Giáo án Vật lý 12 - SÓNG CƠ HỌC

Chia sẻ: zing1209

Nhận biết được hiện tượng sóng. Phân biệt được sóng ngang và sóng dọc. Giải thích được nguyên nhân tạo thành sóng cơ. Nêu được ý nghĩa của các đại lượng đặc trưng cho sóng cơ, biên độ, chu kì, tần số, bước sóng, vận tốc truyền sóng. Viết được phương trình sóng và nêu được ý nghĩa của các đại lượng trong phương trình sóng.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 - SÓNG CƠ HỌC

SÓNG CƠ HỌC

I- MỤC TIÊU

Nhận biết được hiện tượng sóng. Phân biệt được sóng ngang và sóng

dọc.

Giải thích được nguyên nhân tạo thành sóng cơ.

Nêu được ý nghĩa của các đại lượng đặc trưng cho sóng cơ, biên độ,

chu kì, tần số, bước sóng, vận tốc truyền sóng.

Viết được phương trình sóng và nêu được ý nghĩa của các đại lượng

trong phương trình sóng.

II- CHUẨN BỊ

- Thiết bị tạo sóng nước (kênh tạo sóng).

- Lò xo để làm thí nghiệm sóng ngang và sóng dọc.

- Hình vẽ phóng to các phần tử sóng ở các thời điểm khác nhau.

III- GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Quan sát hiện tượng sóng

Trước hết GV làm thí nghiệm cho HS quan sát sóng ngang, sóng mặt

nước. Đặc biệt lưu ý HS nhận biết hai loại chuyển động : Dao động tại chỗ

của mỗi phần tử của sóng và chuyển động lan truyền của các gợn sóng.
2. Tìm hiểu định nghĩa sóng cơ học, nguyên nhân gây ra sóng cơ và phân

biệt hai loại sóng (sóng ngang và sóng dọc).

GV phân tích hiện tượng, chỉ ra rằng dao động mà ta truyền cho phần

tử nước đầu tiên được truyền cho các phần tử khác ở xa hơn, tạo thành

chuyển động sóng. Đưa ra định nghĩa sóng cơ học.

GV làm thêm thí nghiệm về sóng dọc trên dây lò xo. Dùng màu đánh

dấu một số vòng lò xo để HS dễ nhận thấy các vòng lò xo chỉ dao động tại

chỗ chứ không chuyển động theo sóng. Trên cơ sở đó phân biệt sóng dọc và

sóng ngang.

GV yêu cầu HS quan sát Hình 6.3 SGK để hình dung rõ quá trình

truyền dao động trên dây lò xo.

GV giải thích ngắn gọn hai nguyên nhân tạo ra chuyển động sóng.

Nhờ lực đàn hồi, dao động được truyền từ phần tử này sang phần tử khác,

chuyển động không truyền đi tức khắc mà cần có thời gian, cho nên các

phần tử càng ở xa tầm dao động càng bắt đầu dao động muộn hơn, trễ pha

hơn.

3. Nhận biết các đại lượng đặc trưng của sóng. Dựa trên những điều quan

sát được trên thí nghiệm và trên Hình 6.3, GV lần lượt nêu lên ý nghĩa của

các đại lượng đặc trưng cho sóng. Nhận xét một cách cảm tính chứ không

dựa vào phương trình sóng.
4. Nhận biết dạng của phương trình sóng và ý nghĩa của các đại lượng trong

phương trình sóng.

Với biên độ, chu kì, tần số thì HS đã quen khi học dao động. Đặc biệt

lưu ý các đại lượng mới là bước sóng và vận tốc truyền sóng.

Không yêu cầu HS phải thiết lập được phương trình sóng. GV đặt vấn

đề cần phải tìm một phương trình giúp ta xác định được tọa độ điểm M của

sóng ở một thời điểm t. Sau đó thông báo cho HS phương trình sóng có dạng

:

æ 1 xö
uM(t) = A sin ç2p
ç - ÷÷
÷
ç
è T l ø

Chỉ ra cho HS thấy phương trình này có hai biến số là x và t. Ở một

thời điểm t cố định thì uM phụ thuộc vào x theo một hàm số sin, điều đó có

nghĩa là ở một thời điểm xác định thì sóng có dạng một hình sin tuần hoàn

(Hình 6.5 SGK).

Còn ở một điểm có toạ độ x xác định thì li độ u của dao động phụ

thuộc thời gian t theo một hàm số sin :

æ2p ö
uM = Asin ç
ç t- j ÷
÷
÷
ç
èT ø
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản