Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 55-56 : THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP

Chia sẻ: phalinh11

Mục tiêu bài học: I.Kiến thức - Biết cách khảo sát mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh bằng thực nghiệm để hiêủ ý nghĩa thực tế của những đại lượng cơ bản là trở kháng, sự lệch pha, hiện tượng cộng hưởng điện.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 55-56 : THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 55-56 :
THỰC HÀNH

KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP.

A. Mục tiêu bài học:

I.Kiến thức

- Biết cách khảo sát mạch điện xoay chiều RLC không
phân nhánh bằng thực nghiệm để hiêủ ý nghĩa thực tế của
những đại lượng cơ bản là trở kháng, sự lệch pha, hiện
tượng cộng hưởng điện.

- Dùng được dao động ký điện từ, máy phát âm tần và
các dụng cụ đo điện xoay chiều thông thường để làm thực
nghiệm, liên hệ giữa các phép đo cụ thể với việc vẽ giản đồ
vectơ. Bằng thực nghiệm củng cố kiến thức về dao động
điện từ, củng cố kiến thức về cộng hưởng, liên hệ giữa
cộng hưởng trong dao động điện với dao động cơ.

- Biết phối hợp hành động trong việc học với hành với
tập thể nhóm.

II.Kỹ năng
- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng phân tích, lựa chọn phương
án thí nghiệm.

B. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

a) Kiến thức và dụng cụ:

- Các dụng cụ thực hành theo yêu cầu của bài.

- Một số hình vẽ mô tả các phương án thực hành.

- Báo cáo thực hành mẫu.

- Những điều cần lưu ý trong SGV.

b) Dự kiến ghi bảng: (Chia thành hai cột)

Bài 34: Thực hành: Làm theo từng bước...

Xác định trở kháng của + Ghi số liệu: ..
mạch điện xoay chiều. b) Phương án 2:
1. Mục đích: SGK + Dụng cụ: SGK,
2. Cơ sở lí thuyết: SGK + Thao tác: SGK.
3. Tiến hành: Làm theo từng bước...
a) Phương án 1: + Ghi số liệu: ...
+ Dụng cụ: SGK, 4. Báo cáo thí nghiệm: Mẫu
trong SGK
+ Thao tác: SGK.

2. Học sinh:

- Đọc và chuẩn bị bài thực hành bài 34 trong SGK.
Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm.

3. Gợi ý ứng dụng CNTT:

GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh về các phương án
thực hành.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học :

Hoạt động 1 ( phút) : ổn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Báo cáo tình hình lớp. - Tình hình học sinh.

- Trả lời câu hỏi của thày. - Yêu cầu: trả lời về mục đích và
cơ sở của bài thực hành.

- Kiểm tra miệng, 1 đến 3 em.
- Nhận xét bạnHoạt động 2 ( phút) : Bài mới: Bài 34: Thực hành: Xác
định trở kháng của mạch điện xoay chiều.

GV giới thiệu cấu tạo, sử dụng dao động kí điện từ và các
dụng cụ đo khác.

GV chia nhóm thí nghiệm, mỗi nhóm có nhóm trưởng,
phân công từng việc cho các thành viên trong nhóm. Mỗi
nhóm làm một phương án.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Làm theo HD của thày. + HD HS đọc cơ sở lí thuyết,
phương án thí nghiệm, các bước
- Đọc SGK kết hợp với HD tiến
tiến hành như sau:
hành làm thí nghiệm thực hành.
- Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm.
- Phân công nhiệm vụ cho từng
- Bố trí các dụng cụ.
thành viên.

- Lắp đặt, đo các đại lượng. - Hiệu chỉnh dụng cụ thí nghiệm.

- Ghi chép kết quả và tính toán kết - Tiến hành đo các đại lượng theo
quả thí nghiệm. yêu cầu của bài. Mỗi đại lượng đo
3 lần.

- Ghi chép kết quả thí nghiệm.
Hoạt động 3 ( phút): Phần 2: Làm báo cáo thí nghiệm.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK theo HD + HD HS đọc phần 4.

- Làm báo cáo thí nghiệm. - Viết báo cáo theo mẫu.

- Ghi chép các kết quả và tính
toán kết quả thí nghiệm.
- Nêu nhận xét.
- Nhận xét.Hoạt động 4 ( phút): Vận dụng, củng cố.

Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi
của thày. sau bài.

- Nộp báo cáo thí nghiệm. - Thu báo cáo thí nghiệm.

- Ghi nhận kiến thức. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ
dạy.Hoạt động 5 ( phút): Hướng dẫn về nhà.
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên

- Chuẩn bị cho bài sau theo HD - Đọc tóm tắt chương V.
của thày. - Ôn tập chương, chuẩn bị kiểm
- Về làm bài và đọc SGK bài sau. tra.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản