Giáo án vật lý lớp 6 - ĐO ĐỘ DÀI

Chia sẻ: vnexpress1209

Về kiến thức: Biết xác định giới hạn đo (GHĐ) , độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)của dụng cụ đo. Rèn luyện được các kỹ năng sau đây : Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo . * Về kĩ năng: o độ dài trong một số tình huống thông thường. Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo . * Về thái độ - Rèn luyện tính cẩn thận , ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.

Nội dung Text: Giáo án vật lý lớp 6 - ĐO ĐỘ DÀI

ĐO ĐỘ DÀI
I/.MỤC TIÊU :

* Về kiến thức:

 Biết xác định giới hạn đo (GHĐ) , độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)của dụng

cụ đo .

 Rèn luyện được các kỹ năng sau đây :

 Biết ước lượng gần đúng một số độ dài cần đo .

* Về kĩ năng:

 Đo độ dài trong một số tình huống thông thường.

 Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo .

* Về thái độ

- Rèn luyện tính cẩn thận , ý thức hợp tác làm việc trong nhóm

II/.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:

- HS Biết sử dụng các loại thước để đo độ dài .

III/.CHUẨN BỊ :

* Cho mỗi nhóm HS :

 Một thước kẻcó ĐCNN đến mm.

 Một thước dây hoặc thước mét có ĐCNN đến 0,5 cm.
 Chép sẵn ra giấy (hoặc vở ) ảnh 1.1 “Bảng kết quả đo độ dài” ( Có ghi

rõ họ tên HS )

* Cho cả lớp :

- Tranh vẽ to một thước kẻ có GHĐ là 20 cm và ĐCNN là 2mm , tranh vẽ

to bảng 1.1 “Bảng kết quả đo độ dài”.

IV/.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ NỘI DUNG BÀI DẠY

1/.Ổn định lớp:kiểm diện

2/.Kiểm tra bài cũ : không

3/.Bài mới

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống dạy học :

GV Cho HS quan sát tranh vẽ và trả lời :

? Tại sao đo độ dài của cùng 1 đoạn dây , mà

hai chị em lại có kết quả khác nhau .

(Gang tay của hai chị em không giống nhau ,

gang tay của chị dài hơn của em)

* GV cần khẳng định lại đơn vị , thước đo của

hai chị em không giống nhau .Độ dài của

gang tay trong mỗi lần đo có thể không như
nhau , cách đặt gang tay cũng có thể không

chính xác , nên có phần dây chưa được đo , có

phần dây được đo hai lần …

? Như vậy để khỏi tranh cãi , hai chị em phải Tiết 1 : ĐO ĐỘ DÀI

thống nhất với nhau về điều gì ? Bài học hôm

nay sẽ giúp chúng ta I/.ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI:

1/. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài

trả lời câu hỏi này . :
Hoạt động 2: Ôn lại và ước lượng độ dài của - Đơn vị đo độ dài trong hệ thống

một số đơn vị đo độ dài đơn vị đo lường hợp pháp của

nước ta là mét .

? Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo - Ký hiệu : m .

lường hợp pháp của nước ta là gì ?? Đơn vị đo độ dài lớn hơn m là gì ? Câu C1: 1m = 10dm , 1m =

( Km,hm,dam) , nhỏ hơn m là gì 100cm

?(dm,cm,mm) 1cm = 10 mm , 1Km =

? GV hướng dẫn cho HS tìm số thích hợp điền 1000m
vào chỗ trống của câu C1.

2/.Ước lượng độ dài :

GV cho HS tập ước lượng độ dài 1m trên

cạnh bàn .

? Yêu cầu HS từng bàn quyết định đánh dấu Câu C2: Ước lượng độ dài của 1m

độ dài ước lượng 1m trên mép bàn học .

GV cho HS dùng thước kiểm tra xem giá trị

ước lượng của em có đúng hay không ?

? Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em

là bao nhiêu cm ,dùng thước kiểm tra xem

ước lượng của có đúng không

* Yêu cầu từng HS ước lượng độ dài gang tay Câu C3 : Ước lượng chiều dài của

của bản thân và tự kiểm tra xem ước lượng gang tay.

của em so với độ dài vừa kiểm tra khác nhau

bao nhiêu

* GV có thể thông báo sự khác nhau giữa độ

dài ước lượng và độ dài kiểm tra của nhóm

nào càng nhỏ thì nhóm đó có khả năng ước

lượng càng tốt .

Như vậy , ngoài đơn vị đo độ dài là m thì
người ta còn dùng thêm một số đơn vị đo độ

dài thường gặp trong sách , truyện như

1 inh(inch) =2,54 cm II/.ĐO ĐỘ DÀI :

1 fit (foot) = 30,48 cm 1/.Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài

Bên cạnh đó : để đo những khoảng cách lớn Câu C4: -Thợ mộc :dùng thước

trong vũ trụ người ta dùng đơn vị “năm ánh dây (thước cuộn)

sáng “. - Học sinh : dùng thước kẻ .

* Hoạt động 3: tìm hiểu dụng cụ đo độ dài - Người bán vải : dùng thước

mét (thước thẳng ).GV cho HS quan sát hình 1.1 , gọi HS đọc và

trả lời câu C4.-GV treo tranh vẽ to thước dài 20 cm và có Câu C5: kết quả tùy theo thước

ĐCNN 2mm của học sinh.

.Gọi HS xác định GHĐ và ĐCNN của một Câu C6:

thước đo a/.Đo chiều rộng của cuốn sách

vật lý 6 :

dùng thước 2 có GHĐ 20cm

,ĐCNN:1mm.
Thông qua đó GV giới thiệu cách xác định b/.Chiều dài của cuốn sách vật lý

GHĐ và ĐCNN của một thước đo để trả lời 6: dùng

câu C5. thước 3 có GHĐ: 30cm , ĐCNN:

-GV Cho HS thảo luận nhóm trong 5 phút để 1mm

trả lời câu C6.(GV gọi 1 HS trong các nhóm c/.Chiều dài của bàn học : dùng

luân phiên trả lời câu C6) thước 1 có GHĐ 1m và ĐCNN :

1cm.

* Lưu ý : trong câu C6 điều kiện của đề bài là C7: Thơ may thường dùng thước

mỗi thước đo chỉ được chọn 1 lần . có GHĐ 1m hoặc 0,5m để đo

chiều dài mảnh vải và dùng thước

GV Gọi HS đọc và trả lời câu C7: Thợ may dây để đo số đo cơ thể của khách

thường dùng thước nào để đo chiều dài của hàng .

mảnh vải , các số đo cơ thể của khách hàng ? 2/.Đo độ dài :

* Hoạt động 4: Đo độ dài

GV :Dùng bảng kết quả đo độ dài đã vẽ để BẢNG KẾT QUẢ ĐO ĐỘ DÀI.

hướng dẫn HS đo độ dài và ghi kết quả đo vào (SGK)

bảng 1.1 (SGK)

* Chú ý :

- Hướng dẫn cụ thể cách tính giá trị trung

bình (l1+l2+l3)/3
Phân nhóm ,giới thiệu và phát dụng cụ đo cho

nhóm HS.

HS :

Phân công nhau làm các công việc cần thiết.

Thực hành đo độ dài theo nhóm và ghi kết

quả vào bảng 1.1(SGK)

GV :Trong thời gian HS thực hành , quan sát

các nhóm làm việc và chuẩn bị cho hoạt động

thảo luận ở bài tiếp theo

4/.Củng cố :

 GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ.

 Gọi HS Đọc phần có thể em chưa biết.

 GV hướng dẫn HS BT 1.-2.1, 1.-2.2, 1.-

2.3

5/.Dặn dò :

+ Làm BT 1.-2.4 đến 1.-2.13

+ Chuẩn bị : bài ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo)

RÚT KINH NGHIỆM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản