Giáo án vật lý 8 - Biểu diễn lực

Chia sẻ: dantri1209

Nêu được ví dụ thể hện lực tác dụng lên thay đổi vận tốc. - Nhận biết được lực là đại lượng vectơ. Biểu diễn được vectơ lực. II. Chuẩn bị: học sinh nhắc lại: thế nào là hai lực cân bằng ?

Nội dung Text: Giáo án vật lý 8 - Biểu diễn lực

Biểu diễn lực
I. Mục tiêu:

- Nêu được ví dụ thể hện lực tác dụng lên thay đổi vận tốc.

- Nhận biết được lực là đại lượng vectơ. Biểu diễn được vectơ lực.

II. Chuẩn bị: học sinh nhắc lại: thế nào là hai lực cân bằng ?

III. Hoạt động dạy và học:

1 Ổn định 1/

2 Kiểm tra bài cũ ? 5ph Thế nào là chuyển động đều và chuyển động

không đều ? Cho VD ?

3 Bài mới
HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG

* Hoạt động 1: tổ chức tình huống

học tập 2phNhư SGK
I. Ôn lại khái niệm

Hoạt động 2:Ôn lại khái niệm trả lời câu hỏi C1. lực:

lực: (8ph)

Mô tả thí nghiệm nam * Lực có thể làm cho

châm hút miếng thép làm vật thay đổi chuyển

GV: yêu cầu học sinh làm việc cá tăng vận tốc của xe lăn, nên động (thay đổi vận

nhân,  trả lời câu hỏi C1. xe xhuyển động nhanh lên. tốc)

Lực tác dụng lên quả bóng

làm cho quả bóng biến

dạng, lực của quả bóng đập

vào vợt làm cho vợt biến

dạng.

* Hoạt động 3: thông báo đặc II. Biểu diễn lực:
điểm của lực và biểu diễn lực 1. Lực là đại lượng

bằng vectơ. (15ph) vectơ:2. Cách biểu diễn và

GV: thông báo kí hiệu vectơ lực:

Lực là đại lượng vectơ (có độ lớn, a) Gốc.....lực tác dụng

phương chiều) lên vật (điểm đặt của

lực):

GV: lực có 3 yếu tố (điểm đặt, Theo dõi HD của GV - Phương chiều là

phương, chiều và độ lớn của lực). phương chiều của lực

Biểu diễn lực phải đầy đủ 3 yếu tố - Độ dài biểu diễn

này cường độ theo tỷ xích

tự chọn.

b) Vectơ lực được kí

hiệu chữ F có mũi tên

ở trên: F

- Cường độ lực được

kí hiệu bằng chữ F

không có mũi tên: F
* Hoạt động 4: Vận dụng (12ph) III / Vận dụngHS: làm việc cá nhân, thảo

GV: yêu cầu học sinh làm việc cá luận nhóm

nhân, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - C3:

C2 a) F1: điểm đặt tại A,

phương thẳng đứng,
A
chiều từ dưới lên,

cường độ lực F1 =

20N

b) F2: điểm đặt tại B,

phương nằm ngang,

chiều từ trái sang

10N phải, cường độ lực F2

= 30N

5000N c) F3: điểm đặt tại C,

F phương nghiêng 1 góc

30o, phương nằm
B ngang, chiều hướng

lên, cường độ lực F3 =

30N
4/ củng cố và dặn dò (2ph)GV: tóm tắt lại nội dung bài học,

GV: cho học sinh đọc phần ghi nhớ

Bài tập về nhà: 4.1 đến 4.5 sách bài

tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản