụ điện (WC) và năng lượng từ trường tích lũy trong cuộn cảm

(WL)

1 q 2 qo
2
WC =  cos 2 (t + )
2 C 2C

2
1 2 qo
WL = Li  sin2(t + )
2 2C

Năng lượng điện từ :
2
qo
W = WC + WL = =const
2C

Vậy : trong quá trình dao động điện từ, có sự chuyển đổi từ năng lượng điện

trường thành năng lượng từ trường và ngược lại, nhưng tổng của chúng thì

không đổi.

4. Dao động điện từ tắt dần :

Dao động điện từ tắt dần trong mạch dao động LC là : dao động điện

từ có các biên độ dao động của điện tích, của cường độ dòng điện và

của hiệu điện thế giảm dần theo thời gian.

Nguyên nhân là do trong thực tế, các mạch dao động LC đều có điện

trở R nên trong mạch luôn có nhiệt lượng tỏa ra làm năng lượng toàn

phần bị giảm liên tục.

5. Dao động điện từ duy trì :
Dao động điện từ duy trì là dao động điện từ của mạch dao động đã

được bù đắp năng lượng để nó không bị tắt dần.

Cách phổ biến để tạo ra dao động điện từ duy trì là dùng mạch

tranzito. Máy tạo ra dao động duy trì còn gọi là máy phát dao động dùng

tranzito.V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ :

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 và làm bài tập 1,

Xem bài 32
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản