Giáo án vật lý 8 - Sự cân bằng lực - quán tính

Chia sẻ: dantri1209

Nêu được một số ví dụ về hai lực cân bằng. Nhận biết đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị bằng vectơ lực. - Từ dự đoán (về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động) và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định: “vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi, vật sẽ chuyển động thẳng đều”. - Nêu được một số ví dụ về quán tính. Giải thích được hiện tượng quán tính. II. Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm hình...

Nội dung Text: Giáo án vật lý 8 - Sự cân bằng lực - quán tính

Sự cân bằng lực - quán tính
I. Mục tiêu:

- Nêu được một số ví dụ về hai lực cân bằng. Nhận biết đặc điểm của hai lực

cân bằng và biểu

thị bằng vectơ lực.

- Từ dự đoán (về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động)

và làm thí

nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định: “vật chịu tác dụng của hai lực cân

bằng thì vận

tốc không đổi, vật sẽ chuyển động thẳng đều”.

- Nêu được một số ví dụ về quán tính. Giải thích được hiện tượng quán tính.

II. Chuẩn bị:

Dụng cụ thí nghiệm hình 5.3; 5.4 SGK

III. Hoạt động dạy và học:

1 Ổn định 1/ (1ph)

2 Kiểm tra bài cũ : giải bài tập (5ph)

3 Bài mới
HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG

* Hoạt động 1: tổ chức tình hống học

tập 1ph* Hoạt động 2: tìm hểu về lực cân I. Lực cân bằng:

bằng (25ph) 1. Hai lực cân bằng là

gì ?

GV: yêu cầu học sinh hình 5.2 SGK HS: nghiên cứu, Hai lực cân bằng chúng

về quả cầu treo trên dây, quả bóng đặt làmviệc cá có cùng điểm đặt, cùng

trên mặt bàn các vật này chiụ đứng nhân,thảoluận nhóm trả phương, cùng độ lớn

yên vì chịu tác dụng của hai lực cân lờicâu hỏi C1 nhưng ngược chiều

bằng.

HS: làm việc cá nhân 2/ Tac dụng của hai lực

GV: hướng học sinh tìm hiểu tiếp về dự đoán cõn bằng lờn một vật

tác dụng của hai lực cân bằng lên vật - Lực làm thay đổi vận đang chuyển động

đang chuyển động. tốc.

- Khi hai lực cân bằng Nếu vật đang chuyển

GV: yêu cầu học sinh đọc thông tin ở tác dụng lên vật đang động thẳng đều chịu tác

mục a. Cho học sinh dự đoán kết quả. chuyển động thì hai lực dụng của hai lực cân

này cũng không làm bằng thì sẽ tiếp tục
thay đổi vận tốc của chuyển động thẳng đều.

vật nên nó tiếp tục

chuyển động mãi mãi ?
GV: làm thí nghiệm để kiểm chứng HS: theo dõi, quan sát

bằng máy và ghi kết quả thí

- Hình 53.a: ban đầu quả cân A đứng nghiệm

yên

- Hình 53.b: quả cân A chuyển động

- Hình 53.c: quả cân A tiếp tục

chuyển động khi quả cân A' bị giữ lại. HS: theo dõi thí

nghiệm suy nghĩ (làm

- Câu hỏi C2: quả cân A chịu tác dụng việc cá nhân) trả lời C2,

của 2 lực: trọng lượng P , sức căng T C3, C4.

của sợi dây hai lực này cân bằng (do

T = PB mà PB = PA nên P cân bằng với

PA

- Dựa vào kết quả thí
Câu hỏi C3: đặt thêm vật nặng A' lên nghiệm điền vào bảng

A, lúc này PA + P A' lớn hơn T nên vật 5.1và trả lời câu hỏi C5

AA' chuyển động nhanh dần đi xuống,

B chuyển động đi lên. HS tính toán trả lời

- (ghi vào bảng 5.1)

câu hỏi C4: quả cân A chuyển động - "Một vật đang chuyển

qua lỗ K thì A' bị giữ lại khi đó tác động, nếu chịu tác

dụng lên A chỉ còn hai kực PA và T lại dụng của hai lực cân

cân bằng nhau nhưng A tiếo tục bằng thì sẽ tiếp tục

chuyển động.Thí nghiệm cho biết kết chuyển động thẳng

quả chuyển động của A là thẳng đều. đều".II. Quán tính:

1. Nhận xét:

* Hoạt động 3: tìm hiểu về quán HS: dấu hiệu của quán

tính (4ph) tính khi có lực tác dụng

thì vật không thay đổi * Mọi vật đều có quán

GV: đưa ra một số ví dụ giúp học sinh vận tốc ngay được. tính.

phát hiện được quán tính

GV: yêu cầu học sinh làm việc cá
nhân trả lời câu hỏi C6, C7, C82. Vận dụng:* Hoạt động 4: vận dụng (8ph)

- Câu hỏi C8:

a) Nghiêng người sang (Học thuộc phần ghinhớ)

HS: - Câu hỏi C6: búp bê ngã về phía trái.

sau khi đảy chân búp bê chuyển động b) chân gập lại.

cùng với xe nhưng do quán tính nên c) Mực chuyển động

thân và đầu búp bê chưa kịp chuyển xuống khi bút bi ngừng

động nên thân và đầu ngã về phía sau. chuyển động.

- Câu hỏi C7: búp bê ngã về phía trước d) Do quán tính nên

vì xe dừng lại đột ngột. cốc chưa kịp thay đổi

vận tốc khi ta giật

4/ dặn dũ 1ph nhanh giấy ra khỏi đáy

Bài tập về nhà: từ 5.1 đến 5.8 sách bài cốc nước.

tập trang 9,10
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

......
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản