Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG

Chia sẻ: phalinh11

MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức - Hiểu được hai phương án thí nghiệm để xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo. - Thực hiện được trong hai phương án để xác định chu kỳ dao động của một con lắc.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23
THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC
ĐƠN

HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG
TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

- Hiểu được hai phương án thí nghiệm để xác định chu kỳ
dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo.

- Thực hiện được trong hai phương án để xác định chu kỳ
dao động của một con lắc.

- Tính được gia tốc trọng trường từ kết quả thí nghiệm với
con lắc đơn.

- Củng cố kiến thức về dao động cơ học, kỹ năng sử dụng
thước đo độ dài và đồng hồ đo thời gian.

- Bước đầu làm quen với phòng thí nghiệm ảo và đặc biệt
là dùng dao động ký ảo để vẽ đồ thị của dao động cơ học
(phi điện).
2. Kỹ năng

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đặc biệt là kỹ năng giải thích
vào các hiện tượng thực tế quan sát được; đồng thời tiếp tục
rèn luyện kỹ năng thao tác thí nghiệm đã tiến hành ở các
lớp dưới.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

a) Kiến thức và dụng cụ:

+ Về dụng cụ:

- Một giá đỡ cao 1m để treo con lắc, có tấm chỉ thị nằm
ngang có các vạch chia đối xứng.

- Một cuộn chỉ.

- Một đồng hồ bấm giây (hoặc đồng hồ đeo tay có kim
giây).

- Một thước đo độ dài có chia mm.

- Hai quả nặng 50g, 20g có móc treo.

- Giấy kẻ ô milimét để vẽ đồ thị.

+ Về kiến thức:
- Khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện dao
động nhỏ.

- Các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc
lò xo.

- Chú ý vai trò của gia tốc trọng trường đối với dao động
của con lắc đơn và con lắc lò xo thẳng đứng.

+ Những điều lưu ý trong SGV.

b) Phiếu học tập:

P1. Chọn câu Đúng. Trong thí nghiệm với con lắc đã
làm, khi thay quả nặng 50g bằng quả nặng 20g thì:

A. chu kỳ của nó tăng lên rõ rệt. B. Chu kỳ của
nó giảm đi rõ rệt.

C. Tần số của nó giảm đi nhiều. D. Tần số
của nó hầu như không đổi.

P2. Chọn phát biểu Đúng. Trong thí nghiệm với con lắc
lò xo thẳng đứng và con lắc lò xo nằm ngang thì gia tốc
trọng trường g

A. chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của con lắc thẳng
đứng.
B. không ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của cả con lắc
thẳng đứng và con lắc nằm ngang.

C. chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ dao động của con lắc lò xo
nằm ngang.

D. chỉ không ảnh hưởng tới chu kỳ con lắc lò xo nằm
ngang.

P3. Cùng một địa điểm, người ta thấy trong thời gian con
lắc A dao động được 10 chu kỳ thì con lắc B thực hiện
được 6 chu kỳ. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16cm. Độ
dài của mỗi con lắc là:.

A. 6cm và 22cm. B. 9cm và 25cm.

C. 12cm và 28cm. D. 25cm và 36cm.

P4. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương tạo
thành 450 so với phương nằm ngang thì gia tốc trọng
trường

A. không ảnh hưởng đến tần số dao động của con lắc.

B. không ảnh hưởng đến chu kỳ dao động của con lắc.

C. làm tăng tần số dao động so với khi con lắc dao động
theo phương nằm ngang.
D. làm giảm tần số dao động so với khi con lắc dao
động theo phương nằm ngang.

2. Học sinh:

Về kiến thức: Ôn tập các kiến thức sau:

- Khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện dao
động nhỏ.

- Các công thức về dao động của con lắc đơn và con lắc
lò xo.
g k 2 2
s = S0cos(t); ; ;  2f ; T  2f  ;
  

l m T

m l
; .
T  2 T  2
k g


- Vai trò của gia tốc trọng trường đối với dao động của
con lắc đơn và con lắc lò xo thẳng đứng.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO
SINH VIÊN
- Báo cáo tình hình lớp. - Tình hình học sinh.

- Trả lời câu hỏi của thầy. - Yêu cầu: trả lời về mực đích
thực hành, các bước tiến hành.
- Nhận xét bạn.
- Kiểm tra miệng, 1 đến 3 em.
- Phân nhóm
+ HD HS lắp đặt thí nghiệm.
- Tiến hành lắp đặt theo thầy
- Hướng dẫn các nhóm lắp đặt thí
HD.
nghiệm.
- Tiến hành lắp đặt TN.
- Kiểm tra cách lắp đặt, HD cách
- Tiến hành làm THN theo các
lắp cho đúng.
bước.
+ HD HS làm TN theo các bước.
- Đọc và ghi kết quả TN.
- Hướng dẫn các nhóm đọc và ghi
- Làm ít nhất 3 lần trở lên.
kết quả làm TN.
- Tính toán ra kết quả theo yêu
- Kiểm tra kết quả các nhóm, HD
cầu của bài.
tìm kết quả cho chính xác.
- Làm báo cáo TH
+ Kiểm tra báo cáo TH
- Thảo luận nhóm.
- Cách trình bày
- Tính toán
- Nội dung trình bày
- Ghi chép KQ ...
- Kết quả đạt được.
- Nêu nhận xét... - Nhận xét , bổ sung, tóm tắt.

- Nộp báo cáo TH - Thu nhận báo cáo

- Ghi nhận ... - Tóm kết quả TH

- Đánh giá, nhận xét kết quả giờ
dạy.
IV/ CỦNG CỐ- DẶN DÒ

- Học sinh về đọc trước bài 14: Sóng cơ, phương trình
sóng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản